Aktuality

Krízový štáb mesta Dobšiná: Komplexné informácie pre občanov

 

Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie v meste Dobšiná v súvislosti s pandémiu ochorenia COVID-19 bol v pondelok 11.01.2021 zvolaný krízový štáb mesta. Na ňom v jeho úvode zhodnotili členovia krízového štábu, že zhoršenie situácie v meste Dobšiná nastalo po vianočných sviatkoch a Silvestri, kde obyvatelia často nerešpektovali nariadenia, stretávali sa medzi domácnosťami, čoho následok je zvýšenie pozitívnych prípadov v našom meste.

Osobitou skupinou obyvateľov sú tí, ktorí odmietajú chrániť seba aj svoje okolie, nedostatočne používajú ochranné pomôcky najmä vo forme rúšok a dezinfekcie a často utvárajú na verejných priestranstvách dokonca skupiny, čo je v tomto období, momentálnej situácii a v čase zákazu vychádzania neprípustné a bezohľadné. Mesto Dobšiná a jeho krízový štáb preto vyzýva všetkých obyvateľov, aby dodržiavali ochranné opatrenia vo forme rúšok a dezinfekcie, rešpektovali zákaz vychádzania a svoje domovy opúšťali len v nevyhnutných prípadoch nákupov, akútnej návštevy lekára a aby sa na uliciach zbytočne nezdržiavali. V našom meste totiž pozitívnych prípadov prudko pribúda.

Z dôvodu protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou Covid-19 sú momentálne v meste Dobšiná uzavreté tri predajne potravín. Predajňa Milk Agro, SNP 559 minimálne do minimálne 15. januára, predajňa M. Skalská, Jarková 370 do 15. januára, predajňa Coop Jednota, Hronská 718 minimálne do 13.01.2021 (podľa výsledkov testovania). Zvyšné predajne v meste Dobšiná posilnili tovarové vybavenie pre zákazníkov, ktorých Mesto Dobšiná vyzýva, aby nakupovali len potraviny, ktoré skutočne potrebujú, zbytočne sa nezásobovali a netvorili rady bez rozostupov. V prípade ďalšieho uzatvárania prevádzok bude nutné pristúpiť ku krízovému plánu zásobovania obyvateľov potravinami. Sociálne pracovníčky zabezpečujú aj donášku nákupu, tiež liekov z lekárne odkázaným obyvateľom, tiež ľuďom, ktorí nemajú príbuzných a sú odkázaní na pomoc iných, kde ich môžete kontaktovať na telefónnych číslach: 0918 653 657, 0908 778 112, 0917 668 931.

Akútne kritickú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 zaznamenala aj Mestská polícia mesta Dobšiná, kde boli v týchto dňoch pozitívne identifikovaní na dané ochorenie štyria príslušníci MsP a jeden pracovník kamerového systému. Ďalší pracovníci absolvujú testovanie v najbližších dňoch, ktoré ďalej určí možné vykonávanie služieb. O situácii bola upovedomená aj Polícia SR, ktorá je v prípade potreby pripravená vypomôcť. Mestské Lesy s.r.o. zaznamenali ochorenie u jedného pracovníka a preto prevádzajú pravidelné testovanie zamestnancov. Vedenie Mesta Dobšiná preto vyzvalo, aby sa všetci zamestnanci v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podrobili testovaniu.

Na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva školstva SR, Mesto Dobšiná ako zriaďovateľ materských škôl na jeho území z dôvodu zhoršenia epidemiologického stavu oznamuje verejnosti, že prezenčné vyučovanie je na Materskej škole Ul. SNP a Materskej škole Ul. P.J. Šafárika prerušené minimálne do 15. januára 2021. O ďalšom postupe a odporúčaniach rozhodne Ústredný krízový štáb, Ministerstvo školstva SR a Úrad vereného zdravotníctva SR o čom vás budeme v spomenutom termíne informovať.

Zároveň riaditeľstvo Základnej školy Eugena Ruffínyho, Zimná 190/144, Dobšiná, oznamuje rodičom a žiakom školy, že v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej upravuje podmienky výchovy a vzdelávania od 11.01.2021 nasledovne: Od 11.01.2021 prechádzajú aj žiaci I. stupňa a žiaci ŠKD na dištančné vzdelávanie – online platformy, telefonická komunikácia, komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty, komunikačných aplikácií a sociálnych sietí. Žiaci II. stupňa pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou ako doteraz. O ďalšom priebeh vzdelávania bude riaditeľstvo školy rodičov a žiakov včas informovať. Základná umelecká škola v Dobšinej funguje dištančne.

Naďalej v meste Dobšiná prebieha aj dezinfekcia verejných priestranstiev a budov. Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva je z dôvodu mimoriadnej situácie zabránenia šírenia pandémie Covid-19 v niektorých prípadoch nariadená zamestnancom práca z domu. Z uvedeného dôvodu vám oznamujeme, že centrálna pevná linka 058/7941 320 bude dočasne nedostupná.

Na základe vyššie uvedeného vám dávame do pozornosti telefónne čísla na priame telefónne linky jednotlivých zamestnancov a v prípade ich nedostupnosti aj služobné mobily, kde zamestnancov môžete kontaktovať v pracovných dňoch počas úradných hodín.  Kontakty nájdete na tomto odkaze: Telefónny zoznam oddelení MsÚ (dobsina.sk)

Taktiež dávame do pozornosti, že denné odberové antigénové miesto v Dobšinej je už zaradené do zoznamu možnosti online objednania. Kapacita odberového miesta je 250 osôb. To môže skrátiť váš čakací čas a určiť si deň odberu. Online objednávky môžete realizovať na stránke: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php. Prejeme každému najmä veľa zdravia.

Ako avizoval premiér, Igor Matovič, možnosťou pre samosprávy je aj plošné testovanie obyvateľov v mestách. Mesto Dobšiná počká na ďalší vývin epidemiologickej situácie na jeho uzemí a v prípade jej zhoršenia bude uvažovať o možnosti plošného testovania. Preto vás žiadame, aby ste jednali zodpovedne, lebo riešenie aktuálne akútnej situácie v našom meste majú v rukách všetci obyvatelia, ktorí ju môžu zlepšiť iba zodpovedným konaním a dodržiavaním opatrení. Čerpajte informácie iba z overených zdrojov a neverte informáciám, ktoré situáciu nepodložene zľahčujú.

Red. JK

Translate »