Aktuality

Krízový štáb mesta Dobšiná: Situácia nie je ružová

 

V stredu 03.02.2021 zasadal krízový štáb mesta Dobšiná. V úvode zasadnutia informoval primátor mesta, Ján Slovák o novo prijatých opatreniach vlády a taktiež informoval o opatreniach Regionálneho úradu vereného zdravotníctva, kde Pre mestá Rožňava a Dobšiná sú prijaté opatrenia vo formách: kontrola dodržiavania karantény a izolácie, ktorú bude vykonávať Mestská polícia (v Dobšinej aj v Rožňave) v spolupráci s RÚVZ Rožňava a PZ SR. Bola naďalej ponechaná možnosť pre obyvateľov, aby sa otestovali vo schválených mobilných odberových miestach formou objednania, ktoré môžu previesť na tomto odkaze: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

V rámci celého okresu bude počas nasledujúcich 14 dní zvýšená hliadková činnosť a kontrola povinnosti preukazovať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 30 zo dňa 7.1.2021. V prípade, ak hygienici a Polícia zaznamenajú porušenie platných opatrení na území SR ako aj opatrení prijatých Okresným krízovým štábom Rožňava alebo RÚVZ Rožňava, budú prísne uplatňovať sankcie voči porušovateľom z radov občanov, ale aj prevádzok, ktoré nerešpektujú nariadenia.

Informovalo sa aj o výsledkoch testovania, kde Mesto Dobšiná zabezpečilo aj počas víkendu 30. – 31. januára 2021 skríningové testovanie pre obyvateľov, kde bolo možné sa dostaviť bez objednania. Zdravotníci denného antigénového odberového miesta v Dobšinej, ktoré prevádzkuje Ochrana Zdravia spol. s.r.o. Tornaľa vykonali počas tohto víkendu dovedna 524 testov.

V sobotu 30. januára 2021 zdravotníci vykonali 275 testov z čoho bolo 5 pozitívnych. V nedeľu 31. januára 2021 vykonali zdravotníci 249 testov a identifikovali 3 pozitívne prípady. Dovedna antigénové testy teda v našom meste odhalili v tomto víkende 8 nových pozitívnych prípadov COVID-19. To predstavovalo 1,52% mieru pozitivity. Celkovo v minulom týždni bolo v Dobšinej podľa informácií z otestovaných 1280 obyvateľov identifikovaných 50 pozitívnych prípadov.

Čo sa týka škôl tak materské školy na území mesta Dobšiná počkajú s otvorením svojich brán minimálne ešte týždeň, základná škola sa bude riadiť platnými usmerneniami, ktoré špecifikuje Vláda SR v najbližších dňoch, o čom vás budeme informovať . V meste naďalej prebieha dezinfekcia verejných priestranstiev, ktorá napomáha k zníženiu šírenia vírusu. V poslednom období bolo v meste Dobšiná zaočkovaných aj množstvo sociálnych pracovníkov, všetci zdravotnícki pracovníci a taktiež príslušníci Mestskej polície, ktorí sa mohli očkovania zúčastniť. Vedenie mesta Dobšiná ako aj krízový štáb vyjadril presvedčenie, že očkovanie je jedinou dlhodobou a účinnou možnosťou ako predchádzať ochoreniu.

Mesto Dobšiná vyzýva svojich obyvateľov k zodpovednosti, aby naďalej dodržiavali opatrenia vo forme nosenia rúšok, odstupu a čistých rúk a zbytočne sa nezdržiavali na verejných priestranstvách. Taktiež apeluje na pozitívne identifikovaných obyvateľov a ich rodiny, aby dodržiavali karanténne a preventívne opatrenia, tiež aby dôsledne dbali na informovanie kontaktných osôb. Veríme, že len spoločnou zodpovednosťou a čerpaním informácií z overených zdrojov môžeme zvrátiť stav k lepšiemu.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »