Aktuality

Posledné zasadnutie krízového štábu mesta Dobšiná

 

V poradí už 14. zasadnutie krízového štábu mesta Dobšiná sa konalo dnes 16.06.2020. Ako oznámil primátor mesta, Ján Slovák, toto zasadnutie bolo posledné v súvislosti s novým koronavírusom a ďalšie zasadnutia budú zvolávané iba v prípade nutnej potreby. Na stretnutí boli zhrnuté všetky opatrenia mesta Dobšiná, ako aj vyhodnotená ich účinnosť, taktiež informovanosť obyvateľov. S postupným uvoľňovaním opatrení Vlády SR na tieto podmienky vedela rýchlo reagovať aj samospráva nášho mesta. Od skutočne krízových situácii, kedy za pomoci obyvateľov a dobrovoľníkov sa zhotovovali a distribuovali ochranné rúška a zaviedla každodenná dezinfekcia priestranstiev, po prijatie opatrení o uzavretí škôl a školských zariadení, tiež kultúrnych budov a zákaz hromadných podujatí sme sa spoločnými silami dostali do štádia, kedy sa pomaly život vracia do normálnych koľají.

V záujme verejného zdravia krízový štáb mesta Dobšiná naďalej ponecháva nadštandardné opatrenia a to vo forme dezinfekcie verejných priestranstiev (pred verejnými budovami, zastávky a iné) v rozsahu dvakrát týždenne, neskôr vo frekvencii raz týždenne, tiež bude prebiehať priebežná dezinfekcia verejných budov. Naďalej bude formou sociálnych pracovníkov, tiež dobrovoľníkov SČK prebiehať osveta v dodržiavaní hygienických pravidiel. Krízový štáb mesta Dobšiná vyzýva všetkých obyvateľov mesta, aby aj po tomto veľkom uvoľňovaní opatrní, otvorení hraníc a nadchádzajúcej dovolenkovej sezóne zbytočne neriskovali a jednali vždy s rozvahou v záujme vlastného zdravia a zdravia svojich blízkych.

Krízový štáb mesta Dobšiná ďakuje okrem svojich stálych členov (predseda: Ján Slovák, primátor mesta, podpredseda: MUDr. Ingrid Galová, tajomník: Věra Krížová, člen: Pavol Burdiga, prednosta MsÚ, člen: Jaroslav Plačko, náčelník mestskej polície, člen: Ing. Tatiana Macková, vedúca oddelenia správy majetku, výstavby a ŽP, člen: Marcel Kollárik, konateľ Mestských lesov, s. r. o.) aj všetkým zamestnancom mesta a mestských spoločností, Slovenskému Červenému krížu v Dobšinej, taktiež poslancom Jurajovi Flochovi a Martinovi Liptákovi, ktorí sa zasadnutí krízového štábu zúčastňovali a pomáhali spoločne chrániť naše mesto a obyvateľov. Veľké poďakovanie patrí samotným obyvateľom, ktorí dokázali v krízovej situácii pomôcť, zjednotiť sa, no najmä sa dokázali správať zodpovedne.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »