Šport

Dobšinský kopec 2020 má nový termín

 

Vážnosť situácie s pandémiou koronavírusu výrazne zasiahla aj najvýznamnejší kopcový podnik na Slovensku. Preteky na Dobšinskom kopci najprv odložili a následne, po zrušení celého ročníka európskeho šampionátu automobilov do vrchu, v Dobšinej hľadajú možnosti, ako tohtoročné podujatie zachrániť. O aktuálnej situácii sme sa porozprávali s riaditeľom pretekov na Dobšinskom kopci, Marcelom Kollárikom.

Zrušenie aktuálneho ročníka ME pretekov automobilov do vrchu 2020 je malou športovou tragédiou. Čo tomu predchádzalo?

„Situácia, ktorá vznikla v súvislosti s koronavírusom zasiahla aj celý európsky kopcový šampionát. Ako sa pandémia šírila, tak sme postupne registrovali, ako sa jednotlivé podujatia rad-radom rušia, respektíve odkladajú. Vzájomne sme medzi sebou komunikovali a čakali, ako situáciu vyhodnotí a zareaguje FIA. Popravde, čakali sme, že FIA bude reagovať trochu skôr. Vrchárska komisia však čakala až do posledných dní a len pred pár dňami vyšla oficiálna informácia, že európsky šampionát 2020 je zrušený. Čakanie a neistota sa tak konečne skončili a na základe nových okolností sme aj my, na Organizačnom výbore, mohli zaujať jasné stanovisko. Čakanie bolo nepríjemné aj preto, lebo si uvedomujeme, že nepatríme medzi finančne najsilnejšie podujatia a nechceli sme rezolútne preteky odmietnuť. Až do poslednej chvíle sme sa snažili byť pripravení aj na situáciu, že nám FIA určí náhradný septembrový termín. „Európa“ sa však napokon definitívne ukázala ako nereálna. Bolo to určite ťažko rozhodnutie aj pre FIA, ale myslím si, že to bolo najlepšie rozhodnutie, aké sa v danej situácii dalo urobiť.“

Čo toto rozhodnutie znamená konkrétne pre Dobšinský kopec?

„My sme po celý ten čas neistoty komunikovali priebežne s poľskou aj českou stranou a hľadali sme rôzne alternatívy a riešenia pre prípad, že sa situácia vyvinie k lepšiemu. A zdá sa, že pandémia ustupuje a opatrenia sa začali uvoľňovať. Teraz, po oficiálnom zrušení európskeho šampionátu, sme boli oslovení českou aj poľskou stranou, aby sme zvážili možnosť usporiadania medzinárodných pretekov, ktoré by mohli byť súčasťou nielen slovenského, ale aj poľského a českého národného šampionátu. Je to zaujímavá alternatíva a spolu so SAMŠ-om hľadáme možnosti, ako túto myšlienku nezatratiť. Na našom poslednom stretnutí Organizačného výboru DK sme sa zhodli na tom, že sme tejto myšlienke otvorení. Samozrejme, má to ešte veľmi veľa otáznikov a tie potrebujeme doriešiť v čo najskoršom období, aby sme mohli zaujať definitívne stanovisko. Uvedomujeme si tiež, že stále ešte nad nami visí prípadná druhá vlna pandémie, ktorá by mohla opäť celú situáciu skomplikovať a naše snaženie zrušiť.“

Môžeme fanúšikom a pretekárom aspoň naznačiť, ktorý termín je v hre o usporiadanie Dobšinského kopca 2020?

„Aktuálna situácia je taká, že máme predbežný termín konania DK 2020, ak bude schválený, na záver septembra. Konkrétne 25. – 27.septembra 2020. Jeseň je v našich klimatických podmienkach celkom dobrá a veríme, že by sme mohli preteky zvládnuť aj v tomto termíne.“

V akej kondícii je kopec a jeho zázemie? Ekonomické výpadky postihli celú spoločnosť a šport je na tom azda najhoršie.

„Úprava trate je náročná úloha, ktorá vyplynula aj z vlaňajšej hodnotiacej správy. Minimálne v tej vrchnej časti trate máme vyznačené problematické úseky a hľadáme riešenie na ich opravu. Našťastie sa nejedná o veľmi nákladné opravy a preto verím, že by sme to do septembra mohli stihnúť. Ďalšia vec sú financie, pretože aj nám po pandémii niektorí partneri odriekli pomoc. Pripravujeme teda úspornejšie riešenie v ktorom budeme nútení obmedziť tradičné pridané hodnoty nášho podujatia, ktoré sme sa snažili dávať. Napríklad aj kultúrny program. Našťastie, finančná náročnosť národného šampionátu oproti pretekom európskeho šampionátu je nižšia, čo nám tiež pomôže. Rovnako nevieme, ako to bude s divákmi. Vláda informovala, že do konca roka sú športové podujatia limitované aj čo do počtu divákov. Nevieme ešte presne, ako sa toto bude týkať nás a preto ani nevieme na toto zodpovedne odpovedať.“

Ak by sa konali preteky na úrovni národného šampionátu, znamenalo by to pravdepodobne aj zmenu formátu víkendu?

„Otáznikom je aj účasť súťažiacich. Nedokážeme teraz odhadnúť, či ich príde sedemdesiat, či stodvadsať… A to už by bol asi trochu problém, keďže v prípade spomínaného spoločného podniku s poľskou aj českou stranou by všetci chceli, aby podujatie bolo dvojdňové. Lenže absolvovať každý súťažný deň štyri jazdy na našom takmer sedem kilometrovom kopci je už dosť veľká odvaha. Skoro ráno by bol ešte problém, a neskoro podvečer by už bol problém s podmienkami tiež. Je tu teda naozaj ešte veľa vecí, ktoré nateraz nevieme zodpovedať, ale určite sa nebránime ani tejto myšlienke. V ďalších dňoch máme teda pred sebou ešte veľa práce. Azda najdôležitejšie je však teraz povedať, že sme všetci rovnako lační po pretekoch a urobíme všetko preto, aby sme potešili všetkých fanúšikov, pretekárov a celý náš región kvalitným podujatím aj v tomto roku. Držte nám palce, aby sa to podarilo, a aby nám už žiadna pandémia neskrížila cestu.“

Ľuboš Kašický, tlačový tajomník DK 2020

Translate »