Šport

Dobšiná ožila 1. ročníkom LA CONTROL RALLYE

 

Dobšiná opäť na chvíľočku ožila automobilovým športom. 1.ročník LA CONTROL RALLYE 2022, ktorý sa konal  v dňoch 30.09.2022 a 01.10.2022 jednoznačne ukázal, že toto je správna cesta na zachovanie tohto krásneho adrenalínového športu. Spájať sa, nie rozdeľovať! Spolupracovať a snažiť sa, hľadať cestu v tomto finančne náročnom športe, ktorá bude zvládnuteľná tak, aby plnila štartové polia. Obrovské poďakovanie organizátorom AOS klub Poprad, partnerom za podporu ako aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu.

Poďakovanie patrí vám pretekárom, vašim tímom, ktorí ste svojou účasťou napriek nepriazni počasia vytvorili neopísateľnú atmosféru a samozrejme podporili celú organizáciu. Rád by som poďakoval Mestu Dobšiná a klubu EHC Dobšinský kopec, že sme dokázali poskytnúť vhodné priestory, technické vybavenie a tak tiež svojou troškou prispeli k organizácii. Poďakovanie samozrejme patrí majiteľom aj všetkým podnikateľom sídliacim v priestoroch Eurobusu za ústretovosť a poskytnutie priestorov na zriadenie servisného parkoviska a v neposlednom rade vám fanúšikom, bez ktorých by to nemalo zmysel.

Pevne verím, že táto súťaž sa stane v našom meste novou tradíciou. Prajem vám všetkým všetko dobré, pevné zdravie a veľa síl, aby sme spoločne dokázali takýchto podujatí na Slovensku pripraviť a zrealizovať viac. Gratulujem víťazom.

Text: Ján Slovák, foto: Juraj Karika

Translate »