Aktuality

Mesto Dobšiná získalo pre dobrovoľných hasičov nové vozidlo

 

Z dobových dokumentov vieme, že prvé organizované dobrovoľné hasičské zbory sa začali zakladať na území dnešného Slovenska v 60. rokoch 19. storočia. V prvej tridsiatke obcí so založenými hasičskými zbormi nachádzame aj mesto Dobšiná. Szilard Schranz, vtedajší hlavý veliteľ Požiarneho zboru v Dobšinej vo svojich písomných pamätiach na založenie organizácie uviedol:

„Prenesme sa v duchu toho pamätného roku 1875. K mestskému domu vidíme prúdiť mnoho ľudí z každého povolania. Má sa konať zakladajúce zhromaždenie dobšinského Dobrovoľného hasičského zboru. Trocha sa zastavme a zúčastnime na ňom ako tichí pozorovatelia. Nájdeme už pokope všetkých vodcov a nadšených stúpencov akcie. Založenie vytúženej organizácie sa stalo skutkom a do konca roku 1875 mala 135 členov.“

Prešlo už neuveriteľných 145 rokov od tohto okamihu, kedy sa z neorganizovaných dobrovoľníkov, ktorí pomáhali v čase najväčšieho nešťastia stali členovia uznávanej organizácie pripravenej kedykoľvek pomôcť. Samozrejme postupom času sa mení aj vybavenie a technika hasičov. Aj tá naša v Dobšinej potrebovala obnovu. V roku 2015 Európska komisia schválila projekt „Aktívne protipovodňové opatrenia“ z dielne Ministerstva vnútra SR, vďaka ktorému záchranné zložky aj na lokálnej úrovni dostali k dispozícii špeciálnu techniku na znižovanie povodňových rizík a zmierňovanie následkov záplav. Medzi vybranými obcami, ktoré obdržali balíky protipovodňovej techniky sa nachádzalo aj mesto Dobšiná, ktorému bol odovzdaný protipovodňový vozík s kompletnou výbavou.

Na ploche Námestia baníkov v Dobšinej sa zase dňa 28.februára 2016 konalo slávnostné odovzdanie repasovaného vozidla Tatra 148, ktoré používal miestny Dobrovoľný hasičský zbor. Zásahové vozidlo nadobudlo Mesto Dobšiná od profesionálnych hasičov v roku 1987 a po rokoch následného zásahového používania dobrovoľnými hasičmi, bol jeho stav značne opotrebený. V rámci projektu pripravenosti Slovenska v boji so živelnými pohromami a zdolávaní požiarov, naše mesto prihlásilo vozidlo na repasáciu, ktorú umožnilo Ministerstvo vnútra SR.

Už tieto kroky umožnili nášmu Dobrovoľnému hasičskému zboru prevádzať zásahy profesionálnejšie a s vyššou účinnosťou. Zlatým klincom v zlepšení vybavenosti našich dobrovoľných hasičov však nepochybne bolo nedávne odovzdanie zásahového vozidla, ktoré dňa 27. augusta 2020 slávnostne odovzdal minister Vnútra SR Roman Mikulec. Ako pre Dobšinské noviny povedal primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák: “Keď sme dostali protipovodňový vozík, tak sme sa ihneď uchádzali aj o auto s kompletným vybavením, ktoré je priamo prispôsobené aj vozíku.

Trvalo to pár rokov, spoločne s prednostom úradu, pánom Burdigom sme za to bojovali a boli sme úspešní. Prevzali sme pre našich hasičov toto auto z rúk ministra, kde sme veľmi vďační za túto podporu pre našich hasičov, ale najmä obyvateľov nášho mesta. Samozrejme si prajeme, aby bolo čo najmenej zásahovo využívané, aby bolo čo najmenej požiarov, povodní, alebo iných nešťastí. No náš hasičský zbor a jeho členovia sú aj týmto krokom omnoho lepšie vybavení a pripravení pomôcť ešte lepšie ako doteraz.“

Navštívili sme aj Dobrovoľný hasičský zbor v Dobšinej, kde sme sa stretli s veliteľom, pánom Ivanom Garanom. „Zakrátko absolvujeme školenie na obsluhu novo odovzdanej techniky. Len v minulom roku sme mali 12 zásahov, jednalo osa o technické zásahy, povodňové a požiare. Technika, ktorú sme dnes dostali v podobe nového zásahového vozidla je veľmi potrebná. Využijeme ju ako pri technických, tak aj protipovodňových zásahoch. Disponuje aj malou cisternou pre uhasenie požiaru menšieho rozsahu. Samotné vozidlo je určené pre šesť osôb a má plné zásahové vybavenie. Ďakujeme za toto vybavenie a veľká vďaka patrí Mestu Dobšiná, ktoré ho bolo schopné zaobstarať,“ uviedol veliteľ dobrovoľných hasičov v Dobšinej, pán Garan. Uveďme aj to, že Dobrovoľný hasičský zbor mesta Dobšiná má v súčasnosti 20-tich členov. Z oho dvanásť členov spĺňa podmienku  odbornej spôsobilosti na výkon činnosti v hasičskej jednotke. Okrem požiarnych a technických zásahov jeho členovia vykonávajú aj činnosti z oblasti požiarnej prevencie, no taktiež spolupracujú aj s inými zložkami pri plošnej dezinfekcii a repatriačných opatreniach v súvislosti s koronavírusom.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »