Aktuality

Mesto schválilo odkúpenie budovy pre činnosť komunitného centra

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná na svojom zasadnutí dňa 26.9.2016 schválilo odkúpenie budovy č.  851 na Novej ulici od Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia za stanovenú sumu 15 000 eur. Budovu v minulosti mnohí Dobšinčania poznali ako jedáleň. Mesto Dobšiná plánuje v budúcnosti využívať priestory budovy pre služby komunitného centra, kde by sa mohla stretávať celá komunita miestnych ľudí. Ako sme vás prostredníctvom miestnych novín a webovej stránky informovali, v meste Dobšiná od 1.7.2016 funguje komunitné centrum (KC), ktorého zriaďovateľom je mesto. KC zabezpečuje činnosti zamerané na rozvoj a podporu tunajšieho rómskeho etnika.

Ako uviedla PhDr. Eva Mihóková, odborný garant Komunitného centra v Dobšinej: „V súčasnej dobe v komunitnom centre prebiehajú pravidelné skupinové aktivity ako predškolský  klub, klub matky s deťmi, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sú tu zabezpečované odborné činnosti, ako je sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo, či pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klientov. Keďže KC plánuje realizovať pravidelné komunitné aktivity a preventívne aktivity pre širší okruh obyvateľov mesta a chceme vytvárať podmienky pre záujmovú činnosť pre všetky vekové kategórie, vítame tento krok samosprávy. Je určite prínosom, že Mesto Dobšiná bude vlastniť  takúto multifunkčnú budovu.

Postupnou rekonštrukciou budovy na Novej ulici by malo vzniknúť centrum určené pre celú komunitu seniorov, mamičiek s deťmi, tínedžrov a deti. Vítaní tu budú všetci, ktorí chcú zmysluplne tráviť voľný čas. Vzniknú tu podmienky pre spevácke, tanečné, či športové krúžky. V tejto budove budeme vytvárať podmienky pre napĺňanie komunitnej práce, ktorými sú poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom mesta na komunitnej aj individuálnej báze. Verím, že sa nám podarí naplniť jeden zo základných cieľov komunitnej práce t.j. formou komunitno-občianskeho vzdelávania vytvárať predpoklady a podmienky na zvyšovanie všeobecnej, vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva mesta a na kultiváciu vzájomného spolunažívania.“ Mestská samospráva plánuje v budúcnosti zrekonštruovať aj zadnú časť odkúpenej budovy s využitím projektov podľa ponúknutých výziev  a zriadiť ďalší druh sociálnych služieb akým je napríklad stredisko osobnej hygieny. V pláne je aj úprava okolia s vybudovaním malého ihriska pre deti a mládež.

Požiadali sme o vyjadrenie aj primátora mesta Dobšiná Jána Slováka, ktorý pre Dobšinské noviny uviedol: „V súčasnej dobe KC funguje v priestoroch OZ Detstvo deťom na Zimnej ulici č. 251 v bezplatnej výpožičke do boby pokiaľ mesto nenájde vhodné priestory. Mesto hradí iba prevádzkové náklady a priestory OZ Detstva deťom sú veľmi pekné, vhodné na takúto činnosť, no žiaľ kapacitne malé. Z tohto dôvodu mesto hľadalo priestory na prevádzku KC, kde bolo možné kapacitne zväčšiť rozsah tejto sociálnej činnosti. Spolupráca s Detstvo deťom bude určite pokračovať aj naďalej a nové priestory bude možné využívať na rôzne aktivity počas celého dňa aj v spolupráci s OZ Detstvo deťom, ktorá bola doposiaľ na veľmi dobrej úrovni v čom mienime pokračovať.“

Text a foto: Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »