Kultúra

OZ Detstvo deťom odovzdáva skúsenosti

 

Naše OZ Detstvo deťom sa už takmer osem rokov zameriava na dlhodobú prácu s rodinami, s deťmi od narodenia, s predškolákmi, s mladšími školákmi i na preventívne aktivity s dospievajúcimi dievčatami z  MRK. V priestoroch RC Domček sa v dopoludňajších hodinách venujeme bábätkám od narodenia do troch rokov v Klube mamičiek, Montessori aktivitám pre deti od jedného do štyroch rokov a predškolákom. V popoludňajších hodinách do Domčeka prichádzajú mladší školáci a pripravujú sa na vyučovanie do školy. Všetky aktivity v Domčeku prebiehajú za účasti mamičiek. Tri z našich mamičiek, ženy priamo z komunity, sa venujú deťom, mamičkám a  rodinám v ich domácom prostredí. Okrem týchto aktivít organizujeme vzdelávanie pre rodičov a budúcich rodičov na rôzne témy i hromadné poznávacie aktivity pre rodiny.

Zameriavame sa aj na odovzdávanie a výmenu skúseností, vzdelávacie aktivity, vzájomné návštevy a spoluprácu s pracovníkmi s MRK z lokalít mimo Dobšinej. Úspešne už niekoľko rokov spolupracujeme s KC v Moldave nad Bodvou. Ešte počas leta sme v tomto KC zorganizovali informatívno-pracovné stretnutie pre pracovníkov KC a mamičky s bábätkami z miestnej komunity. Stretnutie viedla jedna z našich mamičiek – Magdaléna Gažiková.

Magdaléna o stretnutí napísala: „Na stretnutí som sa predstavila, mamičkám som povedala, ako sa volám, že mám už aj ja deti, rodinu, že som bývala v chatrčke. A že som sa naučila to, že je to málo, čo my dávame našim deťom. Že nestačí, ako ich vychovávame a dávame im lásku, ale že ich musíme vzdelávať a ukázať im aj iné veci, iné hračky. Ukázala som mamičkám hračky, ktoré sa dajú vyrobiť doma a nie sú drahé. Napríklad bežne máme doma prázdnu krabicu a štipce na prádlo. A z toho vieme spraviť hru, pri ktorej sa deti učia úchop, štipcovať, triediť, učia sa farby aj počítať. Keď som to deťom ukazovala, len som pozerala, akú z toho majú radosť. A aj matky boli prekvapené, ako pekne deti sedia, ako sa hrajú a učia. Ukázala som mamičkám aj ďalšie hračky, ktoré som tam mala a ktoré si vedia vyrobiť: pexeso, vkladačky na tvary, na gombíky, na triedenie, skladačky. Keď si deti pozerali knihy, počúvali, keď som im rozprávala, čo je na obrázku. Mamičky mali radosť, že si mohli všetko s deťmi vyskúšať. Bola som rada, že som mohla mamičkám ukázať to, čo som sa naučila v našom Domčeku a tiež moju prácu – ako mamičkám radím, ako sa venovať svojím deťom a ukazujem im ako sa s nimi zahrajú lacno a múdro. Som šťastná, že som mohla byť s  týmito rodinami a ukázať im svoje vedomosti.“ A na záver napísala odkaz pre samotné mamičky a deti: „Veľmi sa mi páčilo byť s vami, ďakujem.“

Stretnutie v Moldave nad Bodvou bolo úspešné a veľmi príjemné, nové zážitky a cenné skúsenosti prinieslo nie len zúčastneným mamičkám a ich deťom ale aj nám. Podobné stretnutia máme naplánované aj v ďalších lokalitách mimo nášho mesta a veríme, že sa nám ich podarí úspešne zorganizovať. Stretnutia sú súčasťou aktivít Projektu ‘Rodičovské centrum – centrum podpory včasnej intervencie’ podporeného z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Za OZ Detstvo deťom Norika Liptáková a Magdaléna Gažiková

 

Translate »