Aktuality

Dobšiná si pripomenula 74. výročie konca druhej svetovej vojny

 

V utorok 07. mája 2019 sa v blízkosti Námestia baníkov, v neďalekom parku uskutočnila slávnosť 74. výročia víťazstva nad fašizmom, konca druhej svetovej vojny. Na tomto akte sa zúčastnili členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, široká verejnosť, ale aj primátor mesta Dobšiná, Ján Slovák, taktiež pracovníci mestského úradu. Prítomní za tónov miestnej dychovej hudby zložili vence k pamätníku, pri ktorom držali stráž štyria členovia miestneho baníckeho združenia Bruderschaft. Po krátkej básni nasledovali oficiálne príhovory primátora mesta a predsedu SZPB, kde predseda SZPB v Dobšinej, František Novotný uviedol, že z roka na rok je žijúcich čoraz menej pamätníkov bojov, aby nám vedeli prežité hrôzy svojimi spomienkami pripomenúť.

Ako povedal pre naše noviny, „Nemecké vojsko 09. mája 1945 bezpodmienečne zložilo zbrane a boje boli zastavené. Z príležitosti kapitulácie Nemecka mesto Dobšiná usporiadalo veľkolepú oslavu. Domy boli ozdobené zástavami a v podvečer ulicami tiahol lampiónový sprievod so spevom a hudbou. Pred mestským domom boli prejavy vtedajších funkcionárov mesta. Na druhý deň prišli do mesta občania aj zo susedných obcí. Znovu bol zriadený veľký pochod mestom pod zástavami. A podobne to bolo i v ďalších rokoch v máji.

Na čele vždy kráčali tri dievčatá v krojoch a niesli zástavy, v strede Československú, z pravej strany Slovenskú, a z ľavej strany Ruskú. Za nimi išla skupina partizánov, baníkov, hasičov v rovnošatách a potom občania a školská mládež pod vedením svojich učiteľov. Nezabúdajme na hrdinské činy našich otcov a starých rodičov,“ vyzval  pán Novotný a pripomenul aj potrebu väčšej angažovanosti mládeže. V druhej svetovej vojne podľa oficiálnych odhadov, vyhaslo 45 až 60 miliónov životov, čo musí byť mementom aj pre dnešnú generáciu.

Text & foto: Juraj Karika

Translate »