Aktuality

Dobšiná žiadala peniaze na tieto projekty

 

Mesto Dobšiná, sa ako žiadateľ v tomto ruku uchádza o financie prostredníctvom viacerých vyhlásených projektov. Projekty sú orientované do viacerých verejných oblastí a ich cieľom je napomôcť kvalite života, bezpečnosti, ale aj propagácií kultúry v našom meste, no tiež podporiť Rómsku komunitu. Ako sme mali možnosť zistiť, v tomto roku sa mesto uchádzalo o financie z deviatich projektov. Niektoré sú v štádiu hodnotenia, u iných sa už rozhodlo a jedná sa o hodnotné žiadosti o nenávratný finančný príspevok, granty a dotácie.

V prvom projekte, ktorý je najnákladnejší, sa Dobšiná uchádzala o dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR, programu Obnovme si svoj dom. Žiadosť bola podaná na Dom histórie mesta Dobšiná a ako sme vás informovali, ten by mal pravdepodobne sídliť v budove známej ako „azylák“. Táto budova na Zimnej ulici číslo 118 patrí medzi chránené pamiatky a preto je vraj veľmi vhodná na realizáciu Domu histórie. Dobšiná žiadala dotačne 21 840 eur a a celkové výdavky projektu, by činili 22 998 eur. Žiaľ žiadosť schválená nebola a preto je otázne, čo s Domom histórie mesta bude ďalej a či vôbec v našom meste vznikne.

Druhý projekt je zameraný na ľudovú kultúru. V ňom mesto žiadalo dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR, programu Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť, na Prehliadku ľudových remesiel Horného Gemera. Cieľom bola podpora uchovávania, rozvíjania, prezentácie, propagácie a šírenia tradičnej ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti  a miestnej a regionálnej kultúry, ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva. Dovedna sa žiada dotačne 3 537 eur a celkové náklady predstavujú 3 724 eur. Mesto v tejto žiadosti bolo úspešné.

V treťom projekte išlo o podporu rozvoja knižníc. Dobšiná žiada dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR, programu: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií. Jedná sa o projekt Povedz mi čo čítaš a ja ti poviem kto si a jeho cieľom je podpora aktivít v knižničnej oblasti, skvalitnenie služieb doplnením knižného fondu.  Tu mesto žiada 2 400 eur a celkové náklady projektu sú 3 200 eur. Žiadosť však nebola schválená a knižnica si bude musieť poradiť iným spôsobom.

Pre zhoršený stav situácie, nárast asociálnych skupín a zvýšený nárast kriminality, chcela Dobšiná zrealizovať projekt s názvom Bezpečné mesto Dobšiná. Ide o výzvu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.  Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta Dobšiná, ochrana verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov. Požadovaná výška dotácie bola 9 560 eur a celkové náklady na projekt by predstavovali 11 952 eur. Dobšinej bola schválená dotácia na tento projekt vo výške 8 000 eur.

V piatom projekte chcelo vedenie mesta Dobšiná obnoviť a skvalitniť prírodné vyžitie v okolí mesta. Jedná sa o program Nadácia Ekopolis – Zelené oázy 2013 a cieľom projektu Spoznaj svoje okolie – Obnova náučného chodníka  a lesoparku v Dobšinej,  je obnovenie príslušenstva náučného chodníka, za účelom zabezpečenia príjemného posedenia a relaxu občanov mesta v prírode. Mesto požaduje príspevok 3 400 eur a dovedna náklady činia 4 260 eur. Žiadosť však mestu neschválili.

Šiesty projekt so sebou nesie pietnu a spomienkovú príchuť. Ako vieme, aj v našom meste sú vojnové hroby, o ktoré sa je potrebné postarať. Mesto sa teda rozhodlo podľa programového opatrenia, zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch požiadať o dotáciu 980 eur z celkovej výšky nákladov 1 230 eur, kde cieľom projektu by bolo vykonanie údržby a celkovej úpravy vojnových hrobov. Žiadosť je momentálne v štádiu hodnotenia.

Siedmy projekt nesie názov Čistá príroda znásobuje krásu, príťažlivosť a atraktívnosť regiónu. Jedná sa o Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis, kde mesto žiadalo 2 539 eur, pričom celkové náklady projektu sa nelíšili. Jeho cieľom bolo zlepšenie kvality životného prostredia – likvidácia čiernych skládok. Žiadosť však nebola schválená.

Projektom s poradovým číslom 8 bolo Riešenie havarijného stavu v objektoch Futbalového štadióna Dobšiná. Aj v tomto prípade mesto žiadalo financie od Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis. Jeho cieľom bolo Zvýšenie hygienických a bezpečnostných parametrov prostredníctvom renovácie exteriéru a interiéru budov futbalového štadióna. Celkové výdavky projektu činili 2 971,11 eur a projekt pokryl výdavky v plnej miere. Mesto teda bolo v projekte úspešné.

Posledným projektom je nezvyklé spojenie, čo napovedá samotný názov. Deviatym podaným projektom so žiadosťou o finančný príspevok je „Samospráva a cirkev spoločne riešia integráciu Rómov  do majoritnej  spoločnosti“. Žiadajú sa dotácie z Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Cieľom projektu je zmiernenie sociálneho vylúčenia a urýchlenie procesu integrácie rómskej komunity do majoritnej spoločnosti. Celkové výdavky projektu by činili 12 395 eur a požadovaná výška dotácie je 11 774 eur. Žiadosť je v štádiu hodnotenia a uvidíme, či v nej budú mesto a cirkev úspešní.

Ilustračné foto: Redakcia MD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Translate »