Aktuality

Nové vedenie mesta Dobšiná zložilo svoje sľuby

 

V stredu 10. decembra sa v priestoroch sály Mestského kultúrneho strediska zišlo nové vedenie mesta Dobšiná pozostávajúce z primátora a jedenástich mestských poslancov. V úvode prvého zasadania dostala slovo predsedníčka volebnej komisie Bc. Jarmila Liptáková, ktorá prítomným občanom zrekapitulovala výsledky komunálnych volieb, ktoré sme vám priniesli v tomto článku. Slávnostné zasadanie od úvodu  viedla zástupkyňa bývalého primátora, tiež staronová poslankyňa PaedDr. Anna Klausmanová (Smer-SD). Dnes už bývalý primátor mesta Dobšiná Karol Horník (Smer-SD), sa na ustanovujúcom zasadaní nového mestského parlamentu nezúčastnil.

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Tak znel sľub primátora mesta Dobšiná Jána Slováka (nezávislý), ktorý ho potvrdil slovom a svojim podpisom. Vedenia zastupiteľstva sa následne ujal novovymenovaný primátor, ktorý pristúpil k bodu vzdania sa svojho mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva a pristúpil k vymenovaniu prvého náhradníka, Jána Hudáka.

Primátor Ján Slovák následne prečítal jedenástim poslancom, ktorí budú občanov zastupovať skrz mestský parlament takmer identický sľub, ktorý poslanci potvrdili a tým sa stalo zloženie Mestského zastupiteľstva právoplatným a uznášaniaschopným pre ďalšie úkony. Novovymenovaný primátor Slovák navrhol program, ktorého prvým bodom bolo vymenovanie svojho zástupcu. Zástupkyňou primátora sa stala PaedDr. Anna Klausmanová, ktorá túto funkciu zastávala aj v minulom volebnom období. V druhom bode boli vymenovaní členovia Mestskej rady, kde sa jej členkou zo zákona stala PaedDr. Anna Klausmanová (Smer-SD), ďalej Jozef Gorej (nezávislý) a Ing. Tomáš Mišanko (nezávislý).

Pri Mestskom zastupiteľstve pracujú aj komisie, ktoré majú svojich predsedov z radov poslancov. Dovedna bolo včera určených na Dobšinú 10 týchto komisií a ich predsedov: Finančná komisia – PaedDr. Anna Kalusmanová (Smer-SD) ,Komisia správy majetku a bytov – PhDr. Eva Mihóková (SDS), Komisia životného prostredia – Ing. Miriam Vlčeková (SNS), Komisia pre riešenie sociálnej a rómskej problematiky- Mgr. Monika Dúdorová (SNS), Komisia regionálnej politiky a podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb – Juraj Floch (nezávislý) , Komisia verejného poriadku a škôd – Radovan Žori (nezávislý) , Komisia školstva, telovýchovy a športu – Ing. Monika Kolláriková (nezávislá), Komisia kultúry – Jozef Gorej (nezávislý), Osobitná komisia – Milan Horváth (Smer-SD), PhDr. Eva Mihóková (SDS), Ing. Monika Kolláriková (nezávislá) , Odborná technická komisia – Ing. Tomáš Mišanko (nezávislý).

Primátorovi mesta vyplýva z funkcie aj úloha sobášiaceho a ďalšími sobášiacimi sa stali PaedDr. Anna Klausmanová, PhDr. Eva Mihóková a Jozef Gorej. Zastupiteľstvo sa posunulo k bodu určenia platu primátora, ktorý predniesla jeho zástupkyňa Klausmanová. Vo svojom prejave uviedla zákonné skutočnosti, ktoré jasne určuje zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Podľa schváleného návrhu, bude nový primátor mesta Dobšiná poberať iba základný, nijako nenavýšený plat nad rámec základných určení. Plat primátora sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorá dosiahla 837 eur a ďalej je táto suma zo zákona  navýšená krát 2,34, čo značí, že primátor mesta Dobšiná Ján Slovák bude poberať 2,34 x 837 = 1 958,58 eur. Dlhé roky pritom bolo v Dobšinej zaužívaným pravidlom, kde uveďme pre porovnanie, že v dvoch minulých volebných obdobiach sa primátorovi schvaľovali ihneď od menovania 35% navýšenia k základnému platu. Primátor Ján Slovák sa následne prihovoril občanom, pričom príhovor a všetky najdôležitejšie body ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva, si môžete pozrieť vo forme videa.

Foto & video: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »