Aktuality

Novoročná akadémia materskej školy

 

Máme za sebou prvých pár dní v novom roku 2023. Po dlhšom čase sme sa mohli opäť stretnúť na Slávnostnej akadémii detí materskej školy v Kultúrnom dome v Dobšinej. I keď túto akadémiu sme plánovali uskutočniť a spríjemniť rodičom a priateľom materskej školy vianočné sviatky minulého roku, pre vysoký nárast chorobnosti sme ju museli odložiť, nie však zrušiť.

A tak sme sa 17. januára  pomyselne vrátili do sviatočných vianočných chvíľ, pretože úsilie a šikovnosť detí i pani učiteliek sme nemohli neuskutočniť. Krásne vyzdobené javisko v kultúrnom dome ožilo škriatkami, snehuliakmi, anjelikmi i čertíkmi. Drobné postavičky vyčarili na tvárach prítomných úsmev, radosť, ale i dojatie. Pre mnohých z nich to bola prvá veľká premiéra –  boli krásni a jedineční. V závere zazneli od detí  milé novoročné vinše a spoločná veselá pesnička ukončila naše podujatie.

Veríme, že všetci prítomní si užili výnimočné chvíle so svojimi najmilšími deťmi. Teraz si už iba v novom roku želajme nech bude lepší, krajší, naplnený láskou, pokojom, mierom, zdravím, šťastím a bezstarostným úsmevom na tvárach všetkých detí.

Mária Gazdíková, riaditeľka MŠ SNP, foto: V. Václavík

Translate »