Krimi

Mestská polícia nemá núdzu o zásahy

 

Ako je známe, Mestská polícia je poriadkovým útvarom mesta, ktorý má vlastné hospodárenie. Pri plnení úloh súvisiacich s činnosťou Mestskej polície majú jej členovia postavenie verejného činiteľa. Aj počas zimných mesiacov jej príslušníci dbajú na verejný poriadok v meste Dobšiná, čo dokazuje aj posledná správa z ich činnosti, ktorú zverejnil náčelník Michal Gergoš, za mesiace november a december. Presvedčte sa sami, kde všade museli mestskí policajti zasahovať, pričom sa jedná iba o výber z množstva prípadov, ktoré musia niekedy denne riešiť.

 

2. novembra  vo večerných hodinách oznámil občan bývajúci na Zimnej ulici, že došlo k rozbitiu okien na dome kde býva s rodinou. Škodu mali spôsobiť opitý príslušníci inej rodiny, ktorí si takto vyrovnávali účty s jeho rodinou. Pritom došlo k rozbitiu štyroch okien a vchodových dverí na rodinnom dome. K zraneniu osôb nedošlo. Páchateľ bol zistený a ku skutku sa priznal. Spôsobenú škodu sa zaviazal zaplatiť. Vec bola realizovaná ako priestupok proti majetku. 3.11. Počas kontroly vykonanej v pohostinských zariadeniach mesta zameranej na požívanie alkoholu osobami maloletými a mladistvými, bolo zistené požitie alkoholu u 17-ročnej mladistvej z Dobšinej, ktorej v dychu bolo nameraných 0,94 promile alkoholu. Vec bola riešená v zmysle zákona.

 

6. novembra bolo zistené znečistenie miestnej komunikácie na Hronskej ulici pilinou. Na základe šetrenia bolo zistené, že znečistenie spôsobil vodič dodávkového motorového vozidla, ktorý si pri prevoze nezabezpečil zadnú časť vozidla a tak došlo k znečisteniu. Za priestupok mu bola uložená pokuta a povinnosť očistiť komunikáciu.

 

11.novembra vo večerných hodinách OOPZ požiadalo o súčinnosť pri zákroku na Zimnej ulici. Na mieste došlo k hromadnej bitke členov dvoch rodín, ako odvetu za predchádzajúci útok na jednu z nich. Do bitky, potúžení alkoholom, sa zapojili vybavení drevenými latami z oplotenia. Po obnovení verejného poriadku sa členovia rodín rozišli do svojich domov. Prípad realizuje OOPZ. 16.11. V popoludňajších hodinách oznámila občianka z Dobšinej, že jej niekto ukradol bicykel. Jednalo sa o nový dámsky bicykel, ktorý si neuzamknutý nechala pred predajňou a šla nakúpiť. Keď vyšla po chvíli zistila, že bicykel tam nie je. Bolo vykonané šetrenie, kde za pomoci Rómskej hliadky bol na Novej ulici prichytený maloletý, ktorý sa tam na ňom vozil. Bicykel bol vrátený majiteľke a vec bola odložená.

 

17. novembra a základe oznámenia bola vo večerných hodinách spoločne s OOPZ vykonaná kontrola na Tureckej ulici, kde sa mala nachádzať skupinka detí a mali požívať alkohol. Na mieste bolo zistené, že dve mladistvé (15 a 16 ročné) a maloletá (12 ročná) popíjali u kamarátky (19 ročnej) a vypili také množstvo alkoholu, že počas cesty domov jedna odpadla a dve neboli schopné pohybu. Na miesto sa dostavili dve vozidlá RZP, ktoré ich museli odviezť na ošetrenie. Dychovú skúšku nebolo možné vykonať. Osobe, ktorá im poskytla alkohol a matke maloletej, boli následne uložené pokuty.

 

19. novembra  oznámil občan Dobšinej, že na ulici pri potoku rozoberá nejaká partia skelet osobného motorového vozidla s motorom. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o občanov Dobšinej, ktorí rozoberali na pozemku pri potoku skelet motorového vozidla, ktoré si doniesli z Čiech a následne ho chceli odniesť do šrotu. Za porušenie podmienok stanovených zákonom o odpadoch bola preto majiteľke pozemku uložená pokuta. Keďže ju nemohla zaplatiť na mieste, bol jej vydaný blok na pokutu nezaplatenú so šekom.

 

23.novembra vo večerných hodinách nahlásené narušovanie verejného poriadku na Hnileckej ulici. Na mieste hliadka zastihla opitého 35 ročného muža z Dobšinej, ktorý kopal do brány rodinného domu. Menovaný bol predvedený za účelom podania vysvetlenia a v dychu mu bolo nameraných 2,38 promile alkoholu. Keďže nevedel zaplatiť na mieste, bol mu vydaný blok na pokutu nezaplatenú a šek.

 

23.novembra počas vykonanej kontroly zameranej na požívanie alkoholu mladistvými a maloletými, bola v parku na ulici SNP zistená skupinka šiestich osôb vo veku 14 až 17 rokov. U troch z nich bolo zistené požitie alkoholu od 0,7 až 0,8 promile. Vec bola riešená v zmysle zákona, matke maloletého bola uložená pokuta.

 

26.novembra poctivý občan z Dobšinej doniesol na oddelenie mestskej polície finančnú hotovosť 50 €, ktorú našiel v priečinku bankomatu, keď si bol vyberať peniaze. Tak ako v predchádzajúcich prípadoch takéhoto nálezu, peniaze boli záznamom odovzdané banke, ktorá vydala potvrdenie o prijatí. Banka potom vykonala ďalšie úkony spojené so zisťovaním majiteľa účtu, z ktorého bol výber uskutočnený. Poctivému nálezcovi patrí poďakovanie.

 

4. decembra pracovníčka predajne na ulici SNP oznámila telefonicky, že pri kontrole záznamu z vnútorných kamier umiestnených v predajni zistila krádež sladkostí chlapcami, ktorí si ich napchali za bundu a bez zaplatenia odišli z predajne. Na základe záznamu bolo vykonané šetrenie, kde ako páchatelia boli zistení 11 roční chlapci . Využijúc neprítomnosť predavačky si sladkosti napchali pod bundu. Nevšimli si, že v predajni sú rozmiestnené kamery. Páchatelia boli zastihnutí doma u jedného z nich, ako konzumovali ukradnuté čokolády. Škodu, ktorú spôsobili, museli ich rodičia predajni uhradiť. Vec bola odložená pre vek páchateľov.

 

13.decembra ráno oznámila učiteľka školy v Dobšinej, že má podozrenie, že jeden žiak má vypité. Na mieste bola vykonaná dychová skúška, kde 16 ročnému žiakovi bolo v dychu namerané 0,33 promile alkoholu. Menovaný následne uviedol, že včera mali oslavu a tak mu naliala jeho stará mama, u ktorej býva. Ráno ešte dopil, čo ostalo a tak šiel do školy. Mladistvý žiak je zverený do výchovy starej matky, ktorej bola uložená pokuta.

 

28.decembra v zariadení na ulici SNP počas konania diskotéky došlo k narušeniu verejného poriadku opitým mužom, ktorého majiteľ podniku vykázal zo zariadenia. Tento sa však po chvíli vrátil späť do zariadenia, vošiel za pult, správal sa agresívne a ohrozoval prítomných, preto majiteľ zasiahol, zvalil ho na zem, kde ho držal do príchodu hliadky. Hliadka po príchode na miesto musela zabrániť ďalšiemu konaniu menovaného a použila putá. Výtržník bol na mieste odovzdaný hliadke OOPZ, ktorá vec realizuje.

 

Ilustračné foto: MsP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »