Kultúra

Leto v domčeku OZ Detstvo deťom

 

Aj keď sú letné mesiace júl a august prázdninové či dovolenkové, v našom Domčeku bolo po celý ten čas rušno. Začiatok júla bol v našom Domčeku v znamení veľkého upratovania, vnútorné i vonkajšie priestory rodičovského centra to už nevyhnutne potrebovali. V druhom júlovom týždni sme sa zúčastnili tréningu omám vo Veľkej Lomnici a s omamami z Cesty von sme strávili dva skvelé dni. Veľké poďakovanie Ceste von za túto možnosť, nové skúsenosti a super zážitky. Dozvedeli sme sa viac o ich aktivitách, o tom, ako sa omamy venujú deťom v rodinách, videli sme ukážku jednej lekcie s dvojročným dieťatkom, zaujali nás aj pomôcky, s ktorými omamy pracujú a tiež sme dostali priestor predstaviť aktivity nášho OZ Detstvo deťom.

Z aktivít nášho OZ sme sa venovali najmä príprave a práci s bábätkami a deťmi v ranom veku, realizovali sme aktivity zamerané na včasnú intervenciu jednak v prostredí nášho Domčeka a tiež v domácom prostredí detí. V týchto aktivitách, ktoré sme rozbehli presne pred rokom, môžeme plynulo pokračovať aj ďalší rok vďaka novému projektu „Rodičovské centrum – centrum podpory včasnej intervencie“; projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. V júli tiež v spolupráci so SCŠPP v Košiciach prebehlo testovanie detí z rodín, ktoré sú v projekte OZ Detstvo deťom zapojené dlhodobo.

V auguste sme už tradične otvorili Domčekovú letnú školu zameranú na mladších školákov a predškolákov, ktorých od septembra čaká nástup do školy. Každý deň poobede si mladší žiaci zopakujú základné školské zručnosti, precvičia si hravými formami gramatiku, čítanie, písanie i počítanie. Predškoláci sa zdokonaľujú v kreslení, v prípravných cvičeniach na nácvik písania, trénujú svoju práceschopnosť, pozornosť, pamäť, zrakové a sluchové vnímanie, rozvíjajú slovnú zásobu a vyjadrovacie zručnosti v slovenskom jazyku. Okrem učenia si deti zahrajú spoločenské hry, venujú sa tvorivým aktivitám či pohybovým aktivitám na detskom ihrisku, čítame deťom knihy.

V dopoludňajších hodinách sme pokračovali v zabehnutých aktivitách zameraných na včasnú intervenciu a Kluby mamičiek. Okrem už známych hier a aktivít v Domčeku teplé slnečné počasie umožnilo aj menším deťom naplno využívať detské ihrisko s hojdačkami, šmyľavkou, lezeckou stenou, pieskoviskom a tiež malý detský bazénik. Zrealizovali sme ďalší workshop pre mamičky zameraný na výrobu hračiek a vo svojich stretnutiach pokračoval aj Babinec.

V rámci našich možností sme pokračovali v poradenskej činnosti pre ľudí z komunity a tiež v aktívnej spolupráci s CDR v Dobšinej, s CVI v Rožňave a s SCŠPP v Košiciach. V rámci rozbiehajúcej sa spolupráce s KC v Dobšinej sme pomohli materiálne podarovaním rôznych detských hračiek a knižiek vhodných na aktivity s bábätkami a batoľatami. Počas týchto letných prázdnin sme, žiaľ, z dôvodu finančných ťažkostí nezorganizovali žiaden výlet, no naše rodinky vzali veci do vlastných rúk a svoje deti zobrali na výlety do blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Za OZ Detstvo deťom Norika Liptáková

Translate »