Aktuality

Maloleté matky: Vyše polovica okresných prípadov zneužívania maloletých je z Dobšinej

 

Dobšiná v poslednom období zažíva nával tehotných dievčat, ktoré nedovŕšili ani 15 rokov. Z poskytnutých štatistík od hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Košiciach, Jany Mésarovej sa dozvedáme, že situácia je alarmujúca. Za paragraf 201 trestného zákona, čo je sexuálne zneužívanie maloletých, bolo v roku 2015 riešených v okrese Rožňava 32 prípadov (31 je už objasnených), z toho 17 prípadov pochádzalo z Dobšinej. V okrese bolo celkovo stíhaných 30 osôb za tento skutok, v 24 prípadoch šlo o mladistvých. V prípade Dobšinej sa mladiství postarali o 14 takýchto prípadov. To všetko za jediný rok zo skutkov, ktoré polícia zachytila. Mnohé sa však nedostali do štatistík a nie je ani ničím výnimočným, že páchateľom sú muži okolo štyridsiatky a neodrádza ich v tomto konaní ani trestná sadzba 7 až 10 rokov za mrežami. S dievčatami, ktoré sa stali matkami vo veku, kedy sa mnohé ich rovesníčky hrajú s bábikami pracuje OZ Detstvo deťom z Dobšinej, kde sme navštívili RNDr. Eleónoru Liptákovú a Mgr. Eriku Polgáriovú, známe ako učiteľky z Dobšinej.

Ako vnímate narastajúci počet mladistvých, prípadne aj maloletých matiek v meste Dobšiná?

Tento „trend“ sme zaznamenali už pred pár rokmi, nie je to pre nás žiadna novinka. Všemožne sa už dlho snažíme upozorňovať na alarmujúcu situáciu a stále nižší vek gravidných žiačok, žiaľ, napriek tomu, že pohlavný styk pred dovŕšením 15. roku života je trestným činom, prax je iná a tieto delikty ostávajú často nepovšimnuté, alebo z nášho pohľadu absolútne smiešne potrestané. Celkovú situáciu s maloletými a mladistvými matkami, nie len v Dobšinej, vnímame v neposlednom rade ako zlyhanie rodičovskej výchovy a nedostatočnú či žiadnu prevenciu.

Kde nastávajú základné chyby, ktoré vedú, dopomáhajú k predčasnej sexuálnej aktivite?

To nemôžeme s istotou povedať, ale podľa nášho názoru je to súhrn rizikových faktorov ako napríklad nedostatočná pozornosť rodičov venovaná dieťaťu od útleho detstva, často v mnohopočetných rodinách, neuspokojenie základných potrieb dieťaťa ako sú prejavy lásky, citov, či pohladenie, čo deti pochopiteľne potom hľadajú inde, ale aj nevhodné vzorce správania pozorované dieťaťom denne v rodinnom prostredí. Členovia rodiny v mnohých prípadoch obývajú jednu miestnosť bez akejkoľvek šance na súkromie rodičov pri sexuálnych aktivitách. Ďalším aspektom je nedostatočná až absentujúca sexuálna výchova detí tak v rodinnom prostredí, ako aj v škole.

Avšak ak sa na problém pozrieme aj trochu inou optikou, podľa nás je to istým spôsobom uspokojovanie potreby zažívať pocity úspechu, ktorá je prirodzená každému jedincovi a hľadanie náhradnej oblasti pre ocenenie. Rozmenené na drobné: Dieťa je v rodinnom prostredí oceňované a chválené minimálne. Prvých šesť rokov života nie je vedené k zručnostiam a vedomostiam nevyhnutným na úspešný vstup-štart v školet.j. neovláda vyučovací jazyk, má slabú slovnú zásobu v materinskom jazyku, nemá dostatočne rozvinuté sluchové a zrakové vnímanie, matematické predstavy a grafomotoriku, nemá vybudované elementárne hygienické, sociálne a pracovné návyky. Preto je od prvého dňa v škole odsúdené na frustrujúce zlyhávanie každý jeden deň. To, čo sa zanedbalo prvých šesť rokov života dieťaťa, ktoré sú pre jeho ďalší vývoj rozhodujúce, už dieťa nikdy nie je schopné dobehnúť aj pri najväčšej snahe jeho samotného aj učiteľov v škole. Logicky prichádza apatia, pocity bezmocnosti, menejcennosti a rezignácie. Ako každý človek aj dieťa potrebuje byť ocenené a úspešné a niekedy naozaj máme pocit, že prvým „úspechom“ v živote týchto detí je práve to, keď sa z chlapca stane chlap a má ženu, pre dievča keďmá nápadníka, je obletovaná, považovaná za krásnu, výnimočnú, nehovoriac o často neuspokojenej túžbe po nehe, dotyku a láske, ktorej sa deťom často nedostane od rodičov.

S akými prípadmi ste sa osobne stretli a aké sú bezprostredné reakcie dievčat?

Osobne poznáme takmer všetky maloleté a mladistvé matky, ktoré navštevovali základnú školu. Reakcie dievčat na tehotenstvo? To je rôzne. Mnohé z dievčat dlhší čas ani len netušia, že sú tehotné, často to nezistí ani matka dievčaťa, ale až učiteľ v škole. A ak to aj rodič zistí, tak to prehliada, nejde s dievčaťom ani na gynekologické vyšetrenie, lebo si je vedomý toho, že dievča je „pod zákonom“. Starostlivosť o dieťa je zanedbávaná už pred jeho narodením. Po narodení bábätka sú reakcie dievčat taktiež rôzne – od absolútneho nezáujmu, po ľahkovážne bagatelizovanie situácie, cez prenášanie zodpovednosti na iných – často rodičov, ktorí zlyhali už pri výchove maloletej matky, až po seriózne zhostenie sa rodičovskej role. Poznáme dievčatá, ktoré si zaslúžia obdiv a pochvalu. Aj keď mali deti veľmi skoro, a za to sa na nich stále hneváme(a oni to vedia), pretože s mnohými sme tieto veci riešili v období prevencie, no stali sa z nich zodpovedné a milujúce mamy, ktoré sa svojim deťom venujú, chcú a snažia sa dať deťom všetko to, čoho sa im v detstve zo strany svojich rodičov nedostalo. Tešíme sa z toho, že chcú svoje deti vychovať dobre a dať im pre život tie najlepšie základy.

Čo by bolo potrebné zmeniť , aby maloletých a mladistvých matiek ubúdalo a nie naopak?

V podstate je to len napravenie „chýb“ ktoré spomíname v odpovedi na 2.otázku. Trestný čin riadne potrestať, legislatívu aj striktne dodržiavať, vyžadovať od rodičov plnenie rodičovských povinností, pracovať nie len s deťmi, ale najmä s rodičmi, realizovať v komunitách vzdelávanie a osvetu rodičov v oblasti výchovy ich detí od zabezpečovania základných životných potrieb detí cez citové potreby po rozvíjanie ich reči a zručností, efektívna prevencia v podobe sexuálnej výchovy  a aj keď to na prvý pohľad možno naozaj nesúvisí, zamedziť zlyhávaniu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v škole – ak prídu do školy pripravené, budú mať rovnakú štartovaciu pozíciu ako deti z majority, budú môcť zažiť pocit úspechu vo vzdelávaní, nebudú si možno hľadať náhradné zdroje uspokojovania potreby sebaocenenia ako predčasné sexuálne aktivity, záškoláctvo, agresívne, či delikventné správanie, alebo užívanie návykových látok.

Rozhovor viedol: Juraj Karika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »