Aktuality

Dôležité upozornenie pre občanov mesta Dobšiná!

 

Mesto Dobšiná vyzýva obyvateľov mesta na podávanie žiadostí o kanalizačné prípojky na verejnú kanalizačnú sieť v meste Dobšiná. V zmysle platnej novely zákona č. 409/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách, je každý občan obce nad 2000 ekvivalentných obyvateľov , kde je vybudovaná verejná kanalizácia, POVINNÝ sa na túto kanalizáciu pripojiť. To znamená, že každá domácnosť musí byť napojená na verejnú kanalizáciu do 30. 9. 2017, inak môže byť majiteľovi nehnuteľnosti uložená pokuta do výšky až 331,- EUR a to OPAKOVANE!

Preto sa v rámci hmotnej pomoci občanom rozhodlo mesto Dobšiná, po prerokovaní podmienok s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., o spolupráci s realizáciou kanalizačných prípojok na území mesta Dobšiná, realizovať tieto prípojky za zvýhodnených podmienok. Zvýhodnenými podmienkami sa rozumie, že každý občan, ktorý si v ustanovenom termíne, t.j. od 15. 2. 2016 do 15. 4. 2016, podá žiadosť o realizáciu prípojky, bude mu táto prípojka zrealizovaná nasledovne:

  • kompletnú dodávku materiálu a odbornú realizáciu zabezpečí Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., na náklady spoločnosti VVS, a.s.,
  • zemné a výkopové práce zabezpečí mesto Dobšiná

Ak si občan túto žiadosť nepodá v stanovenom termíne, bude si kanalizačnú prípojku hradiť z vlastných zdrojov podľa aktuálneho cenníka VVS, a.s.. Preto je dôležité, aby si každý občan vo svojom vlastnom záujme, podal žiadosť v stanovenom termíne, aby mu mohla byť následne prípojka zrealizovaná za zvýhodnených podmienok.

Individuálne prípady, kde nebude možné prípojku vyhotoviť, resp. budú potrebné zvláštne opatrenia pri realizácií, posúdi VVS, a.s., a rozhodne o ďalšom postupe, na základe žiadostí.

Termín podávania žiadostí za zvýhodnených podmienok: 15. 2. 2016 – 15. 4. 2016

Po tomto termíne neplatia zvýhodnené podmienky realizácie kanalizačnej prípojky a občan si musí zriadiť prípojku na vlastné náklady. Termín realizácie prípojok: 1. 4. 2016 – 31. 5. 2016

Potrebné tlačivá k podávaniu žiadostí s pokynmi a sprievodnými listami budú doručované do každej domácnosti, resp. budú k dispozícií na MsÚ Dobšiná a na internetovej stránke mesta (www.dobsina.sk, horné menu, sekcia občan – tlačivá a formuláre).

Ing. Jana Gvizdová, Odbor výstavby, ŽP a RR MsÚ Dobšiná

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »