Kultúra

Domček OZ Detstva deťom v čase pandémie

 

V Rodičovskom centre Domček OZ Detstvo deťom život nezastal ani po vypuknutí pandémie spôsobenej koronavírusom. Počas prvých troch týždňov sme všetky pravidelné aktivity pozastavili, mamičkám sme podľa ich potrieb poskytovali konzultácie a poradenstvo individuálne alebo telefonicky, do rodín sme požičiavali hračky a knihy pre deti. Tlačili a distribuovali sme do lokality Dedičná informačné letáky ohľadne opatrení v súvislosti s ochorením COVID 19, v množstve podľa našich možností sme niekoľkým rodinám poskytli hygienické a dezinfekčné prostriedky.

V Domčeku sme šili ochranné rúška, celkovo sme ich za toto obdobie ušili okolo 600 ks. Rúška sme poskytli všetkým rodinám zapojených do projektu, mnohé z mamičiek si pre svoju rodinu rúška učili samé, v Domčeku sme im poskytli materiál a možnosť šitia na šijacom stroji. Väčšinu rúšok sme poskytovali dospelým i deťom v našom meste, prevažne v lokalite Dedičná, ale aj na Zimnej, Cintorínskej, Tureckej a Kúpeľnej ulici. Časť vyrobených rúšok sme poskytli Mestskému úradu. Počas práce na doma sme vyrábali hračky na princípe Montessori.

Od polovice apríla sme niektoré naše pravidelné aktivity nanovo naštartovali, ale za upravených podmienok, individuálne a za zvýšených hygienických opatrení. V Domčeku pravidelne počas pracovných dní tlačíme pracovné listy a učebné materiály pre mladších školákov, popoludní pomáhame pri vzdelávaní detí a pri príprave predškolákov. Poskytujeme včasnú intervenciu v teréne v domácom prostredí v tých rodinách, s ktorými sú naše zamestnankyne v osobnom kontakte.

Mamičkám detí vo veku šiestich rokov sme umožnili elektronicky zapísať dieťa do školy. Aj naďalej poskytujeme individuálne poradenstvo a konzultácie pre rodičov, rodičia si môžu prísť požičať knihy a hračky, v prípade záujmu je potrebné dohodnúť sa vopred telefonicky na tel.č.: 0944 114 545. Aktivity sú realizované vďaka finančnej podpore individuálnych darcov a vďaka podpore programu ACF – Slovakia financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Za OZ Detstvo deťom Zuzana Leskovjanská a Norika Liptáková

Translate »