Aktuality

Nové detské dopravné ihrisko napomôže k zvýšeniu bezpečnosti v Dobšinej

 

Koncom roka 2017 bola mestu Dobšiná schválená dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality vo výške 20 000 € poskytnutá z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt s názvom: „Detské dopravné ihrisko v Dobšinej – prostriedok zvýšenia bezpečnosti v meste“. Zámerom projektu je vytvoriť na ploche mestského parku pri ul. SNP v centre mesta plnohodnotné moderné detské dopravné ihrisko s využitím na výučbu dopravnej výchovy a preventívno-výchovné aktivity v oblasti pravidiel cestnej premávky s možnosťou uplatňovania získaných teoretických vedomostí formou prednášok, praktických cvičení a ukážok priamo v areáli ihriska, pripravovať deti na samostatný zodpovedný pohyb v cestnej premávke, naučiť ich rešpektovať a dodržiavať pravidlá cestnej premávky v roli chodca, pri jazde na bicykli, korčuliach, kolobežke, či v roli potencionálneho vodiča motorového vozidla.

Praktický výcvik bude realizovaný pod dohľadom učiteľov z predškolských a školských zariadení, taktiež pod dohľadom Mestskej polície a Polície SR. Ihrisko bude tiež prístupné aj širokej verejnosti. Realizáciou projektu prispejeme k skrášleniu centra nášho mesta a zároveň skvalitneniu ponuky priestorov pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže v meste, prípadne aj občanov z blízkeho okolia, čím dôjde k eliminácii rizikových faktorov ovplyvňujúcich vznik sociálno-patologických javov v meste a spoločnosti, zvyšovaniu bezpečnosti a predchádzaniu úrazom a nehodám na cestách, najmä zo strany chodcov a cyklistov, zvyšovaniu bezpečia obyvateľov a návštevníkov.

Oslovili sme primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka, ktorý nám prezradil viac zo samotných príprav výstavby a realizácie projektu: „Som veľmi rád, že vzniká ďalšia skrášlená plocha v našom meste, ktorá bude mať využitie pre naše deti, či už prostredníctvom akcií materských škôl, základných škôl, CVČ a podobne. Tento priestor bude samozrejme slúžiť aj pre širokú verejnosť nielen ako detská zóna, ale aj ako parková oddychová zóna s lavičkami. Park bude osvetlený verejným osvetlením a zabezpečený kamerovým systémom. V ďalšej etape v rámci finančných možností mesta bude dobudovaný maličký amfiteáter, ktorý by tak isto slúžil na aktivity detských organizácií, škôl, ale aj napríklad na malé vonkajšie koncerty, či dokonca aj v súčasnosti veľmi obľúbené vonkajšie sobáše.“ 

Novovybudované dopravné ihrisko bude názornou ukážkou reálnych situácií v cestnej premávke. V rámci tohto projektu budú realizované nasledovné aktivity: úprava terénu – odstránenie pôvodného asfaltu, výkopové práce; natiahnutie asfaltového povrchu a pokládka dlažby na realizáciu komunikácii (cestičiek a chodníkov), realizácia a inštalácia verejného osvetlenia v počte 4 ks, osadenie zvislých dopravných značiek a vodorovné dopravné značenie.

Začiatok realizácie samotných stavebných prác bol oproti plánovanému harmonogramu posunutý z dôvodu organizovania športového podujatia XXXV. ročník ME PAV Dobšinský kopec 2018 a posúdenia aktuálneho stavu drevín odbornými pracovníkmi na mieste realizácie projektu, nakoľko v miestnom parku došlo v júni tohto roku k samovoľnému pádu stromu následkom degradácie jadra hubami. Vo vypracovanom odbornom posudku bol navrhnutý výrub ťažko poškodených stromov a ozdravných ošetrení stromov s výrazným zhoršením zdravotného stavu ostatných hodnotených drevín. S realizáciou projektu nebolo možné začať skôr, nakoľko práce spojené s výrubom ťažko poškodených stromov, ako aj s redukciou sekundárnych korún všetkých stromov v parku vzhľadom na ich zlý zdravotný stav prebiehali v mesiacoch september a október. V príspevku prinášame fotogalériu z priebehu realizácie prác projektu.

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

Bc. D. Chovancová, foto: Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »