Aktuality

Medzinárodný deň Rómov v Komunitnom centre Dobšiná

 

Medzinárodný deň Rómov je jeden z najvýznamnejších dní pre rómsku komunitu. Pracovníčky komunitného centra boli nápomocné obyvateľom mesta, ktorí mali záujem osláviť tento deň v komunitnom centre. Oslava sa konala dňa 8. apríla 2022 v popoludňajších hodinách. Na úvod miestna kapela zahrala rómsku hymnu „ Gelem, gelem“, ktorá rozcítila všetkých prítomných.  Pani Mgr. Viera Bubenčíková pripomenula význam tohto dňa pre rómsku komunitu a dievčatá, ktoré navštevujú komunitné centrum zatancovali temperamentné rómske tance.

Súčasťou popoludnia bola aj ochutnávka tradičného jedla „gója“, ktoré pripravili obyvateľky mesta. Po ochutnávke nasledoval voľný program – neformálne rozhovory a počúvanie rómskych piesní a kto mal chuť mohol, si aj zatancovať. Takto príjemne vo veselej a družnej atmosfére sme spoločne s obyvateľmi mesta strávili popoludnie v našom komunitnom centre.

Tím KCDobšiná, foto: JK

Translate »