Aktuality

Plní si Dobšiná voči občanom aspoň základ?

 

Jedným zo základných dokumentov nášho mesta, sú jeho priority na toto volebné obdobie. Jedná sa o roky 2011 – 2014, v ktorých by mali byť všetky náležitosti okolo zoznamu v tom lepšom prípade naplnené. Ako je to ale s Dobšinskou samosprávou? Je zoznam priorít relevantný, či ho možno prirovnať k zdrapu bezvýznamného papiera? Spolu sa pozrieme a priamo zhodnotíme, čo zatiaľ samospráva v tejto veci dosiahla. Priority mesta Dobšiná obsahujú presne 13 bodov. Postupne si ich spolu prejdime.

Prvým bodom v zozname hlavných priorít mesta je pokračovať vo výstavbe čistiarne odpadových vôd a kanalizačného zberača Dobšiná (ČOV). Náklady by mali predstavovať 12 199 532,32 eur. Finančné zdroje chce vedenie mesta získať z operačných programov, či výziev. V najhoršom prípade, príde na rad rozpočet mesta, či úver, ktorý bude musieť zaplatiť každý daňovník. Dodnes je výsledok samosprávy v tejto veci nulový, majú si Dobšinčania pripraviť peňaženky?

Prioritou číslo dva je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Spolu na neho Dobšiná potrebuje 249 367,70 eur. V rekonštrukcií sa pokračuje, ale, je to priorita, ktorá splnená byť musí zo zákona. Hovorí o nej zákon o cestných komunikáciách, ktoré sú vo vlastníctve mesta, no tiež sa jedná aj o bezpečnosť občanov. Je to teda jedna z vôbec základných povinností každého mesta, či obce.

 Výstavba zberného dvora na zložky komunálneho odpadu je treťou prioritou. Mesto vraj potrebuje 800 000 eur, na jeho spustenie. Ako sme vás informovali v článku „Pre chybný projekt bez zberného dvora“, všetko skončilo na nule chybou v samotnom projekte, ktorým mesto Dobšiná žiadalo o finančné prostriedky. Ako vtedy povedal poslanec Ján Slovák (nezávislý): „Tento projekt vôbec nezodpovedal výzve v niekoľkých bodoch. Je to nepochopiteľné ako môže niekto písať projekt a neprečítať si výzvu. Vo výzve bolo jasne napísané triedenie na 6 druhov odpadu a projekt bol vypracovaný na 4. Ako už toto dokáže niekto prehliadnuť tak tomu nerozumiem, je to na zamyslenie.“

Vybudovať kompostáreň BRO v Dobšinej v čiastke 290 000 eur je štvrtou prioritou mesta. Aj v tejto oblasti žiaľ Dobšiná úspešná nebola.  Projekt počítal so zaťažením skládky pri troch cykloch ročne približne 990 tonami bioodpadu. Výstavba kompostárne sa mala realizovať v roku 2012 a ukončená pôvodne mala byť ešte v ten istý rok. Podľa informácií projekt je stále aktuálny a čaká sa na ďalšiu výzvu, kde možno mesto bude úspešné. Nateraz však zostáva, že kompostáren BRO v Dobšinej nemáme.

Dom seniorov v meste Dobšiná v hodnote 1 950 000 eur je piatym bodom. Ten stále v Dobšinej chýba a v meste je momentálne fungujúci iba Domov dôchodcov a Klub dôchodcov. V tejto oblasti tiež počuť hlasy obyvateľov, kde je často naznačované, že samospráva nevynakladá dostačujúce úsilie na to, aby mohlo viac seniorov z Dobšinej prežiť pokojnú jeseň svojho života.

Šiestym v poradí je rozšírenie kamerového systému. V tomto  smere sa Dobšinej dosť darilo. Od roku 2011 ho Dobšiná rozšírila dvakrát. Dovedna tak na bezpečnosť obyvateľov bude od novembra v Dobšinej zakrátko dozerať 7 kamier kamerového systému. Systém má zamedziť páchaniu trestnej činnosti aj v neprítomnosti hliadky. Kamerový systém sa podľa vyjadrení polície osvedčuje a neraz im pomohol identifikovať páchateľa.

Ďalej má Dobšiná medzi prioritami aj realizovať projekčne a stavebne rekonštrukciu budovy na SNP č. 548 (bývalý komunál). Jeho funkčným využitím by mal byť podnikateľský inkubátor.  Náklady na tento projekt by mali stáť približne 500 000 eur a mal by vytvoriť nové možnosti pre podnikateľov a zlepšiť situáciu v oblasti podnikania v Dobšinej. Zo smelých plánov však nezostáva nič. Ako všetci dobre vieme, budova „komunálu“ stále chátra a zatiaľ nemožno hovoriť o jej svetlej budúcnosti a využití. Podnikatelia v meste by samozrejme vytvorenie inkubátora uvítali, no zatiaľ všetko zostáva iba na papieri, ktorý toho znesie veľa.

Vybudovanie detských  ihrísk a zabezpečiť ich vkusným oplotením, aby sa po nich nepohybovali psy a tiež zabezpečiť sledovanie kamerovým systémom. Vraj by to malo stáť 30 000 eur. To je ôsmy bod hlavných úloh mesta Dobšiná. Pri tomto bode, asi veľa rodičov nevie, či sa má začať smiať, alebo plakať. Dlhodobo totiž mesto upozorňujú, na nedostatok detských ihrísk, prípadne ich totálnu zdevastovanosť. Jediné ihrisko, ktoré patrí inštitúcií s priamou podporou mesta Dobšiná je detské ihrisko v CVČDaM, ktoré patrí organizácií. Inak by ste v Dobšinej hľadali verejné detské ihriská márne.

Zabezpečenie úplnej stavebnej rekonštrukcie budovy Mestského kultúrneho strediska z dôvodu havarijného stavu (okná, dvere, balkón, fasáda, odkvapové žľaby, kanalizácia, kúrenie). Stáť by to malo až 70 000 eur. Je pravdou, že Mestské kultúrne stredisko sa v posledných rokoch upravuje. Zväčša však ide o menšie projekty, ktoré pokryjú iba časť prác, ktoré sú potrebné v tejto budove realizovať. Ucelená a jednotná rekonštrukcia budovy MsKS teda neprebieha a všetko je riešené prostredníctvom viacerých, menších projektov

Desiatym bodom je zriadenie multifunkčného objektu histórie mesta. Ten sa stal veľmi diskutovaným na pôde Mestského zastupiteľstva. Žiadosť o finančné prostriedky bola podaná a ako sme vás informovali Dom histórie by mal pravdepodobne sídliť v budove známej ako „azylák“. Táto budova na Zimnej ulici číslo 118 patrí medzi chránené pamiatky a preto je vraj veľmi vhodná na realizáciu. Dobšiná žiadala dotačne 21 840 eur a a celkové výdavky projektu, by činili 22 998 eur. Žiaľ žiadosť schválená nebola a preto je otázne, čo s Domom histórie mesta bude ďalej a či vôbec v našom meste niekedy vznikne.

Riešenie bývania neprispôsobivých občanov v meste je jedenástym bodom. Ako je známe, v Dobšinej je veľa načierno, teda nelegálne postavených stavieb, ktoré zatiaľ vôbec nik neriešil. Na každej ulici v meste, by sme ich pokojne mohli napočítať niekoľko desiatok. Najhoršia situácia však vzniká Niže mesta, v Cigánskej osade, kde okolo zdevastovanej bytovky, ktorú zničili sami jej obyvatelia, vzniká novodobé geto. To zachytila aj kamera občanov mesta v spoločnosti mestského poslanca Slováka. Aj napriek apelovaniu úzkeho okruhu poslancov a tlaku verejnosti, vedenie mesta sa nemá zatiaľ nijako k činu a riešenia zostávajú na mŕtvom bode.

Zabezpečiť dohľad nad kamerovým systémom z radou občanov so zníženou pracovnou schopnosťou a zdravotne postihnutých, vytvorením chránenej dielne. To je dvanástym bodom priorít mesta na toto volebné obdobie. Rozšírením kamerového systému sa podarilo tento cieľ naplniť a taktiež vznikla nová chránená dielňa v priestoroch ZUŠ. Ďalšie rozširovanie chránených dielní by bolo vítaným krokom, čím by sa aj znevýhodnení občania mohli plnohodnotne uplatniť.

 Posledným bodom priorít je riešenie autobusovej zastávky. S rekonštrukciou centrálnej mestskej zóny v Dobšinej, musela byť presunutá aj zastávka, ktorá mala svoje miesto priamo na námestí. Z námestia sa stala pešia zóna, ktorá už z minulým riešením odchodu autobusov v Dobšinej nepočítala. Aj napriek interpeláciám niektorých poslancov, prieskumom verejnej mienky a online hlasovaniam, v ktorých jasne obyvatelia Dobšinej dali najavo, že pre nich najprijateľnejšie riešenie je zachovanie zastávky na námestí sa tak neudialo. Autobusy teraz prechádzajú priamo cez obytnú zónu, cez sídlisko a domáci, ako aj návštevníci mesta tomuto riešeniu dodnes nevedia prísť na chuť. Či bol splnený tento bod, posúdi zrejme každý. 

Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »