Aktuality

Ohliadnutie za domčekovým rokom 2021

 

Tak, ako po iné roky, činnosť nášho OZ Detstvo deťom smerovala predovšetkým k deťom. Či už to bol domčekový Klub mamičiek s bábätkami či Montessori aktivity pod vedením Zuzky, alebo aktivity s tými najmenšími a ich mamičkami priamo v rodinách, ktorú realizovali naše šikovné ženičky Amalky – Magda, Mariana a Julka a pripravili aj manuál pre prácu s bábätkami od narodenia do 1 roka v domácom prostredí. Ostali zachované aj Knižnica a Hračkovnica – požičiavanie detských kníh, hračiek a hier, Školský klub – príprava na vyučovanie a doučovanie našich mladších školákov, krúžok Babinec pre „násť-ročné“ dievčatá, tiež sprevádzanie, vzdelávacie aktivity a konzultácie pre mladé mamičky. Podarilo sa nám udržať štyri pracovné miesta a vytvoriť jednu novú pracovnú pozíciu pre ďalšiu z „domčekových“ mamičiek. Žiaľ, aktivity v Domčeku i v rodinách boli počas roka prerušované, obmedzované či inak ovplyvňované aktuálnymi „korona“-opatreniami a nariadeniami a mnohé aktivity sme im museli prispôsobovať, naplánované výlety a exkurzie sme dokonca z dôvodu opatrení a nízkej začkovanosti medzi mamičkami zrealizovali nedokázali.

No aj napriek rôznym prekážkam sa nám podarilo v roku 2021 naše aktivity obohatiť o niekoľko noviniek. Medzi novinky v našej činnosti patrilo „Leto s legom“ – lego-aktivity pre deti v domácom prostredí a v RC, ktoré pokračovali aj v jesenných a zimných mesiacoch. Deti a ich rodičia sa oboznámili s stavebnicami, stavali podľa predlohy i podľa fantázie a využívali sme lego-kocky aj na iné aktivity, napr. vkladanie do nádoby, vyberania z nádoby, stavanie veže, ukladanie vedľa seba, poznávanie a pomenovanie farieb, párovanie a triedenie podľa farby a veľkosti, zoraďovanie, usporiadanie, počítanie, obkresľovanie a pod.

Ďalšou z noviniek boli Rozprávkové kluby: „Z rozprávky do rozprávky“, ktoré viedla Jana – ďalšia z našich šikovných mamičiek. Deti sa oboznámili s klasickými rozprávkami ako Červená Čiapočka či Medovníkový domček, učili sa pracovať s leporelom a knihou, trénovali sluchovú pozornosť a pamäť, počúvanie s porozumením a rôznymi aktivitami ako prerozprávanie príbehu či hranie divadielka si zdokonaľovali slovnú zásobu, komunikáciu a vyjadrovacie schopnosti v slovenskom jazyku. Do aktivít sme zapájali aj starších súrodencov či starých rodičov. Nácvik divadielka sme z dôvodu „korona“-opatrení museli prerušiť a divadelné predstavenie naplánované v predvianočnom období pre žiakov nultého ročníka a deti v materskej škole sme, žiaľ, nedokázali uskutočniť.

V neposlednom rade ďalšou z noviniek sú Domčekherne – elokované detské kútiky pre bábätká. V letných mesiacoch sa nám podarilo vybudovať  tri „dede“ herničky pre najmenších v lokalitách mimo Dobšinej – v Moldave nad Bodvou, v Snine a v Píle (okres Žarnovica).  Koncom roka mal náš Domček ôsme narodeniny, no oslava – naša tradičná „dede-párty“ sa uskutočniť nemohla. Naše aktivity ocenila prejaveným záujmom a návštevou nášho Domčeka delegácia europoslancov a verejná ochrankyňa práv, ktorá nášmu OZ Detstvo deťom venovala „Ombudsmanské ďakujem“ za našu snahu „vyvádzať deti z generačnej chudoby“. Ďakujeme.

Ďakujeme Karpatskej nadácii, väčšinu aktivít v roku 2021 sme realizovali v rámci projektov „RC Domček – alokované detské kútiky pre bábätká“ uskutočneného vďaka podpore Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a „Rodičovské centrum – centrum podpory včasnej intervencie“ podporeného z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Ďakujeme Škole dokorán, Čiernym dieram, projektu Tvorba, mnohým ďalším organizáciám, spoločnostiam i jednotlivcom za finančnú či materiálnu pomoc, podporu a spoluprácu.

Prajeme si, aby rok 2022 bol pre naše OZ Detstvo deťom, pre náš  Domček, naše Amalky, naše rodiny, naše deťúrence a ich rodičov rovnako pekný, úspešný, efektívny ako ten predchádzajúci, či dokonca krajší, úspešnejší a efektívnejší. Veríme, že  budeme môcť naše aktivity realizovať bez väčších obmedzení a dúfame, že sa nám podarí aj naďalej udržať si priazeň našich podporovateľov. V novom roku 2022 želáme všetko dobré, najmä pevné zdravie, veľa lásky, radosti, šťastia a pokoja, veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.

Za OZ Detstvo deťom Erika Polgáriová a Norika Liptáková

Translate »