Aktuality

Krízový štáb prejednal testovanie v našom meste

 

Dňa 26.10.2020 zasadal krízový štáb Mesta Dobšiná. Štáb sa zaoberal aktuálnou situáciou a opatreniami, ktoré prijalo Mesto Dobšiná, kde jedným z nich je uzatvorenie Mestského úradu pre verejnosť až do odvolania, zrušenie činností organizácií a škôl v druhom stupni výučby. Asi najviac diskutovanou témou bolo plošné testovanie obyvateľstva, ktoré Ozbrojené sily SR v meste Dobšiná vytýčili od soboty 31.10.2020 do nedele 01.11.2020.

Testovanie obyvateľov mesta by malo prebehnúť v troch obvodoch. Prvým bude budova zdravotného strediska, druhým budova gymnázia a tretím budova komunitného centra. Podľa doterajších dát je možné v priebehu jednej hodiny na jednom odberovom mieste uskutočniť až 30 odberových testov.

Navrhované je vytvorenie plánu testovania v našom meste, ktoré by malo pozostávať z určenia jednotlivých ulíc a časového harmonogramu testovania obyvateľov bývajúcich na daných uliciach. Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia vo veku od 10 – 65 rokov. Naopak neodporúča sa seniorom nad 65 rokov, ktorí trávia väčšinu času doma, imobilným pacientom a pacientom s vážnymi chronickými ochoreniami a imunodeficitmi, tiež deťom do 10 rokov.

Mesto Dobšiná plne spolupracuje s Ozbrojenými silami SR a Vládou SR, , kde je súčinné pri poskytnutí materiálno-technického vybavenia pri testovaní. Taktiež poskytne pracovníkov a bezpečnostné zložky, ktoré budú na priebeh testovania dohliadať. O presnom harmonograme testovania v našom meste vás budeme v najbližších dňoch informovať. Všeobecné informácie o testovaní nájdete na stránke: www.somzodpovedny.sk .

Sprac: JK

Translate »