Kultúra

Mesiac poľovníctva a ochrany prírody aj v lesoch Dobšinej

 

Viem, že verejnosť má o nás skôr tú zlú mienku. Teda aj v radoch našich sa nájdu takí, ktorí nám robia zlé meno… ako všade, v každej komunite, spoločenstve, ľudstvo je proste raz také. No nie všetci sme rovnakí. A netreba nás hádzať do jedného vreca. Chcela by som aspoň kúsok priblížiť našu prácu. Poľovačka totiž nie je len o strieľaní, ako si to mnohí myslia a zle vysvetľujú.

V lese odvedieme plno práce, samozrejme hlavne pre zver a pre náš poľovný revír. Zveľaďujme prírodu, opatrujeme ju ako oko v hlave, zaujíma nás, čo sa v lese deje. Prikrmuje zver v zimných mesiacoch, budujeme prikrmovacie zariadenia, plníme soliská, senníky, čistíme chodníky, sadíme ovocné stromčeky, zbierame odpadky. Trápi ma ľudská bezohľadnosť pri zakladaní čiernych skládok. Som rada, že pri čistení lesa sa angažujú aj mladí ľudia, dôchodcovia a deti, že sa občania angažujú pri týchto činnostiach a zaujíma ich naše životné prostredie.

Jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody a je mesiacom vyvádzania srstnatej a pernatej zveri. Tá vtedy potrebuje pokoj a ochranu. Tento mesiac sa preto stáva aj významnou výchovnou udalosťou. Buďme empatický v tomto období a správajme sa k prírode a všetkému živému s rešpektom. Týmto sa chcem prihovoriť motorkárom. Viem že toto je zase Váš koníček, no porušujete §24 Zákon o poľovníctve o Zákaze vjazdu motocyklov, štvorkoliek a snežných skútrov na lesné cesty. Majte srdce, je to čas mláďat. Je to najzaujímavejšia kapitola života v prírode. Chcem osloviť aj poľnohospodárov, aby nás informovali, pri kosbe krmovín, každoročne tak dochádza k usmrcovaniu mláďat. Sme spätý s prírodou, stále sa do nej snažíme utiekať. Buďme na ňu hrdí i na to, čo v nej máme, neničme si prírodné bohatstvo len tak, z rozkoše, len preto, že sa nám to chce. Zanechajme niečo krásne pre ďalšie generácie. Poľovníctvo ma zmysel!

Lesu ZDAR!

Bc. S. Horváthová

Translate »