Aktuality

E. Pamulová: Prácu v samospráve vnímam ako poslanie

 

Na pôde mestského parlamentu sa 14. apríla uskutočnila voľba hlavného kontrolóra mesta Dobšiná, o ktorej sme vás informovali. Víťazkou sa stala Ing. Erika Pamulová, ktorá na tomto poste vystriedala Mgr. Evu Mihókovú. Svojej funkcie sa ujala 1. mája 2014 a mesiac od jej zvolenia sme Ing. Pamulovú navštívili aj my, čím vám chceme priblížiť jej prvotné dojmy, no najmä plány do budúcna vo výkone svojej funkcie. Hlavná kontrolórka mesta nás prijala vo svojej kancelárii, kde sme sa aj za vás pýtali na rôzne oblasti týkajúce sa v konečnom dôsledku všetkých.

Ing. Erika Pamulová, je absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, študijného odboru Verejná ekonomika a služby, študijného program Ekonomika a správa území, kde dosiahla druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Okrem terajšieho postu hlavnej kontrolórky mesta Dobšiná, túto funkciu vykonáva aj v blízkych obciach Dedinky a Mlynky. Mestskí poslanci Dobšinej jej pri voľbe prejavili najväčšiu dôveru, čo odôvodnili jej najvyhovujúcejšou spôsobilosťou na výkon funkcie a dosiahnuté výsledky. Ako nám v úvode povedala, keď sme sa pýtali na jej doterajšie pôsobenie v orgánoch samosprávy: „Prácu v samospráve vnímam ako poslanie.“

Naša prvá otázka sa týkala samotnej voľby, kde sme sa zaujímali o dôvody, pre uchádzanie sa o post hlavného kontrolóra mesta Dobšiná. Ako nám Ing. Pamulová povedala: „Mám na výkon tejto funkcie adekvátne vzdelanie a prax, no predovšetkým zastávam názor, že pracovať na tomto poste by mal ekonóm, ktorý sa adekvátne vyzná v účtovníctve. Je potrebné mať prehľad v podnikaní jednotlivých s.r.o.-čiek, ktoré vlastní mesto. Sama mám v účtovníctve 20 ročnú prax a preto si myslím, že dokážem mnohé zodpovedne posúdiť.“ Práve mestské podniky a ich vedenie zožali v poslednom období kritiku a to najmä Mestské lesy Dobšiná s.r.o.. Ako chce v tejto oblasti pôsobiť nová hlavná kontrolórka?

„Začala by som tým, že od roku 2007 som pracovala pre mesto Dobšiná ako sekretárka. V tejto pozícii mi neprislúchalo zasahovať do personálnych záležitostí. Na Mestskom úrade nie je vytvorený samostatný personálny odbor, funkciu personalistu vykonáva prednosta úradu. Ako prvú som sa rozhodla vykonať kontrolu osobnej agendy zamestnancov, platové výmery a s tým súvisiace zaradenie do platových tried v zmysle zákona. Po tejto kontrole predložím pánovi primátorovi návrh, aby každému zamestnancovi na základe vzdelania a náročnosti vykonávanej práce bola priznaná platová trieda, na ktorú má nárok. Ostatné zložky platu ako je príplatok za riadenie a osobné ohodnotenie, do tých nemôžem zasahovať…“

„Čo sa týka obchodných spoločností, v ktorých má mesto Dobšiná 100% podiel, musím sa podrobne oboznámiť s ich agendou. V každej z týchto spoločností musí byť funkčná dozorná rada. Rada sa zúčastním zasadnutí dozorných rád a valných zhromaždení spoločností, aby som bola objektívnejšie informovaná o hospodárení, rozhodnutiach, plánoch spoločností a tým môžem priamo prispieť radou, či usmernením. Bolo by dosť smutné, ak by to tak nebolo, komunikácia je veľmi dôležitá a môžeme sa tým vyhnúť nepríjemnostiam pri kontrolnej činnosti . Zastávam názor, že chybám treba predchádzať, nie nachádzať ich pri kontrole.“

Zaujímalo nás, ako hlavný kontrolór pracuje a ako ho možno konfrontovať s podnetmi. „V prvom rade čakám návrhy od samotných poslancov mesta, ktorí sú volení občanmi a zastupujú ich. Podlieham poslancom mestského zastupiteľstva ,ako nástroj na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti nakladania s majetkom mesta, oni sú moji nadriadení, nie primátor ani prednosta. Občania môžu tiež prostredníctvom svojich volených zástupcov- poslancov dať podnet na vykonanie kontroly. Pozícia kontrolóra má mať svoju vážnosť a jeho práca a pôsobenie musia hovoriť sami za seba a o to sa budem snažiť.“ Dokončila pre náš portál Ing. Erika Pamulová, hlavná kontrolórka mesta Dobšiná.

Foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »