Šport

Medzinárodná súťaž žiakov v stolnom tenise

 

V dňoch 26. – 27. 10. 2022 sa konal XX. ročník medzinárodnej súťaže v stolnom tenise žiakov odborných učilíšť a reedukačných centier na pôde Strednej športovej školy v Košiciach pod záštitou MŠVVaŠ SR a RÚŠS v Košiciach. Turnaja sa zúčastnilo 15 škôl zo Slovenska vrátane športovcov z Ukrajiny v zastúpení 2 členných družstiev.

Podľa predchádzajúceho ročníka boli najlepší nasadení, ostatní boli do skupín dosadení losovaním. Družstvá hrali v skupinách o postup do pavúka. Z každej skupiny postúpili prvé dve miesta. Jednotlivci šli rovno do pavúka systém KO. Naši žiaci zo Spojenej školy, Nová 803 v Dobšinej, Roman a František Červenákovci vyhrali svoju skupinu a v pavúku pre našu školu vybojovali 1. miesto!

V súťaži jednotlivcov sa prebojovali až do finále, kde si vzájomne zmerali sily o 1. miesto. Víťazne zo zápasu vyšiel Roman Červenák. Naši chalani nám na turnaji robili veľkú česť! Ďakujeme Spojenej škole, Alejová 6, Košice za organizáciu tohto turnaja, ktorý prebehol na vysokej úrovni vďaka pani riaditeľke, veľký podiel mal organizátor a moderátor turnaja pán Róbert Luby za pomoci svojich kolegýň. Tešíme sa na nasledujúci ročník.

Mgr. Janka Horváthová

Translate »