Aktuality

Otvorili sme novú terapeutickú miestnosť

 

Novým subjektom Spojenej školy, Nová 803, v Dobšinej sa v roku 2005 stalo Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva. Deťom a žiakom sa v tom čase venoval iba jeden špeciálny pedagóg. Postupom času sa zlepšovalo materiálno – personálne zabezpečenie, čo zaručovalo profesionálny prístup, a tým aj lepšie dosahované výsledky. V súčasnosti v Centre tímovo pracuje poradenský psychológ a dvaja špeciálni pedagógovia.

Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva poskytuje diagnostiku a poradenstvo deťom od predškolského veku až do ukončenia prípravy na povolanie so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Sú to deti a žiaci, ktorí nedokážu napredovať rovnako ako ich rovesníci a k nim smeruje naša špeciálno – pedagogická intervencia. Zaradiť sem môžeme: deti s poruchami učenia (špecifické vývinové poruchy učenia), s poruchami výslovnosti či nedostatočne rozvinutou rečou. Patria sem aj poruchy, ako sú pervazívne vývinové poruchy (napr. detský autizmus), deti so sluchovým postihnutím, zdravotne oslabené deti, a v neposlednom rade deti a žiaci s mentálnym postihnutím.

Po vstupnom diagnostickom vyšetrení je možné problém diagnostikovať a zabezpečiť následnú starostlivosť už o malého klienta. Starostlivosť sa zabezpečuje na základe vypracovaného individuálneho programu, v ktorom sa konkretizuje odborné pôsobenie a načrtnú možnosti zlepšenia. Samozrejme za predpokladu pravidelných návštev nášho Centra a spolupracujúcich sedení. Každé dieťa, každý žiak je osobitné indivíduum, a tak k nim aj pristupujeme. S cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky sa usilujeme pracovať už s deťmi predškolského veku, kedy za pomoci depistáže (logopedickej alebo depistáže dielčích schopností) vieme diagnostikovať nedostatočne rozvinutú oblasť. Čím skôr začneme, tým sme úspešnejší, a o tom nám ide.

Je nutné zdôrazniť, že pri diagnostike a následnej intervencii veľkú úlohu zohráva vybavenie a názorné pomôcky. Preto oceňujeme finančný dar firmy FERSTAV, spol. s.r.o. z Humenného, vďaka ktorému sme mohli zariadiť našu terapeutickú miestnosť. Slávnostne sme ju začali užívať po otvorení dňa 18.9.2018. Vďaka tomuto sponzorskému daru sme opäť o krok vpred, máme zabezpečené kvalitnejšie pracovné podmienky pre úspešnú prácu s deťmi, ktoré to potrebujú. Spomínanej firme patrí naše veľké ĎAKUJEM.

Mgr. Lenka Ferková – psychológ  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »