História

Dobšinská hydrocentrála má už 60 rokov

 

 Z historických prameňov vieme, že do roku 1910 sa v Dobšinej svietilo iba petrolejom. Zvrat nastal, kedy mestské zastupiteľstvo podpísalo dohodu so spoločnosťou Spojená elektrárenská továreň a strojáreň (Egyesült Villamossági és Gépgyár) o inštalácii osvetľovacích telies. Celkovým nákladom 320 000 korún bolo elektrické osvetlenie dané do prevádzky 30. septembra 1911. Elektrický prúd vtedy dodávala novopostavená parná píla, ktorú obsluhovalo 10 zamestnancov. Najskôr sa elektrina využívala iba pre účely verejného osvetlenia a neskôr bola dodávaná aj pre domácnosti a podniky. Za mnohých spomeňme banskú  spoločnosť Coburg.

Každá technológia sa neustále vylepšuje a rozmachom podnikov a dopytom obyvateľstva po dodávkach elektriny, bolo potrebné zriadiť prevádzku, ktorá by bola schopná pokryť všetky požiadavky a tu sa začína písať história Dobšinskej hydrocentrály. Od jej uvedenia do prevádzky uplynulo neuveriteľných 60 rokov. Po druhej svetovej vojne vznikol projekt švajčiarskej fi rmy Motor- olombus a Hydroprojekt Bratislava, podľa ktorého sa začalo stavať koncom roka 1948. Prvý stroj bol do skúšobnej prevádzky uvedený 27.3.1953, v tom istom roku bola už sprevádzkovaná celá elektráreň.

Nastávajú ale otázky, prečo sa takýto významný projekt priklonil práve k Dobšinej. Za celou projektáciou Dobšinskej hydrocentrály stál profesor Peter Danišovič, doktor technických vied, ktorý zomrel v roku 2011 vo veku 104 rokov. Podľa jeho slov mal z jeho všetkých projektov, na ktorých sa podieľal najradšej prečerpávajúcu vodnú elektráreň v Dobšinej. Riaditeľstvo vodných tokov v Bratislave, zdôvodnilo projekt vo vtedajšej dobe takto: „Na Slovensku je len málo miest, ktoré by poskytovali také výhodné spádové možnosti na využitie vodnej energie, aké sú pri Dobšinej, kde na vzdialenosť asi 4,5 km medzi dvoma vodnými tokmi je výškový rozdiel 330 m, respektíve na vzdialenosť asi 2,7 km dá sa využívať spád 295 m. Prírodná kotlina na Hnilci pri Dedinkách pritom poskytla jedinečnú možnosť vybudovať akumulačnú nádrž pre špičkovú hydrocentrálu“.

Na akom princípe ale hydrocentrála funguje? To priblížili Ing. Viliam Husár a Ing. Garan Krišťák, ako vo svojej práci uvádzajú: „Nádrž na Palcmanskej Maši má celkový objem 11 mil. m3. Voda z nádrže je privádzaná štôlňou k vyrovnávacej komore, od ktorej pokračuje opancierovanou štôlňou ku strojovni uzáverov a ďalej oceľovým prívodným potrubím až na pred samotnú elektráreň. Prívodné potrubie sa napája na rozdeľovacie potrubie (umiestnené pred budovou strojovne), na ktoré sú pripojené dve turbíny a výtlačné potrubia dvoch akumulačných čerpadiel. Voda, privedená z akumulačnej nádrže cez turbíny sa zachytí v nádrži vo Vlčej doline, odkiaľ sa buď prečerpá naspäť, alebo sa prepustí do Dobšinského potoka a následne do rieky Slaná. Na vyrovnanie prietoku v rieke Slaná pri nárazovej špičkovej prevádzke elektrárne bola v roku 1956 vybudovaná vyrovnávacia nádrž pod Dobšinou.“

V minulom roku sa začalo aj s výstavbou malej vodnej elektrárne, ktorá by mala doplniť vodné dielo v Dobšinej. Jedná sa o elektráreň na toku riek Hnilec a Dobšinský potok a bude mať inštalovaný výkon 253 kilowattov. Ročne by tak mala vyrobiť necelých 1 500 megawatthodín elektrickej energie. Podiel vodných elektrární na ročnej výrobe elektrickej energie Slovenských elektrární dosahuje od 13 do 20 %, kde k týmto číslam prispieva aj Dobšiná. Odborníci v danej oblasti sa tiež zhodujú, že technológia, ktorú vodné elektrárne používajú, sa dá zaradiť medzi zelené formy získavania energie. Dobšiná je výnimočná z viacerých pohľadov, no dnes vieme, že aj hydrocentrálou, ktorá v tento rok oslávila okrúhlu šesťdesiatku. Pod článkom vám prinášame dokument z jej výstavby. 

Ilustračné foto: Gemer.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »