Krimi

Mestskí policajti riešili v marci a apríli

 

Pri plnení úloh súvisiacich s činnosťou Mestskej polície majú jej členovia postavenie verejného činiteľa. Aj počas vianočného obdobia, jej príslušníci stále dbali na verejný poriadok v meste Dobšiná, čo dokazuje aj posledná správa z ich činnosti. Presvedčte sa sami, kde všade museli Mestskí policajti zasahovať, pričom sa jedná iba o výber z množstva prípadov, ktoré musia niekedy riešiť denne, aj v tomto období, často pre nedisciplinovanosť. Svoje zohráva aj alkohol, výtržnosti, či krádeže a to aj mladistvých a maloletých osôb. Pozrite sa na prípady Mestskej polície za uplynulé obdobie, teda marec a apríl.

3.3. Hliadka na základe upozornenia občanov zistila v lokalite nad Rybárskou ulicou, pri plote objektu rybníkov, vyvezený stavebný materiál. Jednalo sa o kusy priečky, betónové dielce a obkladačky pochádzajúce pravdepodobne z úpravy domu. Bolo vykonaná ohliadka na mieste a šetrenie v okolí, kde si nikto nevšimol podozrivé vozidlo. Takýmto spôsobom si niekto upratal na vlastnom, pričom stačilo dohodnúť sa na vývoze. Páchateľovi, fyzickej osobe, za nedodržanie podmienok nakladania s odpadom môže byť uložená pokuta do 165.-€.

4.3. Na základe oznámenia bol zistený dopravný priestupok u mladého vodiča, ktorý zaparkoval svoje vozidlo tak, že znemožňoval výjazd inému zaparkovanému vozidlu na parkovisku. Nepozornosť sa vodičovi neoplatila a za bránenie výjazdu mu bola uložená bloková pokuta.

4.3. Na základe telefonického oznámenia bolo nahlásené, že na zastávke SAD došlo k fyzickému napadnutiu mladého muža z Dobšinej neznámymi občanmi. Šetrením pracovníkmi MsP boli zistení mladiství občania z Dobšinej, ktorí menovaného napadli po tom, čo on niečo vravel na ich adresu. Dvom mladistvým za napadnutie boli uložené pokuty.

12.3. V podvečerných hodinách zistený občan z Dobšinej, ktorý bol na prechádzke so svojím psom, ktorý výkalmi znečistil chodník. Majiteľ psa neodpratal výkaly a preto mu bola uložená bloková pokuta na mieste.

18.3. Pri kontrole zariadenia ALWEG v Dobšinej zistila hliadka MsP rozbitie sklenenej výplne na budove bývalého bufetu. Šetrením bol zistený maloletý občan z Dobšinej, ktorý bezdôvodne hádzal kamene do okna budovy. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o maloletú osobu bola vec odložená. Poškodený si môže náhradu škody vymáhať od zákonného zástupcu.

20.3. V nočných hodinách pracovníkmi MsP zistený priestupok rušenia nočného kľudu na Kúpeľnej ulici, kde si občan púšťal nahlas hudbu z magnetofónu. Tak ako na iných miestach v Dobšinej práve v tieto dni. Na diskotéku však nemali chuť ostatní občania, ktorí ráno museli do práce, preto mu bola uložená pokuta.

25.3. Prijala MsP oznámenie, že na Hronskej ul. došlo ku krádeži. Hliadka na mieste zistila, že maloletý občan z Dobšinej sa ponúkol invalidnej dôchodkyni, že jej pomôže s nákupom z predajne. Z vrchu tašky však schytil peňaženku s hotovosťou a dokladmi a ušiel s ňou. Na základe popisu predavačky hliadka menovaného zastihla v meste. Doklady zahodil v tráve ako šiel po ceste domov. Nakoľko sa v danom prípade jedná o chránenú osobu, vec bola odovzdaná Polícií pre podozrenie z trestného činu.

27.3. Oznámila pracovníčka predajne na námestí Baníkov, že v ich predajni došlo ku krádeži. Hliadke na mieste vravela, že z predajne sa pokúsil ukradnúť nohavice, pre ňu neznámy občan a to tak, že si ich natiahol v kabínke na svoje nohavice. Pri odchode z predajne sa spustila signalizácia, tak ho zadržala a nohavice si vyzliekol. Kým sa ona otočila, tak sa jej vytrhol a ušiel. Na základe popisu predavačky a občanov, bol v meste prichytený mladistvý občan z Kobeliarova. Za nevydarený nákup si ešte priplatil pokutou.

2.4. Na základe oznámenia bol zistený na Partizánskej ul. nedovolený zásah do verejnej zelene občana z Dobšinej, ktorý svojvoľne zrezal niekoľko ihličnatých stromov, ktoré rástli na ulici pri ceste. Aktívnemu občanovi za nedovolený zásah bola uložená pokuta.

3.4. Oznámila pracovníčka predajne na námestí, že v predajni došlo ku krádeži. Na mieste hliadka zistila, že sa jedná o maloletého 14 ročného občana z Dobšinej, ktorému chýbal nikotín, a tak z priehradky nad pokladňou ukradol 1 balík tabaku. Ten ukryl tak nešikovne, že mu pri odchode z predajne vypadol na zem. Nakoľko sa jedná o maloletú osobu, vec bola odložená.

4.4. Počas vykonanej kontroly bolo zistené požitie alkoholu u mladistvých 16 a 17 ročných z Dobšinej a Vyšnej Slanej. Za požívanie alkoholu boli riešení v zmysle zákona. Následne v parku boli zistené 2 maloleté a to 12 a 14 ročné, ktoré sa hlučne správali, kontrolou bolo zistené, že svoju veselosť si privodili popíjaním vína. Rodičom veselých maloletých boli uložené pokuty.

8.4. Oznámila predavačka obchodu, že v zariadení došlo ku krádeži. Hliadka na mieste zistila 56 ročného občana z Dobšinej, ktorý si pod bundu vložil 0,5l alkoholu. Keď ho následne predavačka obvinila z krádeže, tak sa rýchlo snažil vrátiť späť fľašu do regálu, no tá mu však vypadla a rozbila sa. Za svoju nešikovnosť mu bola uložená pokuta a spôsobenú škodu dobrovoľne uhradil.

24.4. Žiak Základnej školy oznámil, že mu v priestoroch školy zmizli 2 ks reproduktorov k mobilnému telefónu. Hliadka vykonala šetrenie, pričom zistila 16-ročnú páchateľku, ktorá vytiahla spolužiakovi reproduktory z tašky a bezstarostne odišla domov dojčiť svoje maloleté dieťa. Z krádeže ju usvedčil nainštalovaný kamerový systém školy. Chcela si prilepšiť predajom reproduktorov. Za krádež veci bola riešená v zmysle zákona.

24.4. Predavačka oznámila, že v predajni došlo ku krádeži. Hliadka na mieste zistila, že krádeži sa dopustila 13 ročná maloletá, ktorá dostala chuť na sladkosti a preto z predajne odcudzila 2 ks čokolády. Vec bola odložená, nakoľko páchateľka je maloletá, jej zákonný zástupca bol upovedomený o celej veci.

27.4. Oznámila rodinná príslušníčka hospitalizovaného pacienta pohyb na jeho bankovom účte, z ktorého bola vybraná značná suma peňazí. Po konzultácií s OOPZ v Dobšinej bola vec odovzdaná pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Na základe záznamu z kamerového systému bola spoznaná podozrivá osoba, ktorá sa v čase výberu nachádzala v blízkosti bankomatu. Vec realizuje Polícia ako podozrenie z trestného činu.

30.4. Zástupca základnej školy požiadal o poskytnutie asistencie pri prejednávaní porušovania školského poriadku v 5. ročníku ZŠ. Dvaja maloletí chytili svoju spolužiačku a stiahli jej nohavice, pričom chceli vidieť aké nosí spodné prádlo. Na prejednanie sa dostavili zákonní zástupcovia maloletých osôb. V mesiaci bolo prijatých 18 oznámení, kde rodičia maloletých zanedbávali kontrolu dochádzky detí, ktoré vynechali nespočetné množstvo hodín. Za zanedbávanie školskej dochádzky boli štyrom z nich uložené blokové pokuty a v 14 prípadoch bola vec postúpená Polícií pre podozrenie z trestného činu zo strany rodičov, kedy sa jednalo o dlhodobé vymeškávanie, alebo prípady niekoľko 100 vymeškaných hodín.  

Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »