Aktuality

Na základnej škole mysleli na seniorov aj štvornohých kamarátov

 

Je začiatok decembra, a to je už tradične, čas, kedy sa žiaci a zamestnanci našej Základnej školy spolu s rodinami zapájajú do čarovnej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Aj tento rok sme usilovne zbierali krabice spolu s Centrom voľného času  v Dobšinej, kde mohli ľudia z mesta tiež odniesť svoj darček.

Aj napriek aktuálnej, nie priaznivej, ekonomickej situácii, v akej sa Slovensko práve nachádza , musíme konštatovať, že keď sa chce, tak sa dá zvládnuť všetko. V tomto duchu sa zapojili aj žiaci našej školy. Okrem krabíc plných lásky, ktoré deti doniesli z domu, naše šikovné pani učiteľky pomohli zapojiť sa každému. Niektoré triedy sa spoločne dohodli na obsahu krabice a rozdelili si úlohy- kto čo donesie. Ďalší žiaci s nasadením zbierali plechovky a plastové fľaše (čo nabralo aj ekologický rozmer) a za lístky zo „zálohomatu“ potom nakúpili veci do krabice.  Vznikli z toho krásne a bohaté darčeky, ktoré deti doplnili ručne vyrobenými pozdravmi.

Nakoniec sme spoločne s Centrom voľného času nazbierali úžasný počet 60 krabíc plných lásky. Dojatie bolo o to väčšie, že do zbierky sa nezapojili len deti zo solventných rodín, ale dostali šancu všetci. Paradoxne, práve tí, čo nežijú v blahobyte sa vedia rozdeliť spontánne a s láskou aj z toho čo majú. Presvedčili nás o tom naše dobrosrdečné deti.

Všetkým žiakom, ich rodičom, pedagógom, zamestnancom školy, Dobšinčanom a všetkým ostatným, ktorí sa zapojili zo srdca v mene starkých ĎAKUJEME. Odmenou nech nám je pocit, že na štedrý deň rozjasníme tvár niekomu, kto to naozaj potrebuje.

Základná škola myslela na chlpáčov v núdzi: K už neodmysliteľným  predvianočným aktivitám našich žiakov patrí aj zbierka pre útulok zvierat. Tento rok sa nám podarilo nazbierať pre opustených obyvateľov útulku poriadnu kopu papania a potrieb, ktoré potrebujú k hygiene a starostlivosti o ne dobrovoľníci a pracovníci útulkov.

Prichádza zima, v búdach je chladno, a tak psíkov zahrejú deky od našich žiakov a dobroty v brušku a nás dobrý pocit, že sme pomohli správnej veci.

Okrem zbierky sme sa v škole venovali aj prevencii. Hovorili sme s deťmi o tom, ako sa majú správať ku psíkom, čo je pri starostlivosti o ne dôležité a čo naopak nesmieme robiť. Veľkou pomocou nám boli metodické materiály, ktoré nám darovala „Sloboda zvierat“. Vďaka nim vedieme deti k citlivosti a empatii ku všetkému živému. V našej lokalite je to nesmierne dôležité, nakoľko vidíme v uliciach psíkov bez vôdzky, na reťazi a nie vždy sa majitelia psíkov správajú k zvieratám láskavo, čo potvrdzuje aj evidencia zásahov inšpektorky, ktorá už riešila nie jeden prípad týrania v našom meste.

Popri zbierke a prevencii sme spustili aj výtvarnú súťaž „Staraj sa o mňa“, kde mali deti zhrnúť dôležité zásady, ako sa správne starať o psíka. To, že téma deti zaujala je zjavné z množstva zapojených prác, ktoré v najbližšej dobe vyhodnotíme a oceníme. Všetkým deťom, ich rodičom a dobrým ľuďom, ktorí sa do zbierky zapojili, chceme za chlpáčikov povedať „VĎAKA…“

Za ZŠ Dobšiná PaedDr. Erika Spiššáková

Translate »