Aktuality

Evanjelický kostol v Dobšinej je bohatší o kus mestskej histórie

 

Evanjelický kostol v Dobšinej je jednou z dominánt historického mesta. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1480 a jeho interiér je úzko spätý so symbolikou Dobšinej najmä oltárom, ktorý zdobia kamene z miestnych baní, no tiež pamätných tabúľ a vyobrazení. Tento chrám Boží sa stal vďaka zanietencom v týchto dňoch znovu o niečo bohatším o kus mestskej histórie. Do jeho interiéru sa totiž vrátili erby Dobšinej, ktoré zachránil Ing. Michal Neubauer a daroval ich evanjelickej farnosti, ktorú sme navštívili. Históriu a celý príbeh vzácnych erbov mesta Dobšiná nám priblížil evanjelický kňaz Mgr. Radovan Gdovin.

V úvode sme sa dozvedeli, že erby boli zavesené ešte na predošlom organe, ktorý sa v chráme nachádzal. „Ten pôvodný organ darovala kostolu slávna rodina z Dobšinej, Szontághovci. V priebehu rokov bol však organ kapacitne slabší a bola potreba nového a výkonnejšieho nástroja, kde bol do nášho chrámu inštalovaný súčasný organ, avšak erby už na ňom miesto z neznámych príčin nenašli,“ povedal Mgr. Gdovin.

Erby boli istý čas prenesené do veľkej siene radnice mesta Dobšiná, no po čase im hrozilo, že budú demontované a upadnú do zabudnutia. „Zachránil ich pán Ján Neubauer a v týchto dňoch jeho syn, Ing. Michal Neubauer ich znovu prinavrátil do evanjelického kostola, pričom ich predtým dal zreštaurovať. Na pravej strane sa nachádza 360-ročný erb muža, ktorý pozerá do hrnca, z čoho je odvodený aj historický názov mesta Dobšiná. Druhý erb je replika originálu, ktorý je umiestnený v okresnom baníckom múzeu,“ dokončil Mgr. Radovan Gdovin.

Oba skvostné erby pochádzajú z roku 1659 a práve v tento rok si pripomíname ich 360-te výročie od zhotovenia. Na radosť všetkých Dobšinčanov sa ich oficiálne uvedenie do života udeje počas mestských Turíčnych sviatkov, ktoré sa budú konať od 07. júna 2019.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »