Aktuality

Koľko nás stojí úrad a čo mesto vymohlo?

 

Nastáva otázka, ktorú je potrebné zodpovedať. Už minulého roku primátor mesta Dobšiná Karol Horník (Smer-SD) sa vyjadril, že voči neplatičom sa vedenie mesta postaví tvrdo a to najmä formou exekúcií. Aká je ale realita? Do rúk sa nám dostal dokument vo forme monitorovacej správy príjmov a výdavkov mesta v ktorej sa uvádza:

 

„Za právne služby mestu boli účtované výdavky v sume 67,66 € za I. polrok boli za uhradené trovy exekúcie za vymáhanie nevymožiteľného nedoplatku exekúcií z r. 2007 a 2008. V prípadoch nevymožených pohľadávok náklady na exekučné konania znáša oprávnený a preto je potrebné rozpočtovať aj tento výdavok. Z celkovej sumy nedoplatku na dani z nehnuteľnosti, ktorý sa vymáha prostredníctvom exekútora a to vo výške 6 355,50 € nebola za rok 2012 vymožená žiadna suma. Návrhy na vykonanie exekúcie za rok 2012 zatiaľ neboli podané. Pripravené návrhy na exekúciu budú podané až po doplnení nedoplatkov za rok 2012 a to po nadobudnutí vykonateľnosti dňa 01.10.2012“

 

Táto oficiálna správa hovorí jasnou rečou. Mesto sa jednoducho nepodarilo vymôcť nič.  Koľko nás ale stojí samotný mestský úrad? Prehľadne sme dali dokopy tie najdôležitejšie údaje. Suma je pritom šokujúca. Výkonné riadenie mestského úradu na jeden rok stojí daňových poplatníkov skoro 518 000 eur. Pozrime sa koľko stoja jednotlivé položky: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania k 30.06.2012 čerpané vo výške 132.552,41 € – finančné prostriedky boli použité na funkčné platy zamestnancov MsÚ, funkcionárov mesta, nadčasy, platové postupy, životné jubileá. Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní vo výške 48.296,89 €. Cestovné čerpané v sume 592,94 € v zmysle zákona o cestovných náhradách. Energie, voda a komunikácie vo výške 25.009,11 €, výdavky sú čerpané na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny.

 

Materiál vo výške 7.816,02 €, finančné prostriedky boli čerpané prevažne na kancelárske potreby, najviac na tonery a papier, ďalej predplatné zbierky zákonov a iných odborných publikácií, všeobecného materiálu, hygienických potrieb, pracovných odevov a obuvi. Rutinná a štandardná údržba vo výške 1386,32 € – financovanie opráv prevádzkových strojov a prístrojov (kopírky), údržba priestorov v budove. Služby – výdavky vo výške 17.544,50 €, z tom najvyššie položky na stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní prác, povinný prídel do sociálneho fondu a i. poplatky určené na všeobecné služby, propagáciu, inzerciu a podobne.

 

Mesto taktiež každoročne platí aj za členstvá v týchto organizáciách: – Združenie miest a obcí Slovenska  -775,65 €, Združenie historických miest a obcí – 155,43 €, Združenie hlavných kontrolórov – 50,00 € , Asociácia prednostov – 140,00 €, Združenie ZPOZ „Človek človeku“ –  206,40 €, Združenie miest a obcí Horného Gemera – 413,04 €, Asociácia komunálnych ekonómov – 120,00 €, Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná – 775,65 €. Spolu to činí 2636 eur. Verejný poriadok a bezpečnosť občanov vyjde ročne na skoro 195 354 eur.

 

Organizácie, ktorých je mesto členom majú veľa spoločné aj s turizmom a jeho podporou. Ako sa ale materiál vyjadruje o jedinom oficiálnom inštitúte v meste, Turistickom informačnom centre, ktoré je zodpovedné za priamy kontakt s turistami? „TIC navštívilo k 30.6.2012 spolu 53 turistov (v TIC je vedená evidencia návštevníkov), na základe záznamov z predchádzajúcich rokov o počte návštevníkov a s prihliadnutím na návštevnosť turistov v TIC v I. polroku 2012 máme pochybnosti, že plánovaný merateľný ukazovateľ, predpokladanú návštevnosť v TIC sa nám z dôvodu prehlbujúcej sa finančnej a hospodárskej krízy nepodarí naplniť.

 

Počet otváracích hodín je 8 (Po – Pia 7.30 hod. – 15.30 hod.). Spokojnosť turistov sledujeme na základe ústne podaných vyjadrení návštevníkov v TIC, ako aj v čase letnej turistickej sezóny prostredníctvom dotazníkov spracovaných referátom CR KSK. Turisti vyjadrujú svoju nespokojnosť s tým, že TIC neposkytuje predaj suvenírov, turistických máp. Uspokojenie týchto požiadaviek si vyžaduje zvýšené finančné výdavky, s ktorými budeme počítať v roku 2013.“

 

Na záver povedzme, že mesto Dobšiná má na rok stanovený rozpočet po úprave 3 206 021 eur z čoho sa jej za prvý polrok podarilo minúť už 1 771 898 eur. Ak máte záujem preveriť si kam idú aj vaše financie a či sú využívane správnym spôsobom môžete tak urobiť nahliadnutím do týchto kompletných dokumentov, v ktorých sú kompletné výdavky a príjmy mesta Dobšiná a to aj po odboroch (Monitorovacia správa výdavky PDF). Preštudovať a stiahnuť si ich môžete pod príspevkom.

 

Ilustračné foto: redakcia MD

 

Monitoring rozpočet príjmy PDF

Monitoring rozpočet príjmy XLS

Monitoring rozpočet výdavky PDF

Monitorovacia správa výdavky PDF

II. úprava rozpočtu FK XLS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »