Aktuality

Poslanci prebrali stav škôl a schválili podanie žiadosti na výstavbu novej škôlky

 

Na pôde septembrového Mestského zastupiteľstva bola prezentovaná aj správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v školskom roku 2016/2017 pôsobiacich na území mesta. Správu predniesla Mgr. Monika Dúdorová, vedúca Školského úradu, v ktorej uviedla, že školy a školské zariadenia v Dobšinej navštevuje spolu 1667 detí. Prevažná väčšina je z Dobšinej. Najväčší pokles žiakov je v Spojenej škole s organizačnými zložkami Gymnázium, a to o 21 žiakov a v Strednej odbornej škole až o 54 žiakov, kde výrazne poklesol záujem o učebné odbory maliar a strojný mechanik. O nový odbor elektromechanik nebol záujem. Prvú triedu osemročného gymnázia sa podarilo otvoriť s počtom 17 žiakov.

V školstve v Dobšinej pracuje 188 zamestnancov. Školy sa potýkajú aj s problémami. Súčasná kapacita materskej školy P.J.Šafárika nepostačuje na to, aby boli všetci žiaci zaškolení. Podľa kompetentných je potrebné riešiť situáciu s novou výstavbou budovy, alebo nájsť nové priestory pre chod materskej školy. Na toto konštatovanie zareagovalo Mestské zastupiteľstvo schválením podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok. V rámci Operačného programu ľudské zdroje, špecifický cieľ 6.1.2 zameranie Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít je mesto Dobšiná oprávneným žiadateľom pre podanie žiadosti na výstavbu novej Materskej školy na Ul. P. J. Šafárika v Dobšinej. Jednou z povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Celkové náklady za spracovanie projektovej dokumentácie budú známe po vykonaní verejného obstarávania. Kapacita škôlky má mať 80 žiakov v piatich triedach. Predpokladané náklady na výstavbu škôlky sú 520 000 eur s 5% účasťou Mesta Dobšiná.

V ZUŠ je v najbližších rokoch nevyhnutná rekonštrukcia elektroinštalácie. Vonkajšia časť budovy vyžaduje opravy – opadané omietky, zahnívajúce dosky pod strechou, vlhnutie múrov. CVČ má požiadavku na mesto v školskom roku 2016/2017 ohľadom pomoci pri plánovaní a riešení rekonštrukcie budovy, a to elektrickú energiu, vodu a kúrenie. Azda najhoršie problémy má však Základná škola v Dobšinej.

Ako uviedla Mgr. Monika Dúdorová: „škola má problémy s dochádzkou rómskych žiakov na vyučovanie. Ich zapájanie do edukačného procesu je dosť problémové. I napriek príchodu na vyučovanie žiak príde bez pera, ceruzky, zošitov a čaká ako učiteľ zareaguje, čo urobí, je si vedomý toho, že jeho ďalší postih je nemožný. Znížená známka zo správania a pokarhanie preňho nie sú trestom. Zo strany rodičov úplne zaostáva rodinná výchova, deti sú odkázané sami na seba. Veľmi ťažká je spolupráca s rodičmi týchto žiakov, ktorí vôbec nemajú záujem o svoje deti, preto by chceli pracovníci školy požiadať o pomocnú ruku. V školskom klube v ZŠ je potrebné zamestnať jednu vychovávateľku, aspoň na skrátený úväzok, pre klub nultého ročníka.“

Text a foto: Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »