Aktuality

Mikuláš s čertom navštívili aj Dobšinú

 

Tento čas je azda najkrajším pre deti, ktoré sa v uplynulých dňoch tešili na Mikuláša, ktorého príchod je predzvesťou Vianoc. V piatok 6. decembra jeho sviatok neobišiel ani Dobšinú. Mikuláš sa k nám veľmi tešil, aj keď v tomto roku nedokázal zariadiť bohatú snehovú nádielku a preto namiesto saní prišiel na koči. Asi najočakávanejší bol jeho príchod na Námestie baníkov. O 15:30 hod. ho už netrpezlivo čakali stovky detí z celého mesta, niektoré v sprievode svojich rodičov.

V úvode Mikuláš rozdal za pomoci pomocníka, čerta balíčky deťom a následne rozsvietil vianočný stromček, ktorý má aj v Dobšinej symbolizovať príchod najkrajších sviatočných dní, ktoré sú azda v každej domácnosti na Slovensku rodinným obdobím. Mikuláš ale námestím v Dobšinej neskončil a o 16:30 hod pre deti prichystal v kultúrnom dome malé prekvapenie a pre dospelých v rovnakom čase Nordic Walking.

Red, foto: Anna Macková

Translate »