Krimi

Mestskí policajti riešili v máji a júni

 

Pri plnení úloh súvisiacich s činnosťou Mestskej polície majú jej členovia postavenie verejného činiteľa. Aj počas predprázdninového obdobia, jej príslušníci stále dbali na verejný poriadok v meste Dobšiná, čo dokazuje aj posledná správa z ich činnosti. Presvedčte sa sami, kde všade museli Mestskí policajti zasahovať, pričom sa jedná iba o výber z množstva prípadov, ktoré musia riešiť niekedy denne, aj v tomto období, často pre nedisciplinovanosť. Svoje zohráva aj alkohol, výtržnosti, či krádeže a to aj mladistvých a maloletých osôb. Pozrite sa na prípady Mestskej polície za uplynulé obdobie, mesiace máj a jún.

5.mája  2014 – hliadka Mestskej polície pri výkone služby na Novej ulici zistila zvoz drevnej hmoty na ručnom vozíku. Občan sa nevedel preukázať príslušným povolením. Za porušenie VZN mesta mu bola uložená bloková pokuta.

9.mája 2014 – príslušníci Mestskej polície v nočných hodinách vykonali kontrolu dodržiavania zákona o zákaze požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v pohostinských a reštauračných zariadeniach a diskotékach v meste. Vykonané boli dychové skúšky, ktoré v dvoch prípadoch boli pozitívne. Mladistvým, ktorí nafúkali boli uložené blokové pokuty, o čom boli upovedomení ich rodičia.

11.mája 2014 – došlo v predajni potravín CBA na Námestí baníkov ku krádeži sladkého pečiva, ktoré si maloletá žiačka ZŠ vložila pod mikinu a chcela odísť bez zaplatenia. Bola však prichytená pozornou predavačkou predajne. Skutok nebolo možné prejednať ani v blokovom konaní, nakoľko sa jednalo o maloletého páchateľa priestupku. O krádeži boli upovedomení rodičia maloletej, ktorí s ňou „zjednali nápravu“.

12.mája 2014 – obyvatelia časti Kúpeľnej ulice upozornili hliadku mestskej polície, že tam bývajúci občan stavia niekoľko chlievov pre ošípané bez riadneho povolenia, resp. oznamovacej povinnosti a to aj napriek ich nesúhlasu. Uvedené skutočnosti boli hliadkou na mieste preverené a potvrdené. Občanovi boli ďalšie práce na stavbe zakázané a následne bol vo veci upovedomený stavebný úrad ako orgán vecne príslušný.

13.mája 2014 – hliadka Mestskej polície pri hliadkovej činnosti na Železničnej ulice pri garážach zistila osobné motorové vozidlo, ktorého vodič v neprimeranej rýchlosti nezvládol riadenie, vyletel s ním mimo cesty a vrazil do kovového oplotenia firmy. Hliadka zabezpečila miesto dopravnej nehody do príchodu príslušníkov PZ SR, vodič bol zranený len ľahko.

15.mája 2014 – počas veternej smršte, ktorá sa prehnala mestom bolo monitorovaním hliadkami mestskej polície ako aj kamerovým systémom zistených niekoľko škodových udalostí. Jednalo sa o vyvrátené dopravné značenie, označujúce centrálnu mestskú zónu, strhnutý a visiaci plech z rodinného domu na Jarkovej ulici v blízkosti vodiča elektrického napätia. Taktiež došlo k vyvráteniu stromu na Zimnej ulici, ktorý ostal zakliesnený nad záhradnou chatkou ako aj spadnutý strom na prístupovej ceste do Ramže. Na ulici SNP došlo k poškodeniu prechádzajúceho vozidla uvoľnenou krytinou zo strechy rodinného domu.

16.mája 2014 – hliadka Mestskej polície v nočných hodinách vykonala asistenciu pri šetrení a zabezpečovaní miesta trestného činu výtržníctva v priestoroch diskotéky na ulici SNP, kde mladistvý podnapitý páchateľ strieľal z plynovej pištole. Skutok realizuje príslušný útvar PZ SR.

18.mája 2014 – pri výkone hliadkovej služby na Zimnej ulici vo večerných hodinách bol nájdený občan, ktorý si značne podnapitý ustlal na chodníku a zaspal. Domov ho odviedla manželka, ktorá ho hľadala po meste. Po vytriezvení mu bolo vystavené „nocľažné“ formou blokovej pokuty za budenie verejného pohoršenia.

20.mája 2014 – riaditeľ ZŠ na Zimnej ulici oznámil, že v škole sa nachádza maloletý žiak 8. ročníka, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu. Vykonanou dychovou skúškou za prítomnosti prekvapeného rodiča mu bolo nameraných 0,5 promile alkoholu. Rodičovi následne bola za porušenie povinností, vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred alkoholom uložená bloková pokuta.

29.mája 2014 – oddelenie Mestskej polície v Dobšinej prijalo oznámenie zo ZŠ na Zimnej ulici v Dobšinej, kde žiak 8. ročníka si riadne neplnil povinnú školskú dochádzku, následkom čoho vymeškal od začiatku školského roka 76 hodín bez ospravedlnenia. Rodičom za zanedbávanie starostlivosti o povinnú školskú dochádzku boli uložené blokové pokuty.

6.júna 2014 – počas konania sa turíčneho jarmoku hliadka Mestskej polície pristihla podnapitého občana, ktorý močil na Námestí baníkov do koryta dobšinského potoka pred divákmi, ktorí sledovali kultúrny program. Za budenie verejného pohoršenia mu bola uložená bloková pokuta.

7.júna 2014 – vo večerných hodinách sa osobne dostavil na oddelenie Mestskej polície mladistvý chovanec Detského domova v Dobšinej, ktorý oznámil, že pri prechádzaní Kúpeľnou ulicou  bol fyzicky napadnutý podnapitými výrastkami. Vykonané bolo šetrenie, pri ktorom boli na druhý deň hliadkou zistení štyria podozriví, ktorí si na okolnosti skutku z dôvodu opitosti nepamätali. Za narušovanie občianskeho spolunažívania im boli uložené blokové pokuty.

12.júna 2014 – došlo v predajni potravín CBA na Námestí baníkov ku krádeži troch čokoládových tyčiniek, ktoré si maloletý žiak ZŠ vložil do vrecka nohavíc a chcel odísť bez zaplatenia. Bol však opätovne prichytený predavačkou predajne. Skutok nebolo možné prejednať ani v blokovom konaní, nakoľko sa jednalo o maloletého páchateľa priestupku. O krádeži boli upovedomení rodičia maloletého.

13.júna 2014 – príslušníci Mestskej polície v nočných hodinách opätovne vykonali kontrolu dodržiavania zákona o zákaze požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v pohostinských a reštauračných zariadeniach a diskotékach v meste. Vykonané boli dychové skúšky, kde v jednom prípade bola pozitívna. Mladistvému, ktorý nafúkal bola uložená bloková pokuta, o čom boli upovedomení jeho rodičia.

18.júna 2014 – počas hliadkovej služby v nočných hodinách hliadka Mestskej polície v Dobšinej zistila na ulici SNP podnapitého občana, ktorý tlačil bicykel a spadol s ním na vozovku, kde ostal ležať. Na mieste bolo zistené, že je zranený na hlave, preto bola privolaná RZP, ktorá ho ošetrila na mieste, nakoľko odvoz do nemocnice odmietol. Bola mu uložená bloková pokuta za priestupok proti verejnému poriadku.

21.júna 2014 – oznámil v nočných hodinách občan z ulice SNP, že jeho noví susedia, ktorí sa prisťahovali nedávno, rušia nočný kľud. Na mieste hliadka Mestskej polície zistila, že nezamestnaný sused spoločne s rodinou si potúžení alkoholom púšťali hlasitú hudbu a vyspevovali. Za rušenie nočného kľudu im bola uložená bloková pokuta.

24.júna 2014 – oddelenie Mestskej polície v Dobšinej prijalo oznámenie zo ŠZŠ na Novej ul. v Dobšinej, kde žiak 5. ročníka si riadne neplnil povinnú školskú dochádzku, následkom čoho vymeškal v priebehu dvoch mesiacov 60 hodín bez ospravedlnenia. Rodičom za zanedbávanie starostlivosti o povinnú školskú dochádzku boli uložené blokové pokuty.

25.júna 2014 – oznámil občan z Novej ulice, že za bytovkou, ktorá susedí s rodinným domom v smere z ulice SNP si jeho majiteľ na záhrade založil skládku domového odpadu, ktorý tam naváža. Na upozornenia nereaguje a zo skládky sa šíri zápach k ich bytovke. Na mieste bolo hliadkou Mestskej polície vykonané šetrenie, kde bolo zistené, že majiteľ domu sa svojím konaním dopustil porušenia VZN mesta o nakladaní s odpadom, za čo mu bola uložená bloková pokuta a povinnosť odstrániťdomový odpad zo záhrady na vlastné náklady.

27.júna 2014 – na Námestí baníkov prišlo občanovi Dobšinej nevoľno, následkom čoho odpadol a ostal ležať na dlažbe. Neďaleko sa nachádzala hliadka Mestskej polície, ktorá poškodenému poskytla prvú pomoc do príchodu RZP. Táto ho následne previezla do NsP v Rožňave na ďalšie ošetrenie.

Hliadky Mestskej polície v mesiacoch máj a jún 2014 riešili na území mesta spolu 12 dopravných priestupkov. Jednalo sa hlavne o dopravné priestupky, spáchané nerešpektovaním dopravného značenia – zákaz státia na ul. SNP, resp. státie na priechode pre chodcov. Vodiči, ktorí sa dopustili uvedených dopravných priestupkov boli riešení na mieste blokovými pokutami.

Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »