Kultúra

Domček OZ Detstvo deťom počas zimných mesiacov

 

Zimné mesiace sú pre náš Domček a jeho osadenstvo tak, ako asi pre každého z nás, veľmi náročné. December sa rozbehol prípravou na blížiace sa Vianoce. Domček bol vyzdobený, vianočný stromček pripravený a napiekli sme aj medovníčky. Pod oknami Domčeka sa zastavil i  Mikuláš s balíčkami plnými sladkostí, z čoho mali najväčšiu radosť deti. December sa rozbehol tak, ako po iné roky. Realizovali sme aj všetky aktivity: individuálne stretnutia mamičiek s bábätkami v  Domčeku, aktivity Amaliek s mamičkami a  bábätkami v ich domácnostiach podporené z programu ACF – Slovakia, predškolský a školský klub, no niečo nám všetkým predsa len chýbalo – spoločné stretnutia, mikulášska besiedka, slávnostná akadémia, spoločné posedenia a najmä naše tradičné slávnostné stretnutie – „DeDe-párty“ pri príležitosti osláv otvorenia nášho Domčeka, ktorý 7. decembra oslávil svoje siedme narodeniny.

S blížiacimi sa Vianocami rástla v našom domčeku aj vianočná nálada. Každý deň prichádzali balíky od známych i neznámych ľudí plné vianočných darčekov. Pre prváčikov a štvrtákov z „domčekového“ školského klubu pripravili vianočné darčeky zamestnanci 365.nadácie a táto nadácia podporila aj ich rodiny príspevkom na prípravu Vianoc. Darček sa, pravdaže, ušiel každému, kto si ho zaslúžil a v Domčeku si darček zaslúžili všetci: maminy a deťúrence, s ktorými sa stretávajú naše Amalky v domácom prostredí, maminy a bábätká, ktoré navštevujú Domček, malí predškoláci a školáci i dievčatá z Babinca. Vianočné balíky boli plné rôznych hračiek, detských kníh, spoločenských hier, farbičiek ale i kozmetiky a oblečenia. Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa na šťastných a bohatých Vianociach detí a celých rodín podieľali. Týždeň pred Vianocami sme náš Domček z dôvodu nepriaznivej situácie zatvorili a aktivity v priestoroch Domčeka a v domácom prostredí rodín prerušili.

Január začal tak, ako december skončil, a tak isto zatiaľ pokračuje aj február – bez pravidelných aktivít v Domčeku i v rodinách. Od 1. januára sú doteraz prerušené všetky aktivity. Pracovníčky OZ Detstvo deťom zostali doma na home office, tvoria metodiku včasnej intervencie v domácom prostredí a manuál pre Amalky, pripravujú a roznášajú pracovné listy pre nulkárov, prvákov, predškolákov, vyrábajú hračky, šijú rúška. Sú v telefonickom kontakte s mamičkami, komunikujú aj prostredníctvom sociálnych sietí, navzájom sa podporujú. Od 1. februára sme otvorili „domčekovú“ Knižnicu a Hračkovnicu – požičovňu kníh a hračiek. Mamičky si môžu vypožičať z Domčeka pre svoje deti knižky, hračky, spoločenské hry či stavebnice na určitý čas, pretože vieme, že je to náročné pre deti tráviť celé dni doma. Výpožičky budú prebiehať individuálne za dodržania prísnych hygienických opatrení.

Môžeme povedať, že aj v tejto neľahkej situácii sú mnohí rodičia veľmi zodpovední, starostlivosť o svoje deti berú vážne a považujú ju za prioritu. Svojim deťom sa venujú, so školákmi sa doma učia a pripravujú na vyučovanie, vedú ich k čítaniu kníh a vymýšľajú pre svoje deti aj rôzne zábavné i tvorivé aktivity. Prajeme si, aby sa čo najskôr mohli otvoriť dvere nášho Domčeka pre všetkých, ktorí majú záujem a aby sme sa mohli opäť všetci spolu stretávať.

Za OZ Detstvo deťom a RC Domček Zuzana Leskovjanská a Norika Liptáková

Translate »