Krimi

Mestskí policajti riešili aj toto

 

Pri plnení úloh súvisiacich s činnosťou Mestskej polície majú jej členovia postavenie verejného činiteľa. Aj počas tohto predvianočného času jej príslušníci stále dbajú na verejný poriadok v meste Dobšiná, čo dokazuje aj posledná správa z ich činnosti. Presvedčte sa sami, kde všade museli Mestskí policajti zasahovať, pričom sa jedná iba o výber z množstva prípadov, ktoré musia niekedy riešiť denne, aj v tomto období, často pre nedisciplinovanosť. Svoje zohráva aj alkohol, výtržnosti,či krádeže a to aj maloletých osôb. Pozrite sa na prípady Mestskej polície za uplynulé obdobie, teda september a október.

 3.9. Vykonaná asistencia pri miestnom šetrení, o ktorú požiadala Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava. Šetrenie bolo vykonané na Kúpeľnej ul.,za účelom zistenia podmienok chovu ošípaných v rodinnom dome. Chovateľovi uložila povinnosti, ktoré musí dodržať ohľadne chovu. Vec rieši RVaPS Rožňava.

10.9. Hliadka zistila znečistenie vozovky vytekajúcimi kvapalinami pravdepodobne z vozidla. Na základe toho bolo zistené odstavené poškodené vozidlo na Cintorínskej ulici, z ktorého tieto kvapaliny vytiekli. Za znečisťovanie bola vodičovi uložená pokuta.

13.9. Pracovník MsL oznámil, že v lokalite „Spišský potok“ v lesnom poraste MsL sa nachádza motorové vozidlo, ktorého posádka mala poškodzovať porast MsL. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP, ktorá nezistila narúšanie v poraste MsL. Zistená posádka sa nachádzala na hranici porastov a vykonávala práce v susednom poraste s povolenkou zo ŠL.

18.9. Oznámil občan Dobšinej, že mu spred pohostinského zariadenia neznámy páchateľ ukradol horský bicykel, ktorý mal opretý o stenu. Na základe vykonaného šetrenia bol zistený maloletý páchateľ, ktorý si bicykel zobral a používal ho niekoľko dní. Vzhľadom na vek páchateľa bol prípad odložený a bicykel vrátený majiteľovi.

20.9. Vo večerných hodinách hliadka zaznamenala hlučné správanie v parku na SNP ulici. Na mieste zistila dve maloleté občianky, ktoré keď zbadali hliadku, sa snažili ujsť. Následnou kontrolou bolo u 11 a 12 ročnej zistené požitie alkoholu a to vína, ktoré si tieto popíjali za tmy na lavičke v parku. Rodičom maloletých boli uložené pokuty.

27.9. Predavačka z obchodu CBA telefonicky oznámila, že sa v predajni pri pokladni k nej hrubo správal mladý 21 ročný občan z Dobšinej, ktorý jej vynadal. Za svoje vystúpenie si vyslúžil blokovú pokutu.

3.10. Oznámila obyvateľka mesta, že ju navštívili v dome dvaja malí občania, ktorí je núkali na predaj gaštany. Po ich odchode zistila, že nemá mobilný telefón, ktorý mala v izbe. Na základe šetrenia bol podľa popisu v parku prichytený 12 ročný maloletý z Dobšinej, ktorý sa aj k skutku priznal. Vec bola odovzdaná Polícií pre podozrenie z trestného činu.

4.10. MsP prijalo telefonické oznámenie zo ZŠ, že prichytili žiakov školy ako porušujú zákaz fajčenia v priestoroch školy a to konkrétne na toaletách. Jednalo sa o mladistvých, ktorí už dovŕšili 15-ty rok veku, preto im bola uložená bloková pokuta.

11.10.Hliadka MsP vykonala kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu u maloletých a mladistvých osôb v miestnych pohostinstvách na ulici SNP. Dychovej skúške sa podrobilo 10 osôb, z ktorých 4 mladistvé dievčatá z Dobšinej a Vlachova vo veku 16 a 17 rokov nafúkali od 0,27 do 0,82 promile. Mladistvé dievčatá boli riešené v zmysle zákona.

14.10. Hliadka MsP zistila na stene budovy radnice v uličke a náprotivnom oplotení popísané hanlivé slová a znaky čiernou fixkou, ktoré popísal neznámy páchateľ. Šetrením za pomoci občanov a overením pohybu osôb v kamerovom systéme, sa páchateľa podarilo vypátrať. Bol ním 16 ročný mladík z Dobšinej, ktorý už má niekoľko záznamov na MsP. Bola mu uložená bloková pokuta a povinnosť nápis odstrániť.

18.10. V nočných hodinách zaznamenané na ul. SNP rušenie nočného kľudu a znečisťovanie verejného priestranstva. Na mieste boli zistení dvaja už 15 roční mladíci zDobšinej, ktorí javili požitie alkoholu. Skúškou im boli namerané hodnoty 0,35 a 0,96 promile alkoholu v dychu. Za svoje správanie boli riešení v zmysle zákona.

21.10. MsP prijala telefonické oznámenie, že za záhradami Novou ul., niekto vyváža odpad. Hliadka na mieste zistila skládku odpadu a rôzneho materiálu, kde niekto dlhodobo vyváža materiál za ploty záhrad. Šetrením nebol zistený pôvodca skládky, ale podľa majiteľov záhrad tento odpad tam vyvážajú niektorí občania bývajúci v časti RIK. Páchateľovi, alebo páchateľom pri zistení v zmysle zákona o odpadoch môže byť uložená pokuta 165.-€.

22.10.Hliadka MsP prichytila na Novej ul. pred domom č. 807 občianku, ktorá znečisťovala verejné priestranstvo tým, že vyberala odpad z kontajnerov a nechala ho porozhadzovaný po okolí. Na jej konanie sa pravidelne sťažovali občania bytovky. Za tento čin jej bola uložená bloková pokuta.

22.10. Hliadka pri výkone služby zistila na Tureckej ul. osobné motorové vozidlo, v ktorom sa nachádzal zjavne podnapitý občan. Za pomoci hliadky OOPZ bolo podozrivé vozidlo zastavené na ul. SNP, pričom vodičovi bolo zistené dychovou skúškou 1,5 promile. Vec rieši OOPZ ako podozrenie zo spáchania trestného činu.

24.10. Hliadka v podvečerných hodinách zaznamenala v parku na ul. SNP spev a krik. Na mieste bolo zistené, že si tam vyspevuje a vykrikuje mladá dvojica. Jednalo sa o 20 ročného mládenca z Rožňava Bane a 15 ročnú dievčinu z Dobšinej. Následne bolo zistené, že dôvodom veselosti je alkohol, ktorý obaja požili. Za svoje vystúpenie si ešte priplatili pokutou.

25.10. Hliadka počas hliadkovej činnosti zistila na Zimnej ul. občana, ktorý rozoberal vrak auta na miestnej komunikácii. Za nedodržanie podmienok stanovených zákonom o odpadoch, bola menovanému uložená pokuta. Keďže ju nemohol zaplatiť na mieste, bol mu vydaný šek.

26.10. Hliadka zistila na Zimnej ul. občana, ktorý viezol drevo. Pri kontrole sa nevedel preukázať platným lístkom. Jednalo sa o cca 7 metrov dreva, ktoré si menovaný nachystal bez povolenia. Nakoľko sa jednalo o podozrenie z trestného činu, vec bola odovzdaná Polícii na šetrenie.

29.10. Pracovníčka predajne v Dobšinej oznámila, že prichytila občana, ktorý chcel odísť z predajne bez zaplatenia tovaru. Miestny občan ukradol 2 ks taveného syra, ktoré následne musel vrátiť do predajne. Bola mu uložená bloková pokuta, za ktorú by si mohol kúpiť 10 takých syrov.

Ilustračné foto: MsP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »