Aktuality

Koľko nás budú stáť poplatky a dane?

 

Mestský úrad v Dobšinej dnes verejnosti prezentoval dokument návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch. Z dostupných materiálov sme sa dozvedeli mnohé, no najmä to, že v niektorých prípadoch došlo k miernemu zvýšeniu poplatkov. Pozrime sa teda na najzákladnejšie poplatky, aby sme sa mohli pripraviť na budúci rok.

 

Základom dane z pozemkov u ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov je hodnota pozemku bez porastov 0,1042 €/m2 vynásobená výmerou pozemkov v m2. Základom dane z pozemkov u trvalých trávnatých porastov je hodnota pozemku bez porastov 0,0189 €/m2 vynásobená výmerou pozemkov v m2.  Základom dane u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku určenej správcom dane vo výške 0,0500 €/m2.

 

Hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom. Hodnota pozemkov za každý i začatý m2 pozemku je: 1,8500 € za záhrady, 1,8500 € za zastavané plochy a nádvoria, prípadne ostatné plochy. 1,8500 € zaplatíme za stavebné pozemky.  Daň zo stavieb  na rok 2013 činí za meter2 0,085 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 0,117 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, 0,235 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 0,300 € za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží, 0,635 € za priemyselné stavby, 1,295 € za stavby na ostatné podnikanie a 0,365 € za ostatné stavby.

 

Daň z bytov je počítaná zásadne ako sadzba dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. V roku 2013 zaplatíme 0,085 € za byty a 0,300 € za nebytové priestory. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor. V prípade dane za psa je sadzba dane 21,- € za kalendárny rok a jedného psa.  

 

Daň sa znižuje o 14 € za kalendárny rok a každého psa držaného Vyše mesta, Niže mesta a v Lányi hute, taktiež za psa, ktorého chovateľom je občan poberajúci starobný, alebo plný invalidný dôchodok, občan starší ako 62 rokov poberajúci výsluhový dôchodok, ktorý psa používa na svoju ochranu v rodinnom dome. Daň sa ešte znižuje občanom o 7 € za kalendárny rok za psa chovaného inde ako v bytovom dome. V dokumente pod článkom nájdete aj úplné daňové poplatky a taktiež možnosti od ich oslobodenia, prípadne zníženia.Verejnosť má taktiež právo do 15 dní navrhovaný dokument a jeho obsah pripomienkovať. 

 

Ilustračné foto: Redakcia MD

 

Dokument o navrhovaných daniach a poplatkoch na rok 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »