Aktuality

Komunitné centrum v meste Dobšiná znovu zahajuje činnosť

 

Dňom 1.7.2016 znovu zahájilo činnosť Komunitné centrum v Dobšinej. Na základe žiadosti jeho zriaďovateľa MESTA Dobšiná Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválila jeho zaradenie do Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (NP PVSSKIKU). Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Z prostriedkov tohto Národného projektu sú samospráve mesta poskytnuté finančné prostriedky na pokrytie mzdových nákladov troch zamestnancov Komunitného centra Dobšiná, nákladov na kancelárske potreby, administratívu a materiál pre prácu s cieľovou skupinou, pričom mesto uhrádza prevádzku KC (plyn, elektrická energia, vodné a stočné, internetové pripojenie). Financovanie tohto projektu zo strany štátu je zabezpečené do 30.6.2019, čo je veľkým prínosom  pre mesto Dobšiná a jeho činnosti zamerané na rozvoj a podporu tunajšieho rómskeho etnika.

V Komunitnom centre sa poskytujú činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v súlade s § 24 d. Komunitné centrum predstavuje otvorený priestor na stretávanie sa ľudí a nesie úlohu spájať, ponúkať priestor, vítať možnosti a aktivitu miestnych ľudí pre rozvoj celej komunity. Cieľom komunitnej práce je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom mesta na komunitnej ale aj individuálnej báze, a to nie len tým, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a sú sociálne vylúčení alebo v ohrození sociálneho vylúčenia a nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny, blízkych osôb, komunity nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. Jedným zo základných cieľov komunitnej práce je formou komunitno – občianskeho vzdelávania vytvárať predpoklady a podmienky na zvyšovanie všeobecnej, vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva, na kultiváciu vzájomného spolunažívania, nezmieriteľnosť s prejavmi rasizmu, xenofóbie, kriminality a na pestovanie politickej kultúry.

V meste Dobšiná dlhodobo dobre funguje terénna sociálna práca. Od roku 2013 sa mladistvým matkám, ich partnerom a deťom aktívne venuje Občianske združenie Detstvo deťom. Na tieto  činnosti nadväzujú odborné činnosti v Komunitnom centre, kde sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. V Komunitnom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie. Komunitné centrum Dobšiná sa vo svojej činnosti primárne venuje  vzdelávacím a preventívnym aktivitám zameraným na deti a mládež z marginalizovaného prostredia. Komunitné centrum v Dobšinej plánuje realizovať pravidelné komunitné aktivity dostupné širšiemu okruhu obyvateľov mesta a bude vytvárať podmienky na záujmovú činnosť pre všetky vekové kategórie.

V priestoroch rodinného domu na ulici Zimnej č. 251 sa klientom poskytujú služby: sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo, preventívne aktivity pre deti a mládež, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, klub pre matky s deťmi, predškolský klub.

OTVÁRACIE HODINY: v pracovných dňoch (pondelok – piatok) od 8:30 – do 11:30 a 12:00 – do 15:00 hod.

              SLUŽBY KOMUNITNÉHO CENTRA  SÚ POSKYTOVANÉ BEZODPLATNE

Radi Vás v Komunitnom centre uvítame a pomôžeme Vám.

Kolektív zamestnancov KC:
PhDr. Eva Mihóková, odborný garant Komunitného centra
Mgr. Zuzana Šoľová, odborný pracovník Komunitného centra
Zuzana Leskovjanská, pracovník Komunitného centra

KONTAKT : 
Komunitné centrum, 049 25 Dobšiná, Zimná č. 251
mobil 0905 556 605
e – mail :  kcdobsina@gmail.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »