Aktuality

Havarijný stav historického oporného múra na Zimnej ulici

 

Na Zimnej ulici v Dobšinej žili v minulosti baníci a remeselníci, neskôr domy obývali majetnejší obyvatelia mesta so svojimi prevádzkami, ktorých zameranie sa viazalo na miestny priemysel. Zimná ulica sa preslávila ale aj typickým múrom, kde jeho stavba v tejto lokalite Dobšinej mala svoje náležité opodstatnenie. Bola nielen oporou strmého svahu, ale zabezpečovala aj priamy prístup k domom obyvateľov. Kedy sa presne táto technická pamiatka postavila, je stále nejasné, keďže sa zmienka o múre a najmä jeho stavbe nezachovala.

No podľa viacerých najmä vzhľadom na druh použitých kameňov sa oporný múr pravdepodobne postavil v čase rekonštrukcie neskorogotického evanjelického kostola v roku 1891. Ďalšie časti múru sa stavali postupne v časoch prebiehajúcich ekonomických kríz na začiatku 20.-teho storočia. Postavený oporný múr dokumentuje ako prvá aj historická fotografia približne z roku 1914.

Oporný múr Dobšinčania často nazývajú hladovým, keďže jeho rozsiahla obnova sa udiala počas veľkej hospodárskej krízy po roku 1929. V čase nezamestnanosti zabezpečoval aspoň malé živobytie pre nezamestnaných, ktorí na ňom vykonávali nutnú údržbu. Vzácnosťou je aj ručne vyrobené zábradlie, ktoré ho lemuje. Zhotovili ho na objednávku mesta viacerí dobšinskí kováči, a preto je na každom úseku Zimnej ulice kovanie zábradlia iného vzoru. Súčasťou múru sú vybudované vodné nádrže (četerne), ktoré boli nielen zdrojom pitnej vody, ale slúžili aj počas požiarov. Nič vak nie je večné a zub času sa podpísal aj na stave múra, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou Zimne ulice.

Ako nám objasnila Ing. Klaudia Kolláriková, zamestnankyňa Mestského úradu v Dobšinej: „Dňa 03.06.2020 sme oslovili odborníka, statika, aby posúdil stav oporného múru na Zimnej ulici, ktorý je nebezpečne nahnutý a popraskaný. Múr je dlhodobo zvetrávaný a narúšaný presakujúcou podzemnou vodou. Statik už v deň obhliadky zhodnotil stav oporného múru ako havarijný. Následne 08.06.2020 sa časť oporného múru na Zimnej ulici (nad sídliskom) rozpadla. V blízkej dobe bude mestu doručený vypracovaný statický posudok, z ktorého budú nasledovať ďalšie kroky k oprave oporného múru.“

Nakoľko je Zimná ulica voľne prístupná a múr môže v dôsledku vypadávania kameňov a ďalšiemu praskaniu niekoho zraniť, Mesto Dobšiná žiada obyvateľov, aby boli obozretní, nevstupovali do zabezpečených priestorov, no najmä neparkovali na výbežkoch a nájazdoch múru svoje vozidlá. Mestská samospráva má záujem o zachovanie tejto pamiatky a preto dala vypracovať odborné riešenia. O záveroch navrhovaných riešení vás budeme informovať.

Text &foto: Juraj Karika

Translate »