Aktuality

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

 

Už tretí rok prebiehala na Slovensku výzva aby ľudia naplnili krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku, alebo deduška v domove dôchodcov. V našom meste sa do tohto projektu zapojilo CVČ Dobšiná a ZŠ Dobšiná.

Na základnej škole sa nazbieralo viac ako tridsať krabíc, ktoré prváčikovia doplnili milými pozdravmi. Do centra nosili krabice obyvatelia nášho mesta. Nazbierané krabice sme následne odniesli na zberné miesto v Rožňave odkiaľ putovali do týchto zariadení: Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera Rožňava, SUBSIDIUM Špecializované zariadenie, DD a DSS, For región, n. o., Nadabula 256, 048 01 Rožňava a Dom seniorov Rejdová.

Sme nesmierne vďační a hrdí, že máme deti i dospelých, ktorým nie je ľahostajný osud starkých v domovoch seniorov. Odmenou za vaše úsilie a vašu snahu budú rozžiarené oči babičiek a deduškov, ktorí sa aspoň takto potešia z vianočného obdobia, keď už nemôžu sláviť tieto sviatky so svojimi blízkymi.

Ing. M. Rybárová, Mgr. E. Polgáriová

Translate »