Aktuality

Opravili historický oporný múr na Zimnej ulici

 

Na Zimnej ulici v Dobšinej žili v minulosti baníci a remeselníci, neskôr domy obývali majetnejší obyvatelia mesta so svojimi prevádzkami, ktorých zameranie sa viazalo na miestny priemysel. Zimná ulica sa preslávila aj typickým múrom, kde jeho stavba v tejto lokalite Dobšinej mala svoje náležité opodstatnenie. Bola nielen oporou strmého svahu, ale zabezpečovala aj priamy prístup k domom obyvateľov. Kedy sa presne táto technická pamiatka postavila, je stále nejasné, keďže sa zmienka o múre a najmä jeho stavbe nezachovala.

No podľa viacerých najmä vzhľadom na druh použitých kameňov sa oporný múr pravdepodobne postavil v čase rekonštrukcie neskorogotického evanjelického kostola v roku 1891. Ďalšie časti múru sa stavali postupne v časoch prebiehajúcich ekonomických kríz na začiatku 20.-teho storočia. Postavený oporný múr dokumentuje ako prvá aj historická fotografia približne z roku 1914.

Čas však zasiahol aj dominantný múr na Zimnej ulici a na niektorých miestach nastalo vypadávanie kameňov a ďalším prasklinám, ktoré neveštili nič dobré. Dňa 03.06.2020 preto Mesto Dobšiná oslovilo odborníka, statika, aby posúdil stav oporného múru na Zimnej ulici. Ten bol na viacerých miestach dlhodobo zvetrávaný a narušený presakujúcou podzemnou vodou. Statik už v deň obhliadky zhodnotil stav ako havarijný. Následne 08.06.2020 sa časť oporného múru na Zimnej ulici (nad sídliskom) rozpadla a zrútila.

Ako uviedol Pavol Burdiga, prednosta Mestského úradu v Dobšinej: „ihneď sme začali konať s cieľom opravy tejto pamiatky mesta. Podali sme žiadosti o povolania, no do procesu opráv zasiahla v tom čase koronakríza, kedy nebolo možné pracovať takmer na ničom. Po uvoľnení opatrení sme začali s prípravami a prácami a koncom mája 2022 boli práce na zrútenej časti oporného múra plne hotové.“ Mesto Dobšiná rekonštrukčné práce realizovalo prostredníctvom mestskej spoločnosti Technické služby mesta Dobšiná. Ako uviedla mestská samospráva, v prípade ďalších mimoriadnych, či havarijných stavoch na múre bude postupovať čo najrýchlejšie s cieľom udržania a opravy tejto pamiatky mesta.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »