Aktuality

Otvorený list primátora mesta Dobšiná Jána Slováka

 

Vážení Dobšinčania, stále viac a viac prichádzam na to, že práca s ľuďmi je tá najťažšia. Či robíme tak, či onak, stále je to pre niekoho zlé. Žiaľ každému sa vyhovieť nedá, no dôležité je, aby to čo robíme, malo hlavu aj pätu a malo prínos pre mesto. Sú medzi nami takí, ktorí budú vždy vo všetkom hľadať len „bočný zámer“ a vytvárať rôzne dezinformačné konšpirácie. Toto sa vraj volá politika, závisť, nenávisť, dezinformácie, konšpirácie atď. Vidíme to aj na našich štátnikoch, tak čo sa čudovať, že je to tak všade, aj v samospráve. Už som verejne oznámil, že nemám záujem nikam v politike napredovať a moje ambície končia v našom meste. Necítim sa politikom a nemám záujem riešiť  kadejaké zákulisné politické konania. Mojím cieľom bolo a aj ostane mesto Dobšiná, jeho napredovanie a riešenie problémov, ktoré sa tu za desaťročia nakopili. Systematicky na tom pracujeme a som presvedčený, že sme sa vydali správnym smerom, pretože napredujeme. Samozrejme nie som naivný, že to všetko bude bez problémov, bez chýb a súčasťou sú aj nie veľmi populárne opatrenia (hlavne sociálne), s ktorými sa nestotožňuje každý. Treba to v prvom rade vnímať ako celok a pozerať sa dopredu. Rád by som touto formou odpovedal na pár otázok a vyvrátil dezinformácie, s ktorými sa stretávam.

Realizácie rôznych projektov nás posúvajú dopredu, no prináša to aj veľa problémov, s ktorými sa musíme popasovať. O kanalizácii už bolo, a ešte aj bude toho napísané veľa. Tento projekt sme vlastne „zdedili“ vo veľmi nedokonalej forme s tým, že času na realizáciu bolo veľmi málo. Nebudem sa tu o tom rozpisovať, no tento projekt s najväčšou pravdepodobnosťou skončí na súde. Je nemysliteľné, aby sme v 2017 riešili prešľapy z rokov 2009-2011, ktoré majú za následok obrovské problémy. Projekt verejného osvetlenia bol tiež realizovaný veľmi narýchlo, pretože v tom období to bola posledná možnosť, ako osvetlenie modernizovať a zefektívniť. Každý projekt má presne stanovené podmienky financovania a samozrejme úplne presný rozpočet. Nie je možné z pozície primátora, ani poslancov projekt svojvoľne meniť a cenovo navyšovať. Verejné osvetlenie bolo v meste v zastaranom stave, išlo sa do projektu za podmienok, aké boli v tom čase dané a možné. To čo bolo a nebolo oprávnenou súčasťou projektu, bolo tak isto presne dané v podmienkach samotnej výzvy, napr. výmena stĺpov a podzemného vedenia súčasťou žiaľ nebolo, preto ešte chvíľu potrvá kým sa na niektorých úsekoch odstránia aj tieto nedostatky. Mohli sme počkať na lepšie podmienky, no dokedy ???.

Odpoveď na otázku: Prečo sú vo Vlčej doline na ulici pri píle po dve svietidlá? je jednoduchá. Projektant to posúdil ako priemyselnú zónu, ďalej k tomu asi nie je potrebné vysvetlenie. Dôvodom určite nie je, že tam podniká rodina poslanca MsZ, tak ako určite nie je dôvodom osadenia svetelných bodov pri elektrárenských bytovkách to, že tam býva riaditeľ polície. Jednoducho projektant naprojektoval všetky existujúce svetelné body, plus doplnil tam, kde chýbali. Všetky ostatné stavebné projekty majú tak isto presné predpisy a nie je možné ich meniť a už vôbec nie vedením mesta z dôvodu, budem citovať : „aby sme si vedeli podeliť odmeny“.

Nákup strojového parku, alebo teda nie nových pracovných strojov do mestských spoločností, bol presne špecifikovaný. Na každý stroj boli presne dané podmienky na základe požiadaviek PS po konzultovaní odborno-technickou komisiou, mestskou radou a dozornou radou. Názor, že stroje kúpené na PS Dobšiná sa dali kúpiť aj lacnejšie je v podstate pravdivý, len ten, kto takýto názor má, zabudol odpočítať DPH, pripočítať všetky opravy (podmienka bola záruka), nákup doplnkov (kontajnery, pluh…) a samozrejme aj dodávateľské firma nemôže fungovať zadarmo. Tatra kúpená na ML Dobšiná je už EVO 3, takže nie je to taká Tatra, akú ponúkali za symbolické ceny z armády. Cena Tatry ako aj UDS je adekvátna stavu a veku týchto strojov. Historický hasičský Saurer je uložený v garáži na hasičskej zbrojnici, nie je predaný a ani nie je na predaj. Plošina bola darom pre mesto Dobšiná, nebola kupovaná za „ťažké peniaze“ a stojí von pretože sa nezmestí do garáže. Určite jej vymyslíme nejaké parkovanie.

Používanie služobných áut na súkromné účely, alebo dokonca neoprávnenými osobami, či už mestských, alebo áut mestských spoločností je potrebné najprv konkretizovať. U mestských áut je ku každej jazde doklad kam a za akým účelom kto cestoval. U ML Dobšiná je v autách GPS, čiže je ľahké preveriť, kde a kedy sa auto nachádzalo. U PS Dobšiná to funguje obdobne, ako v meste. V kompetencii konateľov, ako aj v mojej je povoliť použiť služobné auto, ale stále je to ku konkrétnej ceste, alebo činnosti. Užívanie neoprávnenými osobami je vylúčené.

Prideľovanie dotácií z mesta je presne stanovené VZN. Každej organizácii, ktorá splnila podmienky bola poskytnutá dotácia v rámci možností. Dotácia sa neprideľuje podľa farby pleti ani podľa politickej príslušnosti. Ak sa dotácia nejakým spôsobom týka poslancov MsZ je na ich rozhodnutí, či budú hlasovať, alebo sa zdržia. Primátor nehlasuje, čiže nemohol som si schváliť dotáciu pre svojho syna. Môj syn nie je Motorsport Dobšiná, ale L Racing. L Racing nežiadal ani nedostal žiadnu dotáciu. To, že tvorí s Motorsportom Dobšiná posádku v jednom aute je pravda, ale len pri súťažiach rally (majstri Slovenska 2015,2016), Motorsport Dobšiná sa zúčastňuje aj PAV. Tak isto ani oddiel Fitness Calisto nikdy nežiadal a ani nedostal dotáciu. Oddiel bol podporený ML Dobšiná sumou 300€ na Majstrovstvá sveta.

Zapájanie sa mestských poslancov do aktivít mesta, by sa dalo považovať za stret záujmov, keby s takýchto činností mali prospech napr. priamo realizovať nejaký projekt financovaný cez mesto , alebo priamo mestom. Pokiaľ vykonávajú činnosť, ktorá sa dá považovať za pomoc mestu a neprofitujú na tom (financované sú len náklady) napr. zimná údržba, drevovýroba (z nášho dreva), dodanie náradia pre VPP … túto aktivitu nepovažujem za stret záujmov, a všetky aj tieto aktivity sú zverejňované. Pokiaľ si niekto myslí, že by niektorú s tých činností vedel zabezpečiť lacnejšie, alebo výhodnejšie pre mesto, tak nech sa páči dať ponuku, každý má možnosť.

Nákup ochranných prostriedkov, náradia a nástrojov pre pracovníkov VPP je presne daný počtom pracovníkov a realizovaný minimálne piatimi rôznymi firmami (nie ako v minulosti len od jednej), od ktorých sa odoberá tovar počas kalendárneho mesiaca a toto musí byť fakturované, ale aj vyplatené najneskôr v posledný deň v danom mesiaci. Tieto faktúry sa potom predkladajú na úrad práce a ten ich mestu prepláca, čiže to nie je financované z rozpočtu mesta. Nákup týchto vecí kontroluje priamo úrad práce, kde sa predkladá fotodokumentácia, výrobné čísla, záručné listy a samozrejme chodia aj na fyzické kontroly. Poznám majiteľov všetkých firiem, ktoré nám tento tovar dodávajú tak, ako poznám 90% majiteľov firiem v našom okrese.

Mesto len „cicia“ spoločnosť ML Dobšiná. Tak toto je ozaj názor na úrovni. Zarážajúce je, že som ho už počul aj od zamestnanca ML. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Ak si niekto založí spoločnosť, stáva sa jej majiteľom, táto spoločnosť narába s majetkom majiteľa a vytvára pre majiteľa zisk. Kto je majiteľ ML Dobšiná ??? No predsa mesto Dobšiná, k tomu nie je potrebné viac dodať.

Prenajímanie poľovných revírov nie je „primátorova kapusta“. Poľovné revíry sa prenajímajú nájomcom, na základe nájomnej zmluvy prostredníctvom ML Dobšiná. Druhá časť úhrady je legálna v plnej výške, a je vo forme daru pre mesto. Na tento dar je oficiálna darovacia zmluva. Ako to bolo v minulosti nebudem komentovať. Moje stravovanie nie je zabezpečené prostredníctvom poľovného združenia pravidelným prísunom mäsa. Je pravdou, že som dostal ochutnávku mäsa na pár dobrých poľovníckych špecialít, no až je aj toto problém nabudúce to oželiem.

Pracovnoprávne vzťahy v mestských spoločnostiach sú v kompetencii konateľov spoločností, čiže primátor nerozhoduje, neurčuje, ani neprikazuje konateľom koho majú zamestnať, poprípade prideliť prácu v subdodávke. To isté platí aj v prípade ZŠ, kde sú pracovnoprávne vzťahy v kompetencii riaditeľa školy. V mojej kompetencii je mestský úrad a MŠ na základe organizačnej štruktúry.

Mestská polícia, ako aj zamestnanci mesta sú tu pre vás. Pokiaľ má niekto pocit, alebo vedomosť o tom, že títo konajú „proti“ občanom, alebo nekonajú tak ako by konať mali, je potrebné to konkretizovať a presne pomenovať danú osobu. Na takomto základe preveríme každú záležitosť a v prípade pochybenia vyvodím dôsledky.

Od kedy som vo funkcii primátora mesta predal som svoje dve autá, jednu motorku a jeden snežný skúter. V súčasnosti vlastním dve autá a jednu desaťročnú motorku, ktorá je „stavbou“. Znamená to, že jej stavba trvá už dva roky , sám som si ju navrhol a sčasti aj staval za pomoci motoklubu. V najbližšej budúcnosti plánujem konečne dokončiť dom, na ktorý som zatiaľ nemal čas, takže predpokladám, že to znovu bude niekomu tŕňom v oku. Útoky na post primátora, ako aj na konateľov, či riaditeľov ohľadne majetku vždy boli aj budú, to mi je úplne jasné, či tam budeme my, alebo ktokoľvek iný.

Vážení Dobšinčania, je ešte veľmi veľa toho, čo tu treba urobiť, vybudovať, zmeniť … hlavne to myslenie. Je veľmi smutné, že niektorí nehľadajú cestu, ako spolupracovať a dosiahnuť spoločné úspešné výsledky, ale hľadajú cesty, ako čo prekaziť, znemožniť, prekrútiť … vraj politika. Pokiaľ má niekto problém priamo s mojou osobou, pretože viem, že sú ľudia, ktorí sa nikdy nezmieria s tým, že na tomto poste sedím práve ja, je možné predsa osloviť jedenásť poslancov, ktorí majú prístup k všetkým informáciám a pýtať si vysvetlenia. Všetky zmluvy a faktúry sú zverejňované. Nebudem reagovať na anonymy a účelovo vymyslené e-maily atď., aj keď v súčasnosti nie je problém vypátrať ich majiteľov (nestojí mi to za ten stratený čas). Na záver si dovolím ešte pár odkazov.

  • Milá „anonymná opozícia“, pevne verím, že nasledujúce voľby nájdete svojho vytúženého kandidáta na tento post, ktorý bude hrať vašu hru a nebudete sa musieť skrývať za rôzne pseudonymy, ktorému nebudete musieť písať oslovenia kriminálnik, mafián, potetovaný k… a v poslednom čase, v našom štáte ,najpopulárnejšie oslovenie fašista. Pevne verím, že bude aspoň na vašej vzdelanostnej úrovni, aby netrpeli vaše egá.
  • Vážený „človek“, ktorý mi pravidelne v noci prezváňaš z utajeného čísla. Viem, že Ti teraz pokazím radosť, ale nie, neobťažuje ma to, pretože kvôli dieťaťu na noc vypínam zvonenie.

S úctou Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná

Translate »