Aktuality

OZ Detstvo deťom opäť rozbehlo svoje aktivity

 

V Domčeku sa po takmer troch mesiacoch opäť naplno rozbehli všetky činnosti – doobedňajšie aktivity zamerané na včasnú intervenciu – Klub mamičiek s bábätkami do 1 roka, Montessori klub pre mamičky a deťmi do 4 rokov, tiež Klub mamičiek s predškolákmi. Popoludní prichádzajú mladší školáci, pracujú usilovne ako včeličky, píšu si domáce úlohy, pokračujú v príprave na vyučovanie a vytvoria si aj krásne kreatívne práce. A prvé stretnutie po dlhšej dobe mal už aj Babinec. Záujem zo strany mamičiek a detí je naozaj obrovský, z čoho máme veľkú radosť. Mamičky sú veľmi aktívne a stretávajú sa pravidelne.

Aktivity prebiehajú každý deň a niektoré sa aj prekrývajú, lebo mamička príde do Domčeka, zaujímajú sa o rôzne témy týkajúce sa materstva a rodičovstva, starostlivosti o deti a rodinu, výchovy detí, rozvoja zručností detí a ďalšie. V domčeku takisto pomôžeme ľuďom z komunity, ktorí to potrebujú, vypísať úradné papiere, rodičom odborne poradiť a pomôcť ohľadne vývinu dieťaťa alebo jeho výchovy prípadne nasmerovať ich s deťmi na odborné vyšetrenia či poradiť aj v čomkoľvek inom. Vítame každého kto príde. Pokračujeme aj v aktívnej spolupráci s CDR v Dobšinej, v rámci ktorej pomáhame pri intervenciách s troma rodinami. Tiež spolupracujeme s CVI v Rožňave, poskytujeme pomoc pri organizácii stretnutí s rodinami, stretnutia prebiehajú v našich priestoroch.

OZ Detstvo deťom pokračuje aj v aktivitách projektu včasnej intervencie a ranej starostlivosti v teréne priamo v domácom prostredí detí, čomu sa  venujú naše ,,Amalky“ Magdaléna a Mariana – mentorky a peeraktivistky v komunite. Každý deň si pripravujú pomôcky podľa veku a zručností detičiek podľa toho, ktoré rodiny navštívia. Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore individuálnych darcov a vďaka podpore programu ACF – Slovakia financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. A na záver zopár slov, ktoré hovoria za všetko.

Magdaléna: „Baví ma pracovať s deťmi a rodinami. Je to veľmi dobrý pocit venovať sa iným deťom a mamičkám. A hlavne ak viem, že je to pre nich  niečo úplne nové. Keď deťom prinesiem hračky a mám možnosť sa s nimi pohrať, viem, že to pre nich veľa znamená. Niečo nové sa naučia. Aj poobede sa venujem školákom, robíme domáce úlohy, tvorivé dielne – vytvárame rôzne práce napr. kvety, rybičky, letnú lúku a pod. Keď si dokončia povinnosti tak sa vždy zahráme hry.“

Mariana: „Práca začína tým, či ťa to baví alebo nie. Každé ráno prídem do Domčeka, pripravím si hračky, vyberám podľa toho, do akej rodiny pôjdem – hlavne podľa veku detí. Príchod do rodiny – pozdravím sa, vyberiem hračky, vysvetlím matkám, čo každá hračka rozvíja. Deti sú spokojné, lebo sa radi hrajú, matka je, samozrejme, pyšná na deti, čo dokážu. Pretože vie, že deti niečo naučím. A tak funguje každá rodina, ktorú navštevujem. Tešia sa na nás. Poobede sa venujem školákom – robíme domáce úlohy, rada pre nich vymýšľam tvorivé aktivity a sú veľmi spokojní, keď sa im niečo podarí. Som spokojná aj ja, je to super práca.“

Za OZ Detstvo deťom Zuzana Leskovjanská, Magdaléna a Mariana Gažikové

Translate »