Aktuality

Mestské lesy diskutovali s občanmi

 

V priestoroch mestského kultúrneho strediska sa vo štvrtok 24. mája o 16.-nástej hodine konala verejná diskusia Mestských lesov s.r.o. spojená s prezentáciou tejto najväčšej mestskej spoločnosti. Ako sme už načrtli, jedná sa o spoločnosť, v ktorej má 100% účasť mesto Dobšiná a obhospodaruje najväčší majetok mesta „zelené zlato“ ako ho nazýva samotná konateľka Ing. Vlasta Ruppová.

 

Diskusie sa zúčastnili skoro všetci vedúci pracovníci mestských lesov a za predsednícky stôl si sadlo priame vedenie tohto najväčšieho podniku pozostávajúce z Ing. Vlasty Ruppovej, Ing. Stanislava Prokopa, Ing. Kataríny Slivenskej a Ing. Arpáda Kavečankyho.  V úvode informovala riaditeľka spoločnosti o význame lesa pre obyvateľov, ale aj pre mesto samotné. Po krátkom vystúpení detí z centra voľného času detí a mládeže nasledovala prezentácia frmy, ktorú si mohli prítomní prezrieť vo forme moderovaného videa boli predstavené aj jednotlivé odbory, práca v teréne, expedovanie dreva, ale aj osveta vo forme organizovania besied pre mládež.

 

Beseda sa niesla v duchu okrúhleho dvadsiateho výročia založenia mestskej spoločnosti Mestské lesy. Ing. Stanislv Prokop, vedúci ekonomického úseku priblížil hospodárenie spoločnosti: „Rok 2011 bol najúspešnejším rokom. Výsledok hospodárenia po zdanení predstavoval 187388 eur a bol rozdelený nasledovne. Podiel zo zisku pre spoločníka predstavoval 42 000 eur, fond reprodukcie lesa 52 000 eur, sociálny fond 2388 eur, fond rozvoja investícií 50 000 eur a rozdelený zisk 3000 eur. Výnosy spoločnosti za rok 2011 predstavovali 3 018957 eur a z toho 93 % predstavoval predaj dreva.  Čo sa týka nákladov spoločnosti tie boli vo výške 2 839569 eur.“ Priblížil Ing. Prokop hospodárenie spoločnosti a dodal.

 

„V nákladovej časti musím poukázať na to, že myslíme aj na budúcnosť kedy náklady budú prevyšovať výnosy. Pripravuje sa na to prostredníctvom vytvárania rôznych fondov a rezerv ako je napríklad fond na rozvoj investícií, ktorý je vytvorený vo výške 260 405 eur, alebo fond na reprodukciu lesa po kalamitách, kde 164 123 eur. Rezervu na pestovnú činnosť spoločnosť vytvára každý rok a k 31.12.2011 rezerva predstavovala 928 656 eur. Priame platby mestu vo forme daní a nájmu za minulý rok predstavovali 500 000 eur čo je nárast oproti roku 2010 takmer o 100%.“

 

Ďalšie informácie o hospodárení, ktoré následne predniesol Ing. Arpád Kavečanky, si môžete pozrieť vo forme videa pod článkom. Na záver dodajme, že riaditeľka mestských lesov Ing. Ruppová dostala po ukončení verejnej diskusie za výborne odvádzanú prácu kyticu a poďakovanie od rodáčky z Dobšinej, ktorá sa do svojho mesta rada vracia. 


Foto & video: Redakcia MD


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »