História

Pohľad do minulosti: Budova Okresného úradu v Dobšinej

 

V dôsledku udalostí na jeseň v roku 1938  musel Okresný úrad z Rožňavy evakuovať do Dobšinej. Skoro polovica okresu pripadla Maďarsku. Územie, ktoré zostalo na Slovensku, bolo  premenované na okres Dobšiná.

Okresný úrad v Dobšinej dňa 15. marca 1939 podal hlásenie  Prezídiu krajinského úradu v Bratislave, že „Okresný úrad je umiestnený v miestnostiach, ktoré pre tento ciel prenajala obec Dobšiná. Toto umiestnenie úradu však je len dočasné, lebo definitívne bude okresný úrad na prvom poschodí obecného domu v Dobšinej.“

Koncom marca Obecné notárstvo v Dobšinej oznámilo okresnému úradu, že Mesto Dobšiná od pôvodného stanoviska ohľadom umiestnenia okresného úradu v budove tzv. „Coburgovskej“ odstúpilo a miestnosti potrebné pre okresný úrad určilo v mestskej radnici a poschodí pozostávajúc z 9 miestností. Služobný byt pre okresného náčelníka bol v mestskej budove číslo 440, ktorý pozostával z 5 izieb a ostatných miestností, ktoré čakala ešte potrebná adoptácia.

V priebehu roku 1939 sa uvažovalo aj o novostavbe budovy okresného úradu, ale 5. decembra okresný náčelník vo svojom oznámení Prezídiu krajinského úradu v Bratislave píše: „Obec Dobšiná nezamýšľa prikročiť k prevedeniu novostavby budovy pre okresný úrad a považuje terajšie umiestnenie okresného úradu za vyhovujúce a definitívne“.

Okresný úrad bol umiestnený na I. poschodí obecného domu v 8. miestnostiach. Osobitnú kancelársku miestnosť mal iba okresný náčelník, jeho zástupca, okresný účtovník a policajný obvodný inšpektor. V jednej väčšej miestnosti bola podateľňa, registratúra, archív, odpisovňa a výpravňa, v druhej okresná verejná sprostredkovateľňa práce, okresný lekár, okresný zverolekár  a vicinálny cestmajster. „V tretej väčšej miestnosti je umiestnený aktuár a referent vojenskej agendy a vyživovacích príspevkov“ uviedol okresný náčelník.

Na I. poschodí sa nachádzala veľká sieň, ktorá slúžila na zasadnutia obecných a okresných samosprávnych sborov. Okresnému úradu však chýbali potrebné väznice. Jedna pre väzňov mužského pohlavia, jedna pre osoby ženského pohlavia a jedna pre mladistvých. Vládny komisár obce prisľúbil, že pre väznice prepustí tri pivničné miestnosti, ktoré po náležitej adaptácii a postavení peci budú pre účely väznice vyhovovať. Stalo sa tak na jar v roku 1940.

Zdroj: Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava, fond: Okresný úrad v Dobšinej 1939 – 1944  (spis 138/1940 prez.), ilustračné foto: JK

Translate »