Aktuality

Na galavečere venovanom oceneniam uviedli do života aj knižnú publikáciu

 

Ešte v apríli poslanci schválili mená osobností a organizácií, ktoré sa zaslúžili o dobré meno nášho mesta doma, či v zahraničí, prípadne veľkou mierou prispeli k zlepšeniu kultúrneho, alebo spoločenského života. V divadelnej sále Kultúrneho domu v Dobšinej sa preto konal 14. mája 2016 slávnostný galavečer spojený so 16.  zasadnutím Mestského zastupiteľstva s jediným bodom –  ocenením osobností, ktoré sa v poslednom období zaslúžili svojou činnosťou, alebo výsledkami k pozitívnemu hodnoteniu Dobšinej. Na návrh mestských poslancov, ktorí živo diskutovali aj s občanmi a prehodnocovali ich návrhy, boli ocenené tieto osobnosti a kolektívy:

Prvým kolektívom, ktorý si prevzal Cenu mesta  z rúk primátora mesta Dobšiná, Jána Slováka bol Fitness Calisto DobšináOddiel Fitness CALISTO Dobšiná vznikol v roku 2009 a do dnešného dňa tento oddiel zastrešuje CALISTO s.r.o. Dobšiná pod vedením predsedu Jána Slováka. Oddiel začal svoju činnosť na miestnej báze, kde v rôznych prevádzkach usporiadali súťaže pre miestnych cvičencov. Túto svoju činnosť neskôr povýšili na svoju pohárovú súťaž, ktorou je v dnešnej dobe spoluorganizátorom mesto Dobšiná a tou je medzinárodná súťaž v tlaku na lavičke o pohár CALISTO mesta Dobšiná. V súčasnosti sa zapája a organizuje súťaže na báze Majstrovstiev Slovenska, Maďarska, Českej republiky, ako aj európskeho či dokonca svetového pohára. Oddiel je členom asociácie WPC, ktorá je najpočetnejšou organizáciou na svete v tomto silovom odvetví a združuje 48 krajín sveta. Členovia oddielu sa pravidelne zúčastňujú doma aj v zahraničí, či už pohárových súťaží medzinárodného charakteru, ako aj Majstrovstiev Slovenska. Špecializácia pretekárov je na disciplínu benchpress t.j. tlak na lavičke, v ktorom sa dosahujú skvelé výsledky a oddiel pravidelne obsadzuje stupienok víťazov. Prvým veľkým výsledkom bolo V ROKU 2011 víťazstvo Róberta Šmelka na svetovej súťaži WORLD YOUT CUP. A od tohto roku zapisuje oddiel do svojej histórie výsledky z ktorých spomenieme napr. WORLD CHAMPIONSHIP 2012, Robo 1 miesto, Tomáš Gazdík 2 miesto, Majstrovstva Slovenska 2012 víťazí Robo, a ďalšie víťazstvo pridáva aj Filip Putnocký. Majstrovstvá Slovenska 2013 víťazia Robo aj Tomáš a svoje veľké víťazstvo pridáva Mirka Herčková. Európsky EUROPEAN GRAND PRIX 2013 1. miesta Mirka a Tomáš a toto víťazstvo potvrdzujú aj na svetovom WORLD CUPE 2014 obaja prvým miestom, ako aj víťazstvom na Majstrovstvách Slovenska 2014. Mirka víťazí na svetovej báze v absolútnom poradí na WPC WORLD CUP 2015 a pevne veríme, že svoju kariéru dotiahne až na absolútny titul majsterky sveta. V súčasnosti má oddiel desať členov, z toho aktívne pretekajú traja a práve v tejto chvíli obhajujú svoje víťazstvá na Majstrovstvách Slovenska 2016 v Bratislave. Cenu prevzali členovia oddielu Martin Eltschlager a Milan Pavelek.

Rovnaké ocenenie si prevzal aj kolektív  Detského folklórneho súboru Gemerčatá. Tento detský kolektív pracuje pri Folklórnom súbore Gemer nepretržite už 30 rokov.  Účinkuje na rôznych kultúrnych podujatiach v našom meste a okolí.  Zúčastňuje sa okresných a krajských súťaží hudobného folklóru, kde sa niekoľkokrát umiestnil v striebornom a zlatom pásme. Gemerčatá organizujú tiež svoje vlastné tematické a výchovné koncerty, s ktorými navštevujú školy v Mikroregióne  Dobšiná. Zúčastňujú sa rôznych folklórnych festivalov na Slovensku  (napr. Heľpa, Klenovec, Rejdová, …),  ale  aj v zahraničí (Maďarsko, Česká  republika, Grécko).  Najnovším úspechom Detského folklórneho súboru  Gemerčatá  je získanie striebornej medaily na medzinárodnom festivale TOP  TALENT  FESTIVAL  2015  v  Trenčíne. Gemerčatá majú v súčasnosti 40 členov, pracujú v dvoch skupinách pod vedením pani Anny Mackovej a pani Márie Garanovej-Krišťákovej.

V poradí tretím oceneným kolektívom sa stal Lukostrelecký klub  Dobšiná. Lukostrelecký klub v Dobšinej založil pán Peter Vilim v roku 20l0.  Vtedy si kúpil aj svoj prvý luk a po mesiacoch trénovania sa  prihlásil na lukostreleckú súťaž v Divíne pri vodnej nádrži Ružiná. Bol prekvapený z toho, koľko priaznivcov má tento netradičný šport. K lukostreľbe priviedol  aj svoje dve dcéry: Veroniku a Viktóriu a ďalších členov rodiny. Už v roku 2014 zorganizovali v Dobšinej finále Stredoslovenského pohára a mali úspech. Existuje viacero lukostreleckých disciplín. Dobšinský  klub sa venuje 3D lukostreľbe, čo  znamená, že sa simuluje lov na zvieratá v životnej veľkosti, v lese  na trati  o dĺžke 2,5  kilometra . Na trati je 20 až 28 stanovísk s 3D zvieracími terčmi. Strieľa sa z rôznych vzdialeností , podľa kategórie ,  no maximálna vzdialenosť je 45 metrov.  Tú si každý súťažiaci musí odhadnúť sám. Za krátky čas existencie klubu sa môžu jeho členovia pochváliť výbornými výsledkami. Spomeniem len niektoré : Martin Hrebenár – trojnásobný majster Slovenska z rokov 2012, 2013 a 2014. Prvé miesto Grand Prix 2013 – Adrián Klement, Veronika Vilimová  a Viktória Vilimová, každý vo svojej  vekovej kategórii. Za  najväčší úspech považujú 2. miesto  Veroniky Vilimovej   na Majstrovstvách  sveta v Maďarsku 20l5. A aké majú plány do budúcnosti ? Nuž veľké. Opäť sa plánujú zúčastniť  Majstrovstiev sveta  v maďarskom Šoprone a obhájiť striebornú medailu, ak nie zlatú.

Z jednotlivcov boli ocenené tieto osobnosti: Verejné uznanie bolo udelené Jánovi Kuchárovi. Pán Ján Kuchár sa narodil  v roku 1951 v Sratenej v neďalekej dedinke Slovenského raja. Oženil sa a v roku 1974 sa presťahoval do Dobšinej, kde pracoval v podniku Slovenské elektrárne–Vodné elektrárne Dobšiná. Bol aktívny v rozličných oblastiach spoločenského života. Zastával rôzne funkcie: 15 rokov viedol výcvikové stredisko brancov, 10 rokov bol predsedom občianskeho výboru Vlčia dolina aj predsedom školskej rady ZŠ Dobšiná  a tri volebné obdobia pracoval ako poslanec mestského zastupiteľstva. Ocenenie získava za výrazné kultúrne a športové zviditeľnenie nášho mesta doma  i v zahraničí. Ocenený je tiež za aktívnu dlhoročnú činnosť pri organizovaní  automobilových  pretekov do vrchu Dobšinský kopec, na ktorom sa koná aj Európsky pretek.Tu sa aktivizuje od roku 1983  na rôznych postoch.  Nám divákom najviac utkvel  v pamäti  ako komentátor preteku. V kultúrnej oblasti je od roku 1986  členom folklórneho súboru Gemer Dobšiná.  To znamená,  že dlhých 30 rokov účinkuje v jeho speváckej mužskej skupine,  čím osobne propaguje ľudové umenie – folklór Horného Gemera.

Verejné uznanie bolo udelené aj Pavlovi Garanovi, mladému básnikovi z Dobšinej. Pán Pavol Garan- je neprehliadnuteľná postava v Dobšinej. Vysoký, štíhly a vždy s klobúkom na hlave. Narodil  sa 21. augusta 1978 v Rožňave. Vyrastal, žije a pracuje v Dobšinej. Poézii sa venuje približne od roku 1999. Od roku  2001 je členom  Spišského literárne ho klubu. Publikoval v literárnych  periodikách Dotyky, Literárne kroky, RAK, Slovenské pohľady , Vertigo, Slovak LiteraryReview, Nayagua, Slovenský rozhlas, Obrys –Kmen, Divoké víno, atď. atď. Za svoju tvorbu získal ocenenia na mnohých literárnych súťažiach. Je ich veľa. Spomeniem len niektoré : Wolkrova Polianka  2002 a 2003 čestné uznanie, prémia za súbor básní,  Literárny Zvolen 2004, 2005 – 1. miesto a Cena Ľudovíta Štúra, Literární Vysočina 2007, 2009 – 1. miesto a Prémia ceny Ivana Kraska za básnickú zbierku Smrť  zahroteným prstom. Vydal dve samostatné knižné publikácie :  už spomínaná Smrť zahroteným prstom  vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov  roku 2007 a ďalšiu pod názvom jednotlivec Trochejský kôň r. 2009. Výber z jeho poézie preložil do španielčiny Alechandro Hermidade Blas  a do angličtiny preložil John Minahane. Pán Pavol Garan prezentuje svoju tvorbu verejným čítaním v mnohých slovenských i českých mestách a tiež v zahraničí. Jeho tvorba je vysoko hodnotená kritikmi. Krátko zacitujme z kritiky Jána Gavuru a Radoslava Matejova  na tvorbu pána Garana: „ Pavol Garan je prítomný na literárnej scéne len niekoľko rokov, no jeho diela upútali pozornosť odbornej  aj širšej čitateľskej verejnosti. Zaslúžene.  Má talent,ktorý presahuje všetky možné pojmy a množiny. Jeho básne nesú eleganciu vyjadrenia. Ak má mať poézia  nejaké miesto v umení, kultúre,spoločnosti, všeobecne v človeku, potom musí vlastnými prostriedkami dokázať samu seba. Garanovi sa to darí aj tým, že básnické šansóny, tragédie a tragikomédie  završuje viazaným veršom – možno povedať, že Garan poéziu nepíše, ale komponuje.“

V poradí tretí titulu Verejného uznania bol udelený pánovi Jozefovi Slivenskému. Pán Jozef Slivenský sa narodil 27.3.1948 v Mlynkách.  Po skončení základnej vojenskej služby začal pracovať v závode KOVO Dobšiná. Od r. 1975  býva v Dobšinej. Medzi jeho záľuby patrí šport :  futbal – v 80-tych rokoch bol predsedom  futbalového mužstva Dobšiná. Ďalej je to lyžovanie – beh na lyžiach na dlhé trate. V minulosti sa zúčastňoval preteku Biela stopa na trase Banská Bystrica – Kremnica, či po stopách oslobodenia v okolí Popradu. Ale  jeho najväčším  koníčkom je motorizmus. Bol činný vo všetkých ročníkoch automobilových pretekov   v našom meste :  či to bol pretek Rally Gemer – uskutočňovaný od r. 1982,   alebo Amatérska Dobšinská zima,  Ralye Poprad – Tatry, a samozrejme  náš najvýznamnejší automobilový pretek – Dobšinský kopec. Pán Slivenský bol od r.1973 na každom jeho ročníku až doteraz, ako jeden zo zodpovedných  organizátorov. Riadil zabezpečenie pretekárskych vozidiel v depe. Za tie roky práce – v automobilovom  športe, si vychoval svojho  nástupcu – vnuka Patrika, ktorému odovzdal funkciu.

Čestné občianstvo mesta Dobšiná predal  primátor mesta Ján Slovák pánovi MVDr. Ladislavovi Husárovi z Rožňavy. Pán  doktor Ladislav Husár sa narodil 23. júla 1927 v Sabinove. Titul doktora veterinárnej medicíny získal po absolvovaní Vysokej školy veterinárnej v Brne. V roku 1952 sa zosobášil s Annou Laufovou z Dobšinej a nastúpil tu ako obvodný zverolekár pre okres Rožňava. Zriadil v Dobšinej prvé zootechnicko-veterinárske stredisko na Slovensku. Zaslúžil sa o výstavbu modernej veterinárnej ošetrovne, ktorá bola toho času prvou a jedinou v okrese.  Po 26 rokov pôsobenia v Dobšinej sa sťahuje do Rožňavy, kde bol menovaný za riaditeľa Okresného veterinárneho strediska. V rokoch 1966 až 1970 bol poradcom hlavného veterinárneho lekára Československej republiky v Prahe.Po odchode do dôchodku r. 1989 pracoval 12 rokov ako odborný poradca v poľnohospodársko-potravinových podnikoch.Pán doktor Husár publikoval veľa článkov  nielen v odborných časopisoch ale aj v regionálnych novinách, prednášal na medzinárodných sympóziách v Českej i Slovenskej republike. Napísal  12 knižných publikácií,  z oblasti veterinárnej  medicíny.Naposledy bola uvedená do života 300 stranová publikácia:  Expertízy veterinárnych lekárov v rozvojových  krajinách sveta.  Pán Dr. Husár , za svoje pracovné výsledky, získal celý rad vyznamenaní a ocenení. Za publikačnú aktivitu   mu bola udelená strieborná medaila ministrom pôdohospodárstva  Slovenskej republiky. MVDr.Husár, aj keď sa v Dobšinej nenarodil, roky prežité v nej považuje za najkrajšie a najplodnejšie obdobie svojho života. U Dobšinčanov bol pre lásku k zvieratám, ochotu a obetavosť, veľmi obľúbený.Bol aktívny v prospech mesta aj v iných oblastiach. Jeho zásluhou bol v r. 1964 zaktivizovaný mototuristický oddiel TJ Kovo Dobšiná a pán Husár bol jeho predsedom 26 rokov. Bolo to nezabudnuteľné a úspešné obdobie dobšinského turizmu. V 60-tych rokoch minulého storočia sa podieľal na rekonštrukcii zdevastovanej chaty Rita na Čuntave. Veľkú zásluhu, vo funkcii predsedu mototuristického oddielu, mal na spustení prvých pretekov automobilov do vrchu Dobšinský kopec, kde ako prvý zastával post reportéra či komentátora v jednej osobe. Dr. Husár sa po smrti svojej manželky , opäť vrátil do Dobšinej. Prilákali ho nezabudnuteľné spomienky a krása okolitej prírody, kde prežil najkrajšie obdobie  svojho života. Ocenenie pána Husára sprevádzalo aj uvedenie do života jeho knižnej publikácie, historiografického spisu s názvom Stratenské údolie a Dobšinská ľadová jaskyňa , ktorú vydalo Mesto Dobšiná.

Text & video: Juraj Karika, spoluautor MVDr. Terézia Balážiková, foto: Lukáš Koska

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »