Aktuality

Gallová: Treba riešiť rómsku škôlku

 

Ako je známe, v meste Dobšiná pôsobia dve predškolské zariadenia vo forme materských škôl. Jedno je umiestnené na ulici SNP, pričom prebehlo nedávnou veľkou rekonštrukciou a zloženie detí má zmiešaný charakter. Druhé na ulici P.J. Šafárika navštevujú iba rómske deti, no priestorovo a ani vybavenosťou vraj nevyhovuje súčasným požiadavkám, ktoré sú kladené na prevádzku takéhoto zariadenia. Problémy vraj nastávajú jednak z kapacitných, ale aj hygienických dôvodov, ktoré môžu mať v budúcnosti za následok až zánik tohto zariadenia.

 

Poslankyňa mestského zastupiteľstva MUDr. Ingrid Gallová ako detská lekárka upozornila na tento stav, ktorý je podľa nej potrebné urgentne riešiť. Ako sama povedala na pôde zastupiteľstva: „Mali by sme sa zaoberať tým čo s rómskou škôlkou na P.J. Šafárika. Pretože naozaj päť rokov je v havarijnom stave a hygiena aj s prižmúrením oboch očí dáva stále povolenie, že môžeme pokračovať. Je to smutné, ale je to tak. To predškolské zariadenie pre rómske deti, ktoré tu máme a aj budeme mať a budeme ich mať čím ďalej tým viac, určite treba rozšíriť.“ Poslankyňa zdôraznila potrebnosť rozšírenia zariadenia a dodala.

 

„My keď ho nerozšírime dole, tak tie deti budeme mať v meste a otvorí sa nejaké súkromné predškolské zariadenie a nebudeme mať vôbec štátnu materskú škôlku. Toto je vážny problém, ktorý nás očakáva v budúcnosti. Týmto by sme sa mali skutočne zaoberať a hlavne kde, ako a z akých finančných zdrojov to pokryjeme. Či chceme alebo nie tie detičky tu budú.“ Vykreslila priamo situáciu MUDr. Ingrid Gallová, ktorá jednak aj ako pediatrička prichádza vo svojej ordinácii do styku denne s rómskymi deťmi a aj tými, ktoré spomínanú škôlku navštevujú.

 

Zo správy školského úradu v Dobšinej vyplýva, že v tomto roku bolo vydaných 48 rozhodnutí o prijatí detí do tejto materskej školy. Dochádzka počas roka bola 95%. Kladné výsledky škôlky sú vraj z pohľadu školského úradu výsledkom dlhodobej a cieľavedomej práce pedagogických pracovníkov.  Úroveň vyučovacieho procesu je pravidelne kontrolovaná a vedie sa aj hospitačný záznam. Cieľom školy je najmä posilniť individuálny prístup k deťom, najmä k deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. To zabezpečuje 6 zamestnancov v dvoch triedach, z čoho sú 4 kvalifikovaní pedagógovia a asistent učiteľa.

 

Ako vo svojej správe uvádza riaditeľka materskej školy Janka Kúnová: Zamerali sme sa ,  na utváranie pozitívneho vzťahu k spoločnosti, poznávacie procesy, základy myslenia, komunikácie a jednoduché manipulácie s predmetmi. Detí si prostredníctvom prosocionálnych hier a aktivít rozvíjali sebareflexiu a sebapoznanie. Učiteľky poskytovali deťom dostatok príležitosti na zážitky úspechu a tak posilňovali ich sebavedomie a sebadôveru. Denné činnosti v materskej škole sme sa snažili usporiadať tak, aby sa stal život pre deti radostný, zaujímavý a príťažlivý. V usporiadaní denného poriadku sme zohľadňovali vnútorné a vonkajšie podmienky V oblasti kognitívnej  detí boli nasmerované tak, aby sa u nich rozvíjala schopnosť premýšľať a rozhodovať sa , aby sa rozvíjala kreativita, poznávacie procesy.“

 

Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »