Aktuality

Podnik služieb mesta Dobšiná informuje obyvateľov

 

Vážení občania, ako konateľ Podniku služieb mesta Dobšiná vás chcem informovať o činnosti spoločnosti, o jej aktivitách a plánoch, ktoré sa realizovali a ktoré sa budú realizovať v budúcnosti. Tak ako bolo spomínané v prvom článku po mojom nástupe do funkcie spoločnosť prešla transformatizáciou a reštrukturalizáciou, moja vízia fungovania spoločnosti je založená na princípoch transparentnosti a vzájomnej ústretovosti. Vniesol som nové prvky do riadenia a fungovania spoločnosti na všetkých úrovniach, ktoré sa pozitívne odrazili na efektivite, či už z hľadiska finančnej situácie, ale aj produktivity práce. Budem sa snažiť pokračovať spolu so svojimi zamestnancami v nastavenom systéme, stále ho zlepšovať a skvalitňovať nami poskytované služby. Ukazuje sa, že tvrdá a svedomitá práca začína prinášať svoje ovocie a odráža sa to aj v našom meste.

Podnik služieb sa zapojil do viacerých aktivít a projektov, v letnom období to bolo upratovanie mesta v spolupráci s primátorom mesta a vajdom, kde sa celkovo vypratalo a odviezlo okolo 280 ton odpadu, pričom najväčšie množstvo bolo odvozené zo Zimnej ulice a Cigánskej osady. Podarilo sa nám zapojiť do projektu na bezplatný odvoz pneumatík so spoločnosťou AVE s.r.o.. Celková hmotnosť odvezených pneumatík predstavovala 13 600 kg. Veľa pozornosti sme venovali oprave, maľovaniu a čisteniu cintorínov, domu smútku, oprave a maľovaní zábradlí, oprave verejného osvetlenia, rozhlasu a elektrického vedenia, ktoré nám z dôvodu výstavby kanalizácie a rôznych stavebných prác vytvárali nemalé problémy. V letných mesiacoch sme veľa času a pozornosti venovali verejnej zeleni. Od mája do septembra sme prevádzkovali parkoviská v Dobšinskej ľadovej jaskyni, v čase hlavnej sezóny sme upravili ceny parkovného a po dlhej dobe znížili o 25%, zapojili sme sa do projektu „Karta do raja“, ktorá poskytuje rôzne zľavy a výhody pre ich držiteľov.

Veľa času a energie sme venovali oprave vozového parku, aby v rámci našich finančných a technických možností boli v čo najlepšom vizuálnom aj technickom stave. Na spoločnom stretnutí spolu s primátorom mesta Dobšiná, Jánom Slovákom a Mestskými lesmi plánujeme pripraviť systém a plán na realizáciu zimnej údržby mesta. Chceme informovať občanov, že majú možnosť priniesť na zberný dvor bielu a čiernu techniku, použité pneumatiky, plasty. Dávame do pozornosti všetkým občanom, že majú možnosť si u nás zakúpiť 110 litrové pozinkované kuka nádoby. Do budúcna plánuje Podnik služieb poskytovať rôzne služby a rozširovať svoje podnikateľské aktivity, o ktorých vás budeme informovať v nasledujúcich príspevkoch.

Milan Lukáč, konateľ Podniku služieb mesta Dobšiná

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »