Aktuality

Mesto vyhlásilo výberové konanie na konateľa Podniku služieb

 

Mesto Dobšiná vyhlasuje výberové konanie na funkciu konateľ spoločnosti Podnik služieb mesta Dobšiná, s.r.o. Kvalifikačné predpoklady a iné osobitné kvalifikačné predpoklady : minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou ( vysokoškolské výhodou ) skúsenosti v riadiacich funkciách skúsenosti s totožným, alebo príbuzným predmetom podnikania ako v spol. Podnik služieb mesta Dobšiná, s.r.o. všeobecný prehľad z oblasti ekonomiky, nakladania s odpadmi, verejného obstarávania, správou bytových a nebytových priestorov – znalosť‘ práce s PC ( internet, World, Excel ) vodičský preukaz min. skupiny B flexibilita, kreativita, bezúhonnosť‘ .

Vyžaduje sa prehľad zákonov : – obchodný zákonník – zákon o životnom prostredí, vodný zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny zákon o obecnom zriadení, o majetku obcí zákonník práce – zákon o odpadoch – zákon o verejnom obstarávaní zákon o účtovníctve, o dani z príjmov, o DPH zákon o správe bytov a nebytových priestoroch.

Charakteristika pracovného miesta : Vedenie spoločnosti so 100% účasťou mesta Dobšiná na poskytovanie komunálnych služieb, správy bytových a nebytových priestorov na základe uzatvorenia zmluvy o výkone funkcie kanateľa podľa § 66 ods. 3 obchodného zákonníka.

Zoznam požadovaných dokladov : Žiadosť‘ o zaradenie do výberového konania štruktúrovaný životopis overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace ) písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dopinení niektorých zákonov.

Svoje žiadosti s uvedenými náležitosťami zasielajte na adresu : Mestský úrad Dobšiná, SNP 554, 049 25 DOBŠINA, poštou, alebo osobne do podateľne Mestského úradu. Obálku je potrebné zalepit‘ a viditeľne označiť textom: NEOTVÁRAŤ ! Výberov konanie – KONATEĽ.

Termín podania žiadosti je do 23.02.2015 do 14:00 hod. – rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum podania na pošte. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslat‘ poštou v písomnej forme, alebo odovzdať‘ osobne na podateľni Mestského úradu Dobšiná. Uchádzač ktorý nepredloží k svojej žiadosti všetky požadované doklady v stanovenom termíne, bude z výberového procesu vyradený. Všetky detaily nájdete v priloženom dokumente pod príspevkom.

Dokument: Konateľ Podniku služieb mesta Dobšiná

Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »