Aktuality

Komunitné centrum pripravilo prednášku o TBC

 

V našom Komunitnom centre  v Dobšinej sa konajú preventívne aktivity zamerané na rôzne témy. Aktuálnou témou v našom regióne je momentálne tuberkulóza. Pracovníčky komunitného centra v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva pripravili pre užívateľov KC (mládež, dospelí) dňa 01.02.2023 prednášku na toto infekčné ochorenie, ktoré najčastejšie napáda pľúca. Pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave vysvetlili, ako sa preventívne chrániť pred týmto ochorením, aké sú príznaky pľúcnej TBC (únava, nechutenstvo, zvýšená teplota, nočné potenie), ako môžeme tomuto ochoreniu predchádzať (umývanie rúk, vetranie priestoru, vyhýbanie sa kontaktom s chorými osobami, dodržiavanie správnej životosprávy), samozrejme aj očkovaním a to najmä v prvých rokoch života človeka, kedy poskytuje 60-80%nú ochranu pred ťažkými formami.

Neochráni však pred ľahkými formami TBC. Poznáme dve formy TBC a to je pľúcna, ktorá sa šíri najmä vzdušnou cestou. Človek s aktívnou TBC môže šíriť choroboplodné zárodky kašľom, kýchaním, spevom, pri smiechu a aj hovorení. Vdýchnutím týchto zárodkov sa môžeme nakaziť. Druhá forma nákazy je latentná – skrytá forma. Nastáva vtedy, ak vdýchneme bacil TBC, avšak infekcia neprepukne do akútneho ochorenia. Táto osoba nie je infekčná a neohrozuje svoje okolie. Na záver tejto poučnej prednášky sme v komunitnom centre rozdali všetkým zúčastneným informačné letáky o tomto ochorení. Aj takýmito preventívnymi aktivitami sa snažíme pôsobiť preventívne a predísť nákaze v našom okolí.

Tím KC Dobšiná

Translate »